Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2020\2

1.4.2020 kello 10:02-12:51, etäyhteys: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Muistio

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

 • Hyvönen avasti kokouksen kello 10:02
 • Hyväksyttiin asialistatyöjärjestykseksi lisäyksellä, että 6. kohdassa keskustellaan korkeakoulujen opiskelijavalintojen valintakokeiden järjestämisestä

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

3 Asiat Funet-työvaliokuntana

 • Kiviniemi esitteli, 2020-04-01 Luottamukselliset liitteet (https://wiki.eduuni.fi/x/Ao3HBw)
 • Raportti vuodesta 2019
  • Kaikki OKM:n hallinnonalan korkeakoulut eduroamin parissa. Yhteistyön kautta merkittäviä säästöjä tuottavan varmennepalvelun käyttö lisääntyy.
  • Toteumissa näkyy uuden verkon käyttöönotosta johtuvia yhtäaikaisia kuluja, tasaisen maksutason ylläpitämiseksi Funet-maksuja ei ole vastaavasti korotettu ja vaan niistä on kertynyt CSC:lle saatavia ja nämä tasoittuvat jatkossa, kun uuden verkon myötä kustannustaso siirtymäajan jälkeen laskee. 
 • (164) Valmistellaan Funet-yhteisön vuosikokoukselle esiteltäväksi talousarvion pohjalta aiempien kustannustenjaon periaatteita koskevien päätösten mukaisesti kustannustenjako vuodelle 2021 ja vahvistettavaksi aiemmin päätetyn mukaiset kustannusjaon periaatteet.
 • (165Funet-yhteisön vuosikokous pidetään 28.5.2020 etäyhteydellä, samassa yhteydessä järjestetään myös Funetin tekniset päivät 
 • Euroopan korkeakoulu- ja tutkimusverkkojen (GÉANT) vuosittainen TNC-tapahtuma on peruttu.
 • Koronavirus ja Funet-videopalvelut
  • Videopalveluiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi, samoin palveluiden toimittamisen kustannukset. Lähtökohtaisesti Funet-lisäpalvelu laskutetaan palvelua käyttäviltä organisaatioilta. Käytännössä laskutus perustuu käyttävän organisaation FTE-luvun mukaiseen jakoon ja tällä laskuperiaatteella voidaan prosentuaalisesti samassa suhteessa tarkastaa kustannusten muutos kaikille palvelun käyttäjille.
  • (166) Funet Miitti Zoom -kustannuksista tehdään esimerkkilaskelma, mitä lisääntyneen käytön kustannukset tarkoittavat lisenssikustannusten suhteessa nykyisille käyttäjäorganisaatioille
  • (167) CSC toimittaa Funet-jäsenorganisaatioiden käyttöön lisätietoja Funet Miitti Zoom -palvelun henkilötietojen käsittelystä, ja siitä miten käsittelystä on sovittu edelleen NORDUnetin ja Zoomin kanssa. Lisätiedot ovat saatavilla kirjautuneille käyttäjille, Funet Miitti -palvelun päivitetyssä palvelukuvauksessa sivulla https://wiki.eduuni.fi/x/6VPVAw

