Tutkimusinfrastruktuurit tutkimustietovarannossa

Tutkimusinfrastruktuurien tyyppiluokitus ja kansallinen infrastruktuurien tietovaranto

Tavoitteena on sopia yhdessä korkeakoulun ulkopuolelle käytettäväksi tarjottavan tutkimusinfrastruktuurin kuvailutiedoista sekä luoda yhteinen tyyppiluokitus. Näiden tietojen avulla voidaan rakentaa kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tietovaranto, jolloin monia ryhmän tavoitteita (ks. muistio 9.2.) saataisiin täytettyä.

 Tutkimusinfrastruktuuriryhmä kokoontui etäkokoukseen 9.2.2017. Kokouksessa päätettiin tavoitteista ja motivaatiosta, keskusteltiin tyyppiluokituksista sekä yhteisen tietovarannon metatiedoista.

TUHA-seminaarissa 19.4.2017 järjestettiin työpaja, jossa paneuduttiin erityisesti edellytyksiin, joiden täyttyessä korkeakoulu voi halutessaan lisätä tutkimusinfrastruktuurin yhteiseen tietovarantoon ja portaaliin näytettäväksi.

CSC:n luonnostelema selvitys infrastruktuuritietopankista (infrat.avointiede.fi), ensimmäinen versio TUHA-infraryhmän kommentoitavaksi (4/2015):

  • No labels