Palvelualue: Osaamisen hyödyntäminenPalvelun tavoitePalvelun sisältöProsessit, jotka tuottavat palveluaProsessin kuvausEsimerkkejä aliprosesseistaEsimerkkejä toimijoista
Osaamisen hyödyntämisen ohjausOppija saa ohjausta ja tukea valmistumiseen, työelämään siirtymiseen ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kartoittamiseen. Oppija saa tarvitsemansa tuen valmistumisen onnistumiseksi. Oppijalla on käytössään palvelut, jotka tukevat työelämään siirtymistä ja työpaikan löytämistä. Oppijaa ohjataan osaamista täydentävän koulutuksen, esim. avoin korkeakoulu, jatko-opinnot, täydennyskoulutuskeskuskukset, löytämisessä ja hakeutumisessa. Oppijalle markkinoidaan ja tarjotaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Jatkuvan oppimisen ohjaus ja tukiKorkeakoulu laatii opinnoista todistuksen ja lähettää opiskelijalle. Korkeakoulu järjestää opinto-ohjausta jatko-opintoihin esimerkiksi avoin yliopisto, täydennyskoulutus tai tutkinto-opinnot.

Työelämään siirtymisen palveluOppija saa tukea työelämään siirtymiseen. Oppijalle on tarjolla työnhakuun ja työmarkkinoihin liittyvää ohjausta,  koulutuksia, työpajoja ja muita tapahtumia. Palvelu auttaa työnantajia löytämään oppijoista työntekijöitä. Oppija saa tukea työhakemuksensa tekemiseen ja vinkkejä työhaastatteluun. Oppija saa ohjausta urasuunnitteluunTyöelämän suunnittelun tukiPalvelun tuottaja tuottaa työ- ja harjoittelupaikkojen välityspalvelua osana työelämäyhteistyötä. Korkeakoulu järjestää urasuunnitteluohjausta. Korkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden valmistumisen jälkeen täydentää tutkintoa.
KK, ammattiliitot, TE-toimistot
RekrytointipalvelutOppija tutustuu työmarkkinoihin ja saa harjoittelu- ja työllistymismahdollisuuksia.Oppijalla on käytössään palvelu, josta saa tietoa työ- ja harjoittelupaikoista. Oppijoille järjesteltään esimerkiksi rekrytointitapahtumia. Rekrytoitumisen tuki Korkeakoulu tarjoaa ohjausta ja koulutuksia, jotka tukevat valmistuvan työnhakutaitoja.CV:n tekeminen, portfoliot, LinkedIn yms. Esittely/osaamisvideot sosiaalisessa mediassaKK, työnanatajat
PalautepalveluOppija vastaa valmistumispalautteeseen ja uraseurantakyselyihin. Oppijalle tuotetaan väline kansallisiin valmistumispalautteisiin sekä valmistumisen jälkeisiin uraseurantakyselyihin vastaamiseksi. Oppijalle tuotetaan palautekanava omaa koulutusta tai korkeakoulua koskevaa palautteen antamiseksi. Palautetta hyödynnetään koulutusten ja opetuksen kehittämiseksi kansallisesti ja korkeakouluissa. Palautekanavien suunnittelu ja julkaisuKorkeakoulu markkinoi palautekyselyitä. Korkeakoulu suunnittelee haluamansa omat lisäkysymykset palautteeseen.
KK, OKM, CSC (ARVO/AVOP)Palautteen käsittely ja vastaaminenKorkeakoulu tuottaa tietoa kandi- ja maisteri- yms. kyselyiden tuloksista verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa julkaistavaksi, yksiköiden käyttöön sekä medialle tausta-aineistoksi.Markkinointi ja viestintä: yliopistoon hakemassa oleva opiskelija, valmistunut opiskelija voi verrata opintokokemustaan muihin samalta alalta ja eri korkeakouluista.KK, OKM, CSC (ARVO/AVOP)Työelämäpalautteen kerääminen ja hyödyntäminenKerätään valmistuneilta ja työnantajilta erilaisilla palaute- ja arviointikäytännöillä toiminnan tuloksellisuutta koskevaa palautetta. Korkeakoulu kerää tietoa ja raportoi vastavalmistuneiden työelämään sijoittumisesta.
KK, OKM, CSC (ARVO/AVOP)TyöelämäseurantaKerätään, analysoidaan ja raportoidaan tietoa korkeakoulusta valmistuneiden työllistymisestä, työuran kehityksestä, koulutuksen tuottamista uramahdollisuuksista, opintojen työelämävastaavuudesta sekä tyytyväisyydestä suoritettuun tutkintoon.
KK, OKM, CSC (ARVO/AVOP), TEM, Järjestöt
AlumnipalvelutOppija saa tietoa alumnien kautta millaisille aloille voi työllistyä eri koulutuksista. Alumni saa ajankohtaista tietoa esimerkiksi tarjolla olevista tapahtumista, tutkimuksesta ja muista uutisista.Verkostot, asiantuntijat, uutiskirjeet, tapahtumat, kyselyt, mentorit, koulutusmarkkinointi, työelämäkehitys, Alumnirekisteri.AlumnitoimintaKorkeakoulu tarjoaa valmistuvalle mahdollistuutta liittyä alumniverkostoon. Korkeakoulu ylläpitää alumniverkostoa ja -toimintaa esim. järjestelmällä alumneille suunnattuja tapahtumia ja markkinoimalla jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Alumniverkoston ylläpito. Tapahtumien järjestäminen. Alumnien rekrytointi mentoreiksi opiskelijoille.
  • No labels