4 Kokonaiskuva korkeakoululaitoksen digitalisaatiosta

4.1 Ideamuotoilu "identiteetinhallinnan" kehittämisen tarpeiden kartoittamiseksi 7.2.-20.3.2020

4.2 Korkeakoulujen digivisio

 • 1.4.2020 suunniteltu ensimmäinen info-tilaisuus siirtynyt myöhemmäksi
 • Asiaan liittyviä julkisia esityksiä on koottu ka.csc.fi-tiekartalla kohdista, joiden otsikossa on "Digivisio:..."
 • Winqvist kertoi toisen koordinoivan korkeakoulun edustajana kuulumisista. Epävakaista olosuhteista huolimatta jatketaan suunnitelman mukaan. Agendalla hanketoimiston perustaminen. Sopimusneuvottelut CSC:n kanssa edenneet hyvin. Sopimus tehdään vuodelle 2020 valmisteluvaiheesta. Jatkosta sovittaisiin tältä pohjalta. OKM:n digivision toimeenpanon rahoittamiseksi haettavan erityisavustuksen hakukohteina digitaalisen palveluympäristön rakentuminen, digipedagogiikka, korkeakoulujen ohjausosaamisen kehittäminen. Kaivattaisiin OKM:ltä tietoa milloin haku avautuu. Yleisenä kysymyksenä on miten nivottaisiin aiemmin käynnistetyissä eri kehityshankkeissa tehty hieno työ sateenvarjon alle. Hyödynnetään Unifin ja Arenen viestintäkanavia toistaiseksi. 
 • Korkeakoulujen Digivisio on yksi osa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumista, keskustelua on käyty paljolti oppijan polun näkökulmasta ja olisi hyvin tärkeää avata keskustelua myös tutkijan polun osalta.

4.3 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartta https://ka.csc.fi/

5 Korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjaus

5.1 Tiedonhallintalain toimeenpano korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimialalla

5.2 Finn-ARMA-verkosto

 • https://wiki.eduuni.fi/x/HKPHBw
 • Ella Bingham, Finn-ARMA-verkoston puheenjohtaja, kertoi verkoston laajentuneen ja päivittäneen nimeään, korvannut aiemmin erilliset TUHA-verkoston ja Finn-ARMAn

5.3 Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi

 • https://wiki.eduuni.fi/x/24KwAQ
 • Haataja kertoi yhteistyöfoorumin asettamisesta viime syksynä. Olennaista on huomata myös laajemmalla toimeksiannolla asetettu datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman ohjausryhmä (https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM051:00/2017).
 • Yhteystyöfoorumin toiminta käynnistyi kokonaisarkkitehtuurityönä, menee viitearkkitehtuuritasolle asti. Työt ovat käynnistyneet hyvin, edetään työpajoilla, joihin kutsutaan osallistujia yhteistyöfoorumin jäsenten kautta. Tavoitteena, että syys-lokakuussa olisi ensimmäinen versio käytettävänä. Yritetään vältellä arkkitehtuuriformalismia vaan, että olisi loppukäyttäjälähtöinen ja kuvaava. 

5.4 Tutkijan polun viitearkkitehtuurit

 • https://wiki.eduuni.fi/x/6IR2C
 • Mäki kertoi CSC:n nostaneen kokonaisuuden esille Arenen, Unifin ja Tulanetin CSC:n strategiaprosessiin antamien lausuntojen pohjalta. Liittyisi yhteistyöhön käyttäjien palvelemiseksi, kokonaisuuteen joihin mm. Finn-ARMA-verkoston ja Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin päivittämät yhteiset jäsennykset ja viitearkkitehtuurit voisivat linkittyä.
 • Arkkitehtuurit bottom-up oppijan tai tutkijan näkökulmasta hyvin eri asia kuin aiemmin kuvatut. Polkuajattelu menetelmällisesti hyvä. Käyttötarkoituksia monia ja eri toimijoilla eri näkökulmat ja intressit.
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartalle ka.csc.fi lisätään kokonaisuutta koskeva huomio "Tutkijan polun viitearkkitehtuurit"

5.5 Koulutuksen ja tutkimuksen tietotuotannon ja tietoarkkitehtuurin ohjaus opetus- ja kulttuuriministeriössä 

 • Ei käsitelty

Muut esille tulevat asiat

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen valintakokeiden järjestäminen

 • Kaksi asiaa, a) päällä oleva tilanne, missä korkeakoulut pohtivat, miten nykyiset valintakokeet saataisiin sähköisesti toteutettaviksi sekä b) sisältöjen kautta kehittäminen. Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke käytti 2 vuotta sisältöjen kehittämiseen. Isompi ja pitkäaikainen sisältöjen kehittäminen myös yliopistojen tavoitteena, muttei auta tähän poikkeustilanteeseen.
 • Lähtökohta on, että kokeet järjestetään nykyisellä aikataululla, nykyisellä tavalla. Taustalla valmistellaan mahdollisia vaihtoehtoja. Pääosassa olevat todistusvalinnathan pystytään tekemään. Ammattikorkeakoulut ovat huomattavasti paremmassa asemassa, kun sisältöjen kehittäminen yhteiseen sähköiseen valintakoeratkaisuun tehtiin jo aikaisemmin valmiiksi.
 • Tämä ei ole viimeinen pandemia, mikä tulee vastaan. Pitäisi välittömästi ryhtyä rakentamaan kyvykkyyttä näiden asioiden hoitamiseksi.

