1 Hyödyt tutkijalle

Ryhmätyön purku (fläppi):

a)     Tunnistettavuus

 • nimikaimat, nimenmuutos, kirjoitusasut, organisaatiomuutos
 • omien meriittien tunnistaminen/näkyvyys
 • tutkijastatus
  •  jokaisella ”oikealla” tutkijalla on ORCID
 • organisaatioriippumattomuus

b)     Automatisointi

 • Ei tarvitse enää syöttää (CRIS, rahoittaja, CV:t)
 • tulevaisuudessa ilmoitetaan vain ORCID
  •  tiedot siirtyvät automaattisesti
  • muut tunnisteet (ResearcherID)
  • oma organisaatio käyttää jo

----

Tunnistettavuuteen ja automatisointiin liittyvät hyödyt

Organisaatioriippumattomuus

 1. tutkijastatus – oikealla tutkijalla on ORCID
  1. hyödyt välittömiä vai tulevaisuudessa
  2. vanhoihin julkaisuihin ei pysty ORCIDia liittämään
  3. osittain tulevaisuudessa, osittain välittömiä
  4. jos on luonut muita tunnisteita, mitä sitten
  5. oma organisaatio käyttää jo
   1. linkit organisaatioiden sivuille, miten tuetaan

2 Käyttöohjeet tutkijalle

Ryhmätyön purku (fläppi): 

Käyttöohjeet:

a)     Rekisteröi ja linkitä

 • luo itsellesi ORCID-tunniste ja linkitä muihin henkilötunnisteisiin

b)     Käytä julkaisuprosessissa, hyödynnä muissa palveluissa

c)      Lisää ORCID-profiiliin

 • tärkeimmät julkaisusi
 • affiliaatio

---

Mitä tutkijan pitää tehdä, jotta tunnisteen saa hyvin käyttöön?

 • Onko tili jo olemassa, tiedätkö oman yliopiston prosessin, ORCID, yhdistämispalvelu, tutkimuksen tietojärjestelmät, link ResearcherID, Scopus
 • DOI, ORCIDissa ei duplikaattien hallintaa, ei muita kirjoittajanimiä (pieni painoarvo), päällekkäistä informaatiota tutk.tietoj., mitä tutkijan pitää tehdä aineistoja yhdistäessään
 • kustantajat, vertaisarviointi, rahoittajat (palvelu puuttuu), oman yliopiston tietojärj. -> tulev. julk. import

 

3 Viestintämuodot

Ryhmätyön purku (fläppi)

Vastuut

a)      johdon sitoutuminen

b)      kuka ottaa päävastuun – pääkäyttäjyys

 • esim. open utu -projekti

c)      tutkimustietojärjestelmän yhteydessä – konsortiojäsenyys

d)      IT-keskukset tai taho jolla on vastuu tutkimustietojärjestelmästä

e)      ensisijaisesti vastuu kirjastoilla 

 

Erilaiset tavat viestiä erilaisille kohderyhmille

a)      eri elinkaarivaiheessa olevat

b)      erilaiset akateemiset roolit

c)      nuoret/uudet/aloittavat tutkijat

 

Millä kanavilla ja missä muodoissa

a)      diplomityöseminaarit

b)      tohtorikoulu

c)      tiedonhakukurssit (kirjastot järjestävät)

d)      kokemusten jakaminen, vertaiskommunikointi

 • tutkijalta tutkijalle

e)      kierrokset organisaation tiedekunnissa ja laitoksilla

f)       tapahtumat

 • yleiset:
  • IT-päivät
  • Kirjastoverkkopalvelupäivät
  • ym…tapahtumat

g)      intranetit

h)      blogikirjoitukset organsiaatioiden omilla foorumilla

 • tutkijoiden blogit

i)       some

j)       videot

 • esim. Ville Virtanen & Ville Virtanen, kaksi tutkijaa

k)      sloganeita:

 • Oikean tutkijan tunnistaa ORCIDista
 • Jokaisella ”oikealla” tutkijalla on ORCID

 

4 Hyödyt organisaatioille

Ryhmätyön purku (fläppi)

 1. Automatisoidaan käsityönä tehtävä tiedon siirto
 2. Julkaisutietojen kytkeminen
 3. Rahoitushakemusprosessit
 4. Palaute tutkimusorganisaatiolle

 ---

a)      AUTOMATISOINTI

 • automatisoidaan käsityönä tehtävä tiedon siirto
 • julkaisutietojen kytkeminen
 • rahoitushakemusprosessit
 • palaute tutkimusorganisaatioille

b)      KUKA

-        THL: harava projektitietokanta

 • rahoitusta hakiessa tiedot syötetään käsin -> haetaan ORCIDista
 • joitain tietoja poimitaan talon muista järjestelmistä (HR)
 • -> julkaisutietoja poimitaan:
  • WoS
  • Cris
  • ORCID

-        Uniarts

 • Solecris
  • tutkijan yksilöinti
  • tutkimustietojen siirto

-        Rahoitushakemus (SA)

 • palaute tutkimusorganisaatioille

-        Käsin tehtävä rahoitustietojen syöttö voidaan automatisoida

-        Julkaisutietojen kytkemimen Haravaan

 • tarvitaan yksilöllinen tunniste (ORCID)
 • tutkimustyöryhmien henkilöiden yksilöinti
  • tutkijaklusterit (organisaatiorajoja ylittävät)
  • joustavuus yhdistää tunnisteita
   • Horizon2020

 

 • No labels