Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Esi- ja perusopetus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu
2022
2023Helmikuu
2022
2023

25.2.

2022

2023: Esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja kotikuntien poiminta valtiovarainministeriön kotikuntakorvauslaskentaa varten

Aineiston kuvaus: Oppilasmäärien poikkileikkauspäivänä 15.12.

2021

2022. Tilastokeskus yhdistää oppilaisiin tiedon siitä kotikunnasta, joka oppilaalla oli DVV:ssä 15.12.

2021

2022.

Tuotetaan 25.2.

2022

2023 poimitun datan pohjalta ennakkoraportti, jossa ovat koulutuksen järjestäjän oppilasmäärät kotikunnittain. Raportti julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. Ennakkoraportin perusteella annetaan mahdollisesti vielä toinen deadline tietojen korjaamiselle. Tämän tai toisen poimintapäivän jälkeen muodostetaan lopullinen VM:lle toimitettava kotikuntakorvauslaskenta-aineisto.


Maaliskuu
2022
2023

1.3.

2022

2023: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.

2021

2022" varten

Aineiston kuvaus: Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.

2021

2022 oppilaitoksittain/varhaiskasvatuksen toimipaikoittain ja perusopetuksessa myös vuosiluokittain.


15.3.

2022

2023: Tilastokeskuksen aineisto "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.

2021

2022" valmis

31

29.3.

2022

2023: Tilastokeskuksen aineiston "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.

2021

2022" julkaisu


Huhtikuu
2022
2023Toukokuu 2023

1.

4

5.

2022

2023: Niiden erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin (tilastovuosi 2022) tarvittavien tietojen, jotka löytyvät KOSKI-tietovarannosta (= erityisen tuen jaksot), poiminta. Loput erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin tarvittavat tiedot on kerätty erillisellä tiedonkeruulla marras-joulukuussa

2021

2022.


30.

4

5.

2022

2023: Tilastokeskuksen esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen koulutustilastoaineisto

valmisToukokuu 2022Kesäkuu 20226.6.2022: Tilastokeskuksen esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen koulutustilastoaineiston julkaisu
Heinäkuu 2022Elokuu 2022

(tilastovuosi 2022) valmis


Kesäkuu 2023

Heinäkuu 2023

Elokuu 2023

1.8.

2022

2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoja "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat

2022

2023" sekä "Perusopetuksen vuosiluokan suorittaneet kevätlukukaudella

2022

2023" varten

Aineiston "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat

2022

2023" kuvaus: Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat (opiskeltavat aineet, laajuus) lukuvuonna

2021

2022-

22

23 perustuen vahvistettuihin vuosiluokkasuorituksiin ja perusopetuksen päättötodistuksiin.

Syyskuu 2022

31.8.2023: Tilastokeskuksen esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen koulutustilastoaineiston julkaisu


Syyskuu 2023

1.9.

2022

2023: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat

2022

2023" varten


15.9.

2022

2023: Tilastokeskuksen aineisto "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat

2022

2023" valmis

1.9.

2022

2023: Tietojen poiminta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Lokakuu
2022
2023
13

12.10.

2022

2023: Tilastokeskuksen aineiston "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat

2022

2023" julkaisu

1.10.

2022

2023: Tietojen poiminta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten

Marraskuu
2022
2023
26.11.
2022
2023: Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
Joulukuu
2022
2023

1.12.

2022

2023:Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.

2022

2023" varten

Aineiston kuvaus: Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.

2022

2023 oppilaitoksittain/varhaiskasvatuksen toimipaikoittain ja perusopetuksessa myös vuosiluokittain.

Poimitaan samalla ne erityisopetukseen liittyvää koulutustilastointia varten tarvittavat tiedot, jotka löytyvät KOSKI-tietovarannosta (= erityisen tuen tuen jaksot). Loput erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin tarvittavat tiedot kerätään erillisellä tiedonkeruulla....

Aikuisten perusopetus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu
2022
2023

Helmikuu
2022
2023

Maaliskuu
2022
2023

1.3.2022: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.

2021

2022" varten

Aineiston kuvaus: Aikuisten perusopetuksen opiskelijat oppilaitoksittain 20.9.

2021

2022.


15.3.

2022

2023: Aineisto "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.

2021

2022" valmis


31.3.

2022

2023: Aineiston "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.

2021

2022" julkaisu


Huhtikuu
2022
2023

Toukokuu
2022
2023

Kesäkuu
2022
2023

Heinäkuu
2022
2023

Elokuu
2022
2023

Syyskuu
2022
2023
10


1.9.

2022

2023: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten.

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Lokakuu
2022
2023


1.10.

2022

2023: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten

Marraskuu
2022
2023
26.11.
2022
2023: Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
Joulukuu
2022
2023

1.12.

2022

2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.

2022

2023" varten

Aineiston kuvaus: Aikuisten perusopetuksen opiskelijat oppilaitoksittain 20.9.

2022

2023....

TUVA-koulutus

...

, TELMA-koulutus, VALMA-koulutus ja

...

LUVA-koulutus


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu 2023Helmikuu 2023

1.2.2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2022

Helmikuu 2022Maaliskuu 2022Huhtikuu 2022Toukokuu 2022Kesäkuu 2022Heinäkuu 2022Elokuu 2022Syyskuu 2022

" varten

Aineiston kuvaus: TUVA- ja TELMA-koulutukseen osallistuneet ja suorittaneet kalenterivuodelta 2022. Lisäksi aineistossa mukana vuonna 2022 siirtymäaikojen puitteissa VALMA- ja LUVA-koulutuksiin osallistuneet.


