Aika: 20.3.2020 klo 14.00-15.00 - poikkeava kokousaika - 
Paikkahttps://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Samuli Malinen, Sari Laaksonen, Juha Venho, Olavi Pesonen, Kari Helenius, Manu Pajuluoma, Jaakko Riihimaa, Jussi Kivinen, Christa Winqvist, Ilkka Siissalo, Ari Hirvonen, Antti Sirviö, Ari Hovila, Teemu Seesto, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Outi Tasala, Tarita Memonen

Ideatoimikunnan jäsenten lisäksi kutsutut: Matti Sarén (KAMK), Jonna Korhonen (OKM), Tomi Kytölä (OKM), Heli Harrikari (TAU), Jaakko Kurhila (HY), Jussi-Pekka Pispa (TAU), Minna Harjuniemi (HY), Osmo Santamäki (SAMK), Asmo Myllyaho (SEAMK), Kirsti Niemeläinen (Haaga-Helia), Rami Kivilahti (LAB), Hilkka Kankaanpää (TUNI), Pauliina Kupila (HY), Ismo Kantola (TurkuAMK), Heta Koski (JY), Kicka Lindroos (Hanken), Johanna Krappe (Turkuamk),  Jenni Tuomainen (SYL), Manne Miettinen (CSC), Jukka Kohtanen (CSC), Hanna-Mari Puuska (CSC), Walter Rydman (CSC), Minna Salonen (Sofigate)

COVID-19 pandemiasta johtuvan poikkeustilanteen vaikutukset ja niiden arviointi koulutuksen ja tutkimuksen toimintaympäristössä

Asialista/Muistio

1.  Identiteetinhallinnan ideamuotoilun päätöskokous klo 14:00-14:30 osana ideatoimikunnan kokouksen muuta agendaa

Kokouksessa käydään lävitse ideamuotoilun tuotokset, kokonaiskuva ja mahdolliset kehityskohteet. Työskentelyn päätöskokous pidetään osana ideatoimikunnan kokousta.

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS

Tuloskooste (päivitykset mahdollisia):

 • Keskeisenä tuotoksena jäsennys identiteetin hallinnan kehittämistarpeiden kokonaiskuvasta on dialla 43
 • Jäsennys identiteetin hallinnan käsitteistöstä on dialla 57
  • Työskentelyn päätöskokous pidettiin ideatoimikunnan kokouksen alussa. Päätöskokouksessa esiteltiin identiteetinhallinnan ideamuotoilun tuloskooste.
  • Tuloskoosteen esittelyn jälkeen osallistujat antoivat positiivista palautetta ideamuotoilusta prosessina:
   •  Prosessiin tulevaisuusorientoituneisuus miellytti. Korkeakoulut tulevat kytkeytymään yhteiskuntaan ja toisiinsa aiempaa enemmän korostaen jatkuvan oppimisen palveluita ja tälle toimivampi identiteetinhallinta luo mahdollisuuksia 2030 tähtäimellä.
   • Opetuksen/koulutuksen työryhmä tulee käsittelemään näitä ideoita ja monia näistä ollaan jo työstämässä kansallisella ja EU-tasolla. Työryhmässä mukana edustajia TEMistä, VM:stä, Digivirastosta.
   • Kysymyksiä heräsi siitä saavutettiinko ideamuotoilulla selvyyttä siihen mitä digivisiotyön yhteydessä IdM asialle pitäisi tehdä ja mikä rajattaisiin sen ulkopuolelle. Todettiin, että ideamuotoilun tarkoitus oli hahmottaa kokonaiskuvaa ja tukea työryhmää ja eri trackeja yhteisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta.
  • Ideamuotoilun päätöskokouksen jälkeen ideatoimikunta jatkoi keskustelua osana kokoustaan ja totesi, että CSC vie tulokset eri tahoille keskusteluun, mm. KOOTUki ryhmään.
  • Digivision aikataulua lykätty koronan vuoksi. Seuraava askel on tehdä arviota materiaaleista, joita kannattaisi lähteä viemään eteenpäin ja konkreettisemmalle tasolle. 
   • Ehdotettiin pollausta digivision ohjausryhmän kanssa. Todettiin, että asiaan palattaisiin myöhemmin.

