Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Perjantai 8.2.2019 kello 13-14.30

Etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/969128139

Nauhoite:  https://kannu.csc.fi/s/7LiMHSWLeXFrzxz 


Asialista:

 1. Julkaisutiedonkeruu
  1. Korkeakoulujen uuden rahoitusmallin mukaisen avoin saatavuus -tiedon kerääminen julkaisutiedonkeruussa (Liite 3) TTV-ohjausryhmässä 6.2.2019
   1. Yhteisjulkaisujen käsittely
   2. Lisäkerroin vaikuttaa julkaisuhin seuraavasti: yliopistoilla julkaisutyypeilel A & C, AMK-puolella avoin saatavuus kerroin A-E julkaisuille.
  2. Muutoksia tiedonkeruuseen / Vipusen poimintaan:
   1. OA-tietojen päivitykset mahdollisia myös julkaisuvuoden 2017 julkaisuille johtuen rahoitusmallista.
    1. Vuoden 2018 tiedoista eteenpäin päivitys mahdollista seuraavaan tiedonkeruuseen asti (2018 tiedot mahdollista päivittää 2020 tiedonkeruussa jne.)
   2. Muutetaan poimintaa siten, että ilmoitusvuonna julkaisun tilaan 0 tai 1 jääneet mutta myöhemmin julkaisun tilaan 2 päivitetyt julkaisut otetaan mukaan takautuvasti
  3. Aikataulu ja ohjeita
   1. Virheet ja puutteet DL 15.3., virheelliset viitetiedot, dublikaatit ja julkaisutyyppien tarkistus ja korjaus 5.4. Vipusessa 30.4. mennessä, 7.6. Vipusessa päivitetyty tiedot.
   2. Kysymys / Linna, UTU: Vaikuttaako yhteisjulkaisujen käsittely myös rahoitusmalliin, ts. jos julkaisu on yhdessä organisaatiossa rinnakkaistallennettu, saako kaikki saman julkaisun raportoineet organisaatiot kannustekertoimen?
    1. Rinnakkaistallennustieto julkaisukohtainen. Eli huomioidaan kaikkien organisaatioiden julkaisutietoihin (Haapamäki, OKM)
  4. Organisaatioiden sivu (päivitykset organisaatioiden tietoihin toivotaan kommenttikenttään, vaatii kirjautumisen)
  5. Kysymys / Nurminen, JY: Tarkentava kysymys rinnakkaistallentamisesta. Pystytäänkö oman organisaatioon hakemaan VIRTA-jtp rest rajapinnalla tieto siitä että joku toinen organisaatio on rinnakkaistallentanut julkaisun?
   1. Nikkanen: Virran rajapinnasta saa yhteisjulkaisuun liittyen yhteisjulkaisun tiedon ja samaan hakuun tulee yhteisjulkaisuun laskettujen erillisten julkaisujen VIRTA-ID:t. Tällä hetkellä ei ole mahdollista saada suoraan kaikkien yhteisjulkaisun alla olevien julkaisujen Avoin saatavuus tai Rinnakkaