Kaikki henkilöt, jotka rekisteröityvät ja luovat tunnuksen Oppijan palvelukokonaisuuteen (virkailija.opintopolku.fi) perustetaan oppijoina oppijanumerorekisteriin, elleivät he jo ole siellä. Henkilöiden henkilötiedot tulevat Väestötietojärjestelmästä (VTJ). Tutustu Oppijanumerorekisterin tietosuojaselosteeseen. 

Organisaation vastuu- ja pääkäyttäjille näytettävät henkilötiedot: virkailijan nimitiedot, oppijanumero, käyttäjätunnus, asiointikieli, työyhteystiedot sekä käyttöoikeuksia koskevat tiedot (organisaatiot, käyttöoikeudet sekä niiden voimassaolot ja käsittelijät). 


Pyydä vastuu- tai pääkäyttäjää lähettämään kutsu rekisteröityä palveluun

Jos sinulla ei ole aikaisempia virkailijan tunnuksia, tarvitset kutsun päästäksesi käyttämään palvelua ja ensimmäinen vaihe on rekisteröityminen. 

Virkailijaksi rekisteröidytään sähköpostiin tulleen linkin kautta. Linkin lähettää organisaatiosi vastuukäyttäjä tai kyseessä olevan palvelun pääkäyttäjä (esim. KOSKI-pääkäyttäjä, Varda-pääkäyttäjä), joten pyydä organisaatiosi vastuu-/pääkäyttäjää lähettämään sinulle kutsu. Joissakin tapauksissa pääkäyttäjä saa kutsun luoda tunnuksen osana organisaation rekisteröitymistä (Varda yksityiset, Jotpa).

Kutsu lähetetään sähköpostiin osoitteesta noreply(at)opintopolku.fi, joten mikäli viestiä ei näy, kannattaa tarkistaa roskapostilaatikko. Rekisteröitymisessä käytetään vahvaa tunnistautumista, eli pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Rekisteröityminen on vain kertaluonteinen toiminta ja rekisteröinnin jälkeen kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla Virkailijan Opintopolun kirjautumissivun kautta. Kutsu on voimassa kuukauden ajan sen lähettämisestä, tämän jälkeen linkki ei enää toimi. Linkki toimii myös vain siihen asti, kunnes rekisteröityminen on saatettu loppuun, tämän jälkeen linkki ei toimi.

Jos sinulla on tunnus virkailijan Opintopolkuun mutta

Aloita rekisteröityminen sähköpostiin tulevan kutsulinkin kautta


Tunnistaudu vahvalla tunnistautumisella

Valitse tunnistautumistapa suomi.fi-tunnistuspalvelussa ja tunnistaudu...Tunnistautumisen jälkeen näytetään mitä tietoja sinusta välitetään Väestötietojärjestelmästä. Paina Jatka palveluun -nappia.


Rekisteröidyn informointi

Ennen kuin tietosi tallennetaan Oppijanumerorekisteriin ja käyttöoikeuspalveluun, sinun pitää hyväksyä henkilötietojesi käsittely. Paina Hyväksyn henkilötietojeni käsittelyn -nappia jatkaaksesi. Mikäli et halua jatkaa, palaa takaisin ja varmista että kirjaudut ulos tunnistuspalvelusta.

Kun rekisteröidyt ja luot käyttäjätunnuksen Opintopolun virkailijakäyttöliittymään ([virkailija.opintopolku.fi](https://virkailija.opintopolku.fi)) henkilötietosi tallennetaan oppijanumerorekisteriin ja käyttöoikeuspalveluun. Tutustu *[oppijanumerorekisterin tietosuojaselosteeseen](https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/oppijanumeronrekisterin-tietosuojaseloste/)*. 

Säilytä tunnusta ja salasanaa tietoturvallisesti. Tunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin. Sinulla on oikeus käsitellä tietoa, johon sinulla on organisaation myöntämät käyttöoikeudet ja joita tarvitset työtehtäviesi hoitamiseen. Opetushallitus voi pyytää selvitystä tietojen luvattomasta käsittelystä.

Henkilötietosi saadaan Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä. Virkailijan tietoja käytetään henkilön yksilöintiin ja käyttöoikeuksien hallinnointiin. Henkilötietojesi käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e-kohtaan: käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi. Oppijanumerorekisterissä olevia tietoja säilytetään pysyvästi. Virkailijan käyttöoikeudet ovat voimassa korkeintaan vuoden kerralla.

