Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Webinaari järjestettiin 26.8.2019. Tallenteeseen ja esitykseen voi tutustua tämän sivun kautta.

Webinaarin tallenne (53 min): https://kannu.csc.fi/s/52TnfZS9Zc2Zg3B
Esitys: webinaari (pdf)

Yhteenveto: Näin liityt tutkimustietovarantoon

Alkuperäinen kutsu

Liity tietovarantoon kuten moni säätiö ja rahasto on jo tehnyt!

Tutkimustietovarantoa rakentavan CSC:n asiantuntijat kertovat tiiviisti ja informatiivisesti, mistä tietovarannossa on kysymys, ja mitä se merkitsee säätiöiden ja tutkimusrahoituksen vaikuttavuudelle. Saat maksuttomassa webinaarissa kätevästi konkreettista tietoa myös tietovarantoon liittymisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttama tutkimustietovaranto on digitaalinen palvelu, joka kokoaa eri lähteistä julkaisujen, tutkimusaineistojen, tutkijoiden ja hankkeiden tietoja sekä välittää niitä kaikille tieteen kentän toimijoille vapaasti käytettäväksi. Hanketietovarantoon kerätään tietoja rahoituspäätöksistä yksityisiltä ja julkisilta tutkimusrahoittajilta. Kotimainen kilpailtu tutkimusrahoitus on tasaveroisesti esillä rahoituslähteestä riippumatta. Portaalin ansiosta säätiöiden ja rahastojen merkitys suomalaiselle tutkimukselle tulee kokonaisuudessaan esille ja yksittäisten rahoittajien panos tieteelle ja tutkimukselle saa ansaittua näkyvyyttä.

Tutkimustietovarannon julkinen valmisteilla oleva portaali research.fi tarjoaa tiedot vapaasti kenen tahansa selailtavaksi ja haettavaksi. Portaali tarjoaa ensimmäistä kertaa päivittyvän kokonaiskuvan suomalaisesta tutkimuksesta. Yhdestä paikasta selviää mitä tutkitaan ja kenen rahoittamana.

Liittyminen hanketietovarantoon on säätiöille helppoa ja hyödyllistä. Tiivis ja selkeä tietopaketti liittymisestä on verkossa hanketietovarannon wikissä https://wiki.eduuni.fi/x/R5f6B. Kokonaisuudessa on tarkasti mietitty myös tietosuojaan ja yhteisrekisterinpitäjyyteen liittyvät kysymykset. Henkilötietojen käsittelyperusteista on kirjoitettu oma sivunsa.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on ollut aktiivisesti mukana hankkeen suunnittelussa vaikuttamassa siihen, että tietovaranto hyödyttää säätiöitä ja rahastoja maksimaalisesti.

  • No labels