Käyttöoikeudet voivat poistua virkailijoilta seuraavissa tilanteissa:

  • kun käyttöoikeuden voimassaoloaika umpeutuu (tavallisin tapa). Käyttöoikeus on voimassa korkeintaan vuoden kerralla.
  • kun vastuu-tai pääkäyttäjä sulkee käyttöoikeuden, esim. kun henkilö ei enää tarvitse kyseisiä käyttöoikeuksia, ks. Virkailijan käyttöoikeuksien tarkastelu ja käsittely
  • kun Opetushallitus poistaa virkailijan käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeudet, ks. Poista virkailijan tunnus (vain Opetushallitus)
  • jos henkilön kuolemasta tulee tieto väestötietojärjestelmästä, henkilön tila muuttuu passiiviseksi
  • jos käyttöoikeusryhmä (rooli), joka tunnuksella on, passivoidaan eli poistetaan käytöstä
  • käyttäjätunnus voi sulkeutua/lukkiutua väliaikaisesti jos salasana syötetään kolme kertaa väärin, ks. Lukkiutunut tunnus

Huom! Pelkkä Haka-tunnuksen deaktivointi ei riitä estämään pääsyä Opintopolun virkailijapalveluihin. Pääkäyttäjän (kk) tulee aina poistaa käyttöoikeudet ja tarvittaessa pyytää OPH:ta poistamaan myös paikallinen Opintopolku-tunnus silloin, kun virkailija ei enää tarvitse pääsyä Opintopolun virkailijapalveluihin (esim. siirtyessään muihin tehtäviin).

  • No labels