Sinulla on oikeus tarkastaa tietosi sekä vaatia tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Lisätietoja: [Käyttöohjeet](https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190611938)


Valitse kirjautumistapa

Kirjautumistapoja ovat Opintopolun oma tunnus ja Haka-tunnus.

MPASSid-tunnusta ei tallenneta Opintopolkuun. Sinun tulee ensin rekisteröityä ja luoda Opintopolku-tunnus. Jatkossa voit kirjautua palveluun MPASSid:llä ilman erillisiä tunnuksia, jos organisaatiollasi on käytössä MPASSid. Lue lisää: MPASSid-kirjautuminen.

Opintopolku-tunnus (vasen osio)

Virheellisestä käyttäjätunnuksesta ja/tai salasanasta näytetään virheilmoitus. Korjaa tarvittaessa käyttäjätunnus/salasana.Hakatunnus

Jos kotiorganisaatiosi on mukana Haka-luottamusverkostossa, valitse Rekisteröidy Hakatunnuksella sivun oikeasta laidasta.


Tallenna ja jatka virkailijan Opintopolkuun

Täytettyäsi tiedot, tietosi tallentuvat taustalla Oppijanumerorekisteriin ja käyttöoikeuspalveluun. Tässä voi mennä hetki. Tämän jälkeen sinut ohjataan virkailijan työpöydälle.


Kirjautuminen rekisteröitymisen jälkeen

Jatkossa kirjautuminen tapahtuu virkailijan kirjautumissivun kautta käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai HAKAlla tai MPASSid:llä. Lisäohjeet kirjautumiseen löytyvät kohdasta kirjautuminen.


Registrera dig med hjälp av stark identifiering


Alla personer som registrerar sig och skapar ett användarnamn i administratörens tjänster inom utbildningsförvaltningen (virkailija.opintopolku.fi) grundas som studerande i studentnummerregistret om de inte redan finns där. Personuppgifterna fås automatiskt från Befolkningsdatasystemet (BDS). Bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen. Om du är en administratör och vill dölja dina BDS-kontaktuppgifter från dina uppgifter, kontakta yhteisetpalvelut@opintopolku.fi.


Om du inte ännu har ett användarnamn till Studieinfos tjänster för tjänstemän behöver du en kallelse för att kunna använda tjänsten. Första skedet är att du registrerar dig via en länk som du får till din e-post. Organisationens eller tjänstens huvudanvändare skickar länken, så du bör vara i kontakt med honom/henne för att få en kallelse. I Varda får den privata serviceproducentens Varda-administratör en kallelse att skapa ett användarnamn som en del av organisationens registrering inför ibruktagandet av Varda. Kallelsen skickas per e-post från adressen noreply(at)opintopolku.fi, så den kan finnas i skräppostlådan. I registreringen identifierar du dig med bankkoder, mobilcertifikat eller ceritifikatkort. Registreringen görs en gång, efter det loggar du i fortsättningen in med användarnamnet och lösenordet via Studieinfos inloggningsida. Kallelsen är i kraft en månad, efter det fungerar länken inte längre.

  1. Följ länken som finns i e-postmeddelandet 
  2. Välj hur du vill identifiera dig i suomi.fi:s identifikationstjänst
  3. Identifiering...
  4. Efter att du identifierat dig visas vilka personuppgifter som förmedlas från Befolkningsdatasystemet till Studieinfo
  5. Innan dina uppgifter sparas i Studentnummerregistret och användaradministrationstjänsten ska du godkänna att dina personuppgifter behandlas
  6. Till näst väljer du hur du vill logga in i tjänsten i fortsättningen. Förutom Studieinfos egna användarnamn och lösenord kan du logga in med Haka, om din organisation är med i Haka-nätverket. Om du väljer att använda Studieinfos egna använvändarnamn fyller du i valfritt användarnamn och lösenordet två gånger. 
  7. Efter att du fyllt i uppgifterna sparas de i bakgrunden i Studentnummerregistret och i användaradministrationstjänsten. Detta kan dröja ett ögonblick. Då allting är klart styrs du automatiskt till administratörens arbetsbord i Studieinfo. 
  8. I fortsättningen loggar du in via Studieinfos inloggningsida med användarnamn och lösenord eller med MPASSid/HAKA. Närmare anvisningar för inloggning finns att läsa under anvisningarna för inloggning. 


SISÄLLYS | INNEHÅLL:

  • No labels