Kooste Unifille korona-tilanteen vaikutuksista ja rahoitustarpeista

7 Ilmoitusasiat

8 Seuraavat kokoukset

9 Kokouksen päättäminen

 • Hyvönen päätti kokouksen 12:51

Liitteet

Luottamukselliset liitteet: https://wiki.eduuni.fi/x/Ao3HBw

Muut liitetiedostot

Osallistujat

Jäsenet

 • Ilmari Hyvönen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
 • Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän varapuheenjohtaja)
 • Kati Hagros, CDO, Aalto-yliopisto - ESTE
 • Airi Hirvonen, opiskelijapalveluiden päällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Sari Laaksonen, palvelupäällikkö, LAB ammattikorkeakoulu
 • Matti Keränen, yksikön päällikkö, Ilmatieteen laitos ESTE
 • Jussi Kivinen, tietohallintojohtaja, Tampereen yliopisto
 • Arto Maaninen, vararehtori, Oulun yliopisto
 • Samuli Malinen, tietohallintopäällikkö, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Anu Nuutinen, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia ESTE sijaisena Laura Taajamaa, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
 • Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Erja Widgren-Sallinen, opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö, Itä-Suomen yliopisto
 • Stina Westman, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Christa Winqvist, tietohallintojohtaja, Aalto yliopisto

Asiantuntijat

 • Teemu Kiviniemi, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 
 • Antti Mäki, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)
 • Ella Bingham, johtaja, Finna-ARMA verkosto, Aalto yliopisto

Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

3 Asiat Funet-työvaliokuntana

 • 2020-04-01 Luottamukselliset liitteet
 • Raportti vuodesta 2019
 • Kustannusjakoperiaatteet vuodelle 2021
 • Funetin tekniset päivät ja Funet-vuosikokous 28.5.2020 (mahdollisuus muutoksiin)
 • Toimialan tapahtumia
 • Koronavirus ja Funet-videopalvelut

4 Kokonaiskuva korkeakoululaitoksen digitalisaatiosta

4.1 Ideamuotoilu "identiteetinhallinnan" kehittämisen tarpeiden kartoittamiseksi 7.2.-20.3.2020

4.2 Korkeakoulujen digivisio

 • 1.4.2020 suunniteltu ensimmäinen info-tilaisuus siirtynyt myöhemmäksi
 • Asiaan liittyviä julkisia esityksiä on koottu ka.csc.fi-tiekartalla kohdista, joiden otsikossa on "Digivisio:..."

4.3 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartta https://ka.csc.fi/

5 Korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjaus

5.1 Tiedonhallintalain toimeenpano korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimialalla

 • CSCIDEAPANKKI-90 - Getting issue details... STATUS
 • Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä valmistelee työpajaa tiedonhallintalain soveltamiseen liittyvistä korkeakoululaitoksen erityiskysymyksistä ja yhteisten tulkintojen etsimisestä (158/3.12.2019). 
 • Tilaisuus järjestetään 7.5. etäyhteydellä. Valtiovarainministeriö osallistuu työpajaan ja AAPA- ja FUCIO-verkostojen työvaliokunnat etsivät eri korkeakoulutukseen ja tutkimukseen liittyviä eri näkökulmia edustavia asiantuntijoita työpajan osallistujiksi.

5.2 Finn-ARMA verkosto

5.3 Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi

5.4 Tutkijan polun viitearkkitehtuurit

5.5 Koulutuksen ja tutkimuksen tietotuotannon ja tietoarkkitehtuurin ohjaus opetus- ja kulttuuriministeriössä 

Muut esille tulevat asiat

7 Ilmoitusasiat

8 Seuraavat kokoukset

9 Kokouksen päättäminen

 • No labels