Etenemisaikataulu

Ohjeita tiedonkeruuseen:


Ohjeita tietojen jatkokäsittelyyn

Duplikaatit

 • Duplikaatit extra-vipusen virheraportilla: https://extra.vipunen.fi/julkaisutiedot/Sivut/Tiedon-laatu.aspx -> Latausraportti (duplikaatit)
 • Mikäli kaksi julkaisua on tunnistettu duplikaateiksi, toisen julkaisun tilakoodi on "2" ja toisen 0
 • Jos duplikaatti on tunnistettu oikein, organisaation tulee poistaa tilassa 0 oleva julkaisu 5.4. mennessä (julkaisu tuodaan VIRTAan uudelleen tilassa -1)
 • Jos duplikaatti on tunnistettu organisaation mielestä VÄÄRIN (ei ole duplikaatti eli esim. sama nimi mutta eri julkaisu), se voidaan muuttaa VIRTA-julkaisutietopalvelussa tilaan 2. Ilmoitus tällöin sähköpostitse virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
 • Tavoite 5.4: raportilla ei tulisi olla lainkaan duplikaatteja (on joko poistettu tai ilmoitettu spostilla)
 • Jos on jo ilmoittanut duplikaatista sähköpostitse, ei tarvitse huolehtia vielä - kaikkia ilmoitettuja ei ole vielä korjattu

 Yhteisjulkaisujen julkaisutyyppiristiriitaisuudet

 • Yhteisjulkaisujen ristiriitaisuudet Extra-Vipusessa https://extra.vipunen.fi/julkaisutiedot/Sivut/Tiedon-laatu.aspx (latausraportti: yhteisjulkaisut)
  • Huom. summasarake ei kuvaa julkaisujen määrää, joten siihen ei kannata kiinnittää huomiota
 • Organisaatioiden tulee korjata ristiriitaiset julkaisutyypit 5.4. mennessä (saman tiedonkeruuvuoden yhteisjulkaisut)
  • Mikäli julkaisutyyppi on omassa julkaisussa oikein, ei tarvitse tehdä mitään
  • Mikäli julkaisutyyppi on omassa julkaisussa väärin, se tulee tuoda korjattuna uudelleen VIRTA-julkaisutietopalveluun
  • Jos yhteisjulkaisu on tunnistettu organisaation mielestä väärin (ei ole yhteisjulkaisu), ilmoitus tällöin sähköpostitse virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
  • Jos julkaisu on raportilla, mutta julkaisutyypissä ei näy ristiriitaisuutta, todennäköisesti yhteisjulkaisun toinen osapuoli on ilmoittanut sen edellisen vuoden tiedonkeruussa.
   •    Organisaation ei tarvitse tässä tapauksessa tehdä vielä mitään, OKM katsoo nämä tapaukset läpi ja antaa erillisen ohjeistuksen.          
 • Muiden kuin julkaisutyyppien osalta ristiriitaisuuksien korjaaminen ei välttämätöntä, mutta tietojen oikeellisuuden vuoksi suositeltavaa jossakin vaiheessa
 • Jos 5.4. jälkeen julkaisutyypeissä vielä ristiriitaisuuksia, ne korjataan VIRTAan OKM:n toimesta

Puutteelliset viitetiedot

 • Tieto puutteista ja virheistä, jotka estävät julkaisukanavan tunnistamisen (esim. ISSN-tunnus väärin), lähetetään organisaatioille maaliskuun aikana.
 • Tietoja voi korjata 5.4. asti.

Ohjeita korjaamiseen

 • Listan oman organisaation julkaisuista saa, kun asettaa Extra-Vipusen latausraportilla suodattimeksi oma organisaatiosi
 • Tiedot voi ladata exceliin omalle koneelle (klikkaan ratasta vasemmassa erunassa ja valitse ”lataa”)
 • Julkaisu korjataan VIRTAan tuomalla se uudelleen korjatuin tiedoin (JulkaisunTunnus tai JulkaisunOrgTunnus tulee täsmätä alkuperäiseen)
 • Julkaisu poistetaan VIRTAsta tuomalla se uudelleen julkaisun tila –koodilla ”-1” (JulkaisunTunnus tai JulkaisunOrgTunnus tulee täsmätä alkuperäiseen)
 • Tiedot päivittyvät Extra-Vipuseen 3 tunnin välein (klo 9.10, 12.10 jne.)
 • No labels