Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI) viitearkkitehtuuri 2.0


Tälle ja tämän sivun alisivuille on koottu kaikki keskeinen OPI-viitearkkitehtuurin päivitykseen liittyvä materiaali. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä. 

OPI-viitearkkitehtuurin päivitys 2.0

Korkeakoulutuksen toimintaympäristö muuttuu ja jatkuvan oppimisen muutos tuo korkeakoulujen piiriin uusia oppijoita. Tietojen liikkuvuus ja jakamisen tarve korkeakoulujen välillä lisääntyy. Näitä ja muita avoimen, joustavan oppimisen toimintamalleja on kuvattu mm. korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030.

Murroksen ja sitä jäsentävän visiotyön myötä on katsottu tarpeelliseksi päivittää nykyistä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI) viitearkkitehtuuria. Päätös päivityksestä tehtiin Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) toimesta toukokuussa 2018. Tavoitteena on tehdä vuosina 2018-2019 päivitys oppijan hyödyksi, lähtien tulevaisuuden visiosta. Päivitetyn OPI-viitearkkitehtuurin tavoitteena on mm. tukea jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sekä yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja korkeakouluissa.Materiaalit

OPI-viitearkkitehtuuria koskeva dokumentaatio alisivuilla 

(warning) Koko dokumentaatio excel-tiedostona, sisältää myös osioiden tarkemmat kuvaukset.


(info) OPI-viitearkkitehtuurityöhön vaikuttaminen, avoin kommentointisivu: https://wiki.eduuni.fi/x/oYGsBQ

OPI-viitearkkitehtuuri JHS 179 viitekehyksessä

OPI-viitearkkitehtuurin viitekehyksenä on käytetty julkisen hallinnon suositusta JHS 179 kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen.

JHS-suositukset 179: http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS179/JHS179.html

Kuva:  JHS 179 arkkitehtuurikuvausten viitekehys. Kehikossa vihreällä merkityt arkkitehtuurikuvaukset ovat toteutettu.


OPI-VIITEARKKITEHTUURIN PÄIVITYSTYÖN TOIMIJAT (2018–2019) 

KOOTuki-ryhmä ohjaa päivitystyön etenemistä ja työskentelyä

Synergiaryhmä edistää sisällöllistä päivitystyötä osana toimintaansa.

CSC koordinoi päivitystyön etenemistä osana KOOTuki- ja Synergia-ryhmien tukea

Viitearkkitehtuurityön iskuryhmän kokoonpano  2018–2019 aikana

Anne Litja (UEF), Arja Kokkonen-Metsola (VY), Erja Widgrén-Sallinen (UEF), Helena Halkola (Metropolia), Juha-Pekka Pihlajakoski (OAMK), Kati Toikkanen (TAU), Krister Karlström (Arcada), Merja Väistö (OPH), Päivi Aho (Laurea), Päivi Lignell (TAU), Raija Pappila (UEF), Sanna Waris (OY), Tapio Ekholm (Metropolia), Totti Tuhkanen (TY), Vilho Kolehmainen (Metropolia), Virve Peltoniemi (TAMK), 

Yhteydenotot: 

Tavoitat viitearkkitehtuurin koordinaatioryhmän sekä KOOTuen ja Synergian sihteeristön opi@csc.fi-yhteysosoitteen kautta.

OPI-viitearkkitehtuurin metamalli (kuva 2)

Metamalli kuvaa OPI-viitearkkitehtuurin rakenteen. Se koostuu kolmesta arkkitehtuurisesta kokonaisuudesta:
1) strategisesta tasosta
2) toiminta-arkkitehtuurista ja
3) tietojärjestelmäarkkitehtuurista.

Strategisella tasolla on ulkoiset ajurit (megatrendit), joihin vastataan ja löydetään ratkaisut strategissa tavoitteissa. Strategiset tavoitteet voidaan edelleen tarkentaa strategisiksi tuloksiksi. Kyvykkyydet ovat niitä asioita (osaaminen, prosessit, tiedot ja tietojärjestelmät), jotka pitää olla, hankkia tai toteuttaa, jotta strategiset tavoitteet ja tulokset voidaan saavuttaa. Kyvykkyydet realisoivat stratgegiset tulokset ja strategiset tulokset realisoivat tavoitteet ja ne taas vastaavat ulkoisiin ajureihin. Kyvykkyydet asettavat vaatimuksia toiminalle ja nämä vaatimukset ja kyvykkyydet toteutetaan toiminta- ja tietojärjestelmäarkkitehtuureissa.

Toiminta-arkkitehtuurissa kuvataan toimijat ja niiden roolit (oppija). Toimija oppijan roolissa kulkee oppijan polulla ja käyttää kulloisellakin polun askeleella käytössä olevia toiminnan palveluita. Nämä palvelut toteutetaan korkeakoulun prosessien avulla.

Tietojärjestelmäarkkitehtuurissa kuvataan tietojärjestelmäpalvelut, joita korkeakoulun prosessit käyttävät. Tietojärjestelmäpalvelut toteutetaan tietojärjestelmillä.


  • No labels