Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Cabells on palvelu tieteellisten lehtien evaluointiin. Palveluun kuuluvat Cabells Journalytics (ent. Cabells Journal Whitelist) ja Cabells Predatory list (ent. Journal Blacklist). Käyttäjä voi hakea Journalyticsin avulla lehtiä ja suodattaa niitä tieteenalan tai aiheen, kustantajan, ISSN-tunnuksen (International Standard Serial Number), avoimen saatavuuden ja erilaisten mittareiden mukaan. Predatory list on rajoitetumpi, ja käyttäjät voivat hakea hakusanalla, kustantajalla, avoimella saatavuudella ja ISSN-tunnuksella.

Journalytics on riippumaton, kuratoitu tieteellisten lehtien tietokanta, jossa on yli 13 000 lehteä 18 tieteenalalta (2022).  Tietokanta sisältää lehden yhteys- ja julkaisutiedot, sekä vertaisarviointiprosessia kuvaavia indikaattoreita (mm. arviointiaika ja arvioijien määrä, kuva 1.). Journalytics sisältää myös seuraavia laatumittareita:

  • Cabell's Classification Index© (CCI) on normalisoitu viittausindikaattori, joka mittaa lehden sijoittumista kullakin tieteenalalla ja aihealueella, jolla se julkaisee. Indikaattori auttaa esimerkiksi julkaisukanavan valinnassa.
  • Difficulty of Acceptance© (DA) kertoo, kuinka vaikeaa lehdessä on julkaista kullakin tieteenalalla. Jokaisella lehden aiheella on oma prosenttipisteytyksensä, joka on muodostettu viittaustietojen perusteella. DA© arvoon vaikuttaa se, kuinka paljon huippuyksiköiden julkaisuja on julkaistu kyseissä lehdessä.
  • Altmetric Report on mittari, joka seuraa artikkelien saamia mainintoja Altmetric-palveluun perustuen. Tämän avulla käyttäjät voivat arvioida kuinka paljon mediahuomiota kyseisessä lehdessä julkaistu artikkeli voi saada.


Cabells-palvelun Journalytics osiossa esimerkki lehden julkaisu- ja vertaisarviointiprosessiin liittyvistä indikaattoreista.

Kuva 1. Artikkelin lähettämiseen ja vertaisarviointiprosessiin liittyviä indikaattoreita. © Cabells Scholarly Analytics 11.5.2022.


Predatory Reports on tietokanta petollisista ja saalistavista lehdistä. Sen tarkoituksena on auttaa käyttäjiä arvioimaan tieteellisiä lehtiä, esimerkiksi julkaisukanavan valinnassa. Asiantuntijoiden tekemän arvioinnin taustalla on kolmiportainen rikkomuksen vakavuuteen perustuva kriteeristö. Jokainen havaittu rikkomus pisteytetään sen vakavuuden perusteella. Raportissa luetellaan arvioinnin paljastamat rikkomukset. Lehtien on mahdollista pyytää uutta arviointia.

  • No labels