Maaliskuu 2023


14.3.2023: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2023 osalta samalla, kun poimitaan tiedot lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Huhtikuu 2023Toukokuu 2023

1.5.2023: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2022" varten


10.5.2023: Aineisto "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2022" valmis


Kesäkuu 20239.6.2023: Aineiston "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2022" julkaisu

Heinäkuu 2023

Elokuu 2023Syyskuu 2023


1.9.

2022

2023: Tietojen poiminta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten samalla, kun poimitaan tiedot esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. TUVA-koulutuksen ennakkoraportit julkaistaan perusopetuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen osalta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraporttien yhteydessä ja lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen osalta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraporttien yhteydessä.

Lokakuu
2022
2023

1.10.

2022

2023: Tietojen poiminta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten samalla, kun poimitaan tiedot esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten


1.10.

2022

2023: Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskenta ottaa tietokantakopion KOSKI-tietovarannosta vuoden 2021 ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeus- ja suoritustietojen (ml. TELMA- ja VALMA-koulutus) ns. jäädyttämistä varten

Marraskuu
2022
2023
26.11.
2022
2023:
 Valtionosuusrahoituksen
Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisluvalla järjestetyn TUVA-koulutuksen osalta
Joulukuu
2022
2023
...

Lukiokoulutus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu
2022
2023

Helmikuu
2022
2023Maaliskuu
2022
2023

14.3.

2022

2023: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2023 osalta (samalla poimitaan tiedot lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.

2022

2023 osalta)

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Huhtikuu
2022
2023

1.4.

2022

2023: Tietojen viimeinen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.

2021

2022" varten

Aineiston kuvaus: Poimitaan lukiokoulutuksen koko oppimäärää sekä IB- ja DIA-tutkintoja opiskelevat opiskelijat 20.9.

2021

2022 tilanteen mukaisesti sekä tarvittavat tiedot ko. opiskelijoista ja heidän suorittamistaan koulutuksista.


Toukokuu
2022
2023

10.5.

2022

2023: Tilastokeskuksen aineisto "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.

2021

2022" valmis


Kesäkuu
2022
2023

9.6.

2022

2023: Tilastokeskuksen aineiston "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.

2021

2022" julkaisu


Heinäkuu
2022
2023

Elokuu
2022
2023

1.8.

2022

2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat

2021

2022" varten perustuen 20.9.

2021

2022 tilanteeseen


Syyskuu
2022
2023

1.9.

2022

2023: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat

2021

2022" varten perustuen 20.9.

2021

2022 tilanteeseen


1.9.

2022

2023: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.9.

2022

2023 osalta

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Lokakuu
2022
2023

1.10.

2022

2023:Tietojen ensimmäinen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.

2022

2023" varten

Aineiston kuvaus: Poimitaan lukiokoulutuksen koko oppimäärää sekä IB- ja DIA-tutkintoja opiskelevat opiskelijat 20.9.

2022

2023 tilanteen mukaisesti sekä tarvittavat tiedot ko. opiskelijoista ja heidän suorittamistaan koulutuksista.

1.10.

2022

2023:

 Tietojen

Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten tilastointipäivien 20.1.

2022

2023 ja 20.9.

2022

2023 osalta (30.9.

2022

2023 tilanteesta)

Marraskuu
2022
2023

15.11.

2022

2023: Tilastokeskuksen aineisto "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat

2021

2022" valmis

26.11.
2022
2023: Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
Joulukuu
2022
202315.12.
2022
2023: Aineiston "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat
2021
2022" julkaisu


...

Ammatillinen koulutus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu
2022
2023

Helmikuu
2022
2023

1.2.

2022

2023: Tietojen ensimmäinen poiminta Tilastokeskuksen "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat

2021

2022"-aineiston muodostamista varten

Aineiston kuvaus: Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot kalenterivuodelta

2021

2022 (tietoja opiskelijasta ja opiskeltavasta koulutuksesta).


Maaliskuu
2022
2023

Huhtikuu
2022
2023

Toukokuu
2022
2023

1.5.

2022

2023: Tietojen viimeinen poiminta Tilastokeskuksen "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat

2021

2022"-aineiston muodostamista varten


10.5.

2022

2023: Tilastokeskuksen aineisto "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat

2021

2022" valmis


Kesäkuu
2022
20239.6.
2022
2023: Tilastokeskuksen aineiston "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat
2021
2022" julkaisu

Heinäkuu
2022
2023

Elokuu
2022
20231.8.
2022
2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat
2021
2022" varten perustuen 20.9.
2021
2022 tilanteeseen
Syyskuu
2022
20231.9.
2022
2023: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat
2021
2022" varten perustuen 20.9.
2021
2022 tilanteeseen1.10.
2022
2023: Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskenta ottaa tietokantakopion KOSKI-tietovarannosta vuoden
2021
2022 opiskeluoikeus- ja suoritustietojen (ml. TELMA-koulutus sekä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla järjestettävä TUVA-koulutus) ns. jäädyttämistä varten
Lokakuu
2022
2023

Marraskuu
2022
202315.11.
2022
2023: Tilastokeskuksen aineisto "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat
2021
2022" valmis
Joulukuu
2022
202315.12.
2022
2023: "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat
2021
2022" julkaisu