Ideamuotoilun tuotoksena syntyneet uudet ideat:

CSCIDEAPANKKI-94 - Getting issue details... STATUS

 • Toimintasuunnitelma ideamuotoilussa laadittujen polkukuvausten,  henkilön näkökulmasta tulevaisuutta kuvailevien "skenaarioiden" hyödyntämisestä ja käytön edistämisestä
 • On syytä muotoilla toimintasuunnitelma näiden skenaarioiden jatkohyödytämisestä, hyödyntämisen edistämisestä. Maailman muuttumisen näkökulmasta korkekoulujen olisi hyvä jäsentää ja täydentää niitä skenaarioita ja näkökulmia, jotka kuvaavat tulevaisuutta ja olisi halukkuutta myös jatkaa tätä työtä. 

 • Identiteetinhallinnan polkukuvaukset (skenaariot): https://wiki.eduuni.fi/x/ab12C

CSCIDEAPANKKI-95 - Getting issue details... STATUS

 • Identiteetin hallintaan ja sen kehittämiseen liittyviä käsitteitä on määritelty eri tahoilla. Näitä käsitteitä tulisi yhdenmukaistaa ja päivittää Identiteetinhallinnan kehittämistarpeiden kokonaiskuvan mukaiseksi.
 • Ehdotettiin vietäväksi Haka-ohjausryhmään.

CSCIDEAPANKKI-96 - Getting issue details... STATUS

 • Kansainvälisen ja ainakin eurooppalaisen tilannekuvan kartoittaminen, sääntelystä ja sen kehityksesta sekä identiteetin hallintaan liittyvistä kehityskuluista yleensä

CSCIDEAPANKKI-97 - Getting issue details... STATUS

 • Yksilö- ja asiakaskeskeisen sekä esimerkiksi työantajat huomioivan ajattelutavan tunnistaminen ja omaksuminen kehittämisen lähtökohdaksi edellyttää toimia ajatuksen ja kulttuurin muutoksen vaalimiseksi
 • Todettiin, ettei vielä tiedetä kuka ja miten viedään eteenpäin, ja että tämän voisi ottaaa AAPAn ja FUCIOn kanssa ensin keskusteluun.

Ideamuotoilun tuloksena muualla työstettäväksi tunnistettujen asioiden näkyväksi tekeminen, kokoaminen ja hyödynnettäväksi tarjoaminen (dialla 44)

2. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)


3. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

4. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

Mahdollinen uusi idea? VPN opiskelijalle, tutkijalle, jne

 • Onko uusi kehitystarve, kun kampuksilta poistuminen vie opiskelijat ja tutkijat ip-rajattujen aineistojen ja materiaalien ym. kannalta ulkopuolelle? Ilmeisesti kaikissa korkeakouluissa ei tarjota VPN:ää esimerkiksi opiskelijalle?

CSCIDEAPANKKI-41 - Getting issue details... STATUS

 • Asiaan liittyy Zoomin ominaisuus, jossa tallenteet menevät tallentajan paikalliselle laitteelle. Syntyykö Zoomin laajentuneesta käytöstä erityisiä tarpeita edistää tallenteiden siirtomahdollisuutta?

CSCIDEAPANKKI-27 - Getting issue details... STATUS

 • Samalla, kun eri tuotteiden ominaisuuksia vertaillaan, olisi tarpeen tunnistaa niitä mahdollisesti käyttävien korkeakoulujen asiantuntijoiden olemassa olevat verkostot

CSCIDEAPANKKI-62 - Getting issue details... STATUS

 • Onko alustalle erityistä tarvetta nykyisessä virtualisoidussa tilanteessa?
 • chat.csc.fi -palvelu kehitysvaiheessa <Täydentyy...>

CSCIDEAPANKKI-9 - Getting issue details... STATUS

CSCIDEAPANKKI-90 - Getting issue details... STATUS

5. Muut asiat

COVID-19 viruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne korkeakoulutuksen ja tutkimuksen IT:n kannalta

 • ka.csc.fi-portaalissa Koulutusta ja tutkimusta tukevat palvelut poikkeustilanteessa -sivulla päivitetään tilannekuvaa ict-palveluiden tilanteesta koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen aikana

21.4.2020 AAPA-FUCIO-CSC yhteiskokous

 • Järjestetäänkö kokous etänä?

26.3.2020 klo. 14-15 ylimääräinen Ideatoimikunnan kokous

Päätettiin järjestää ylimääräinen kokous Covid19-teemalla. Tarkastellaan ideaoiden yhteistyökohtia ja/tai uusia ideoita. Verkostoista muita tilalle jos mahdollista.


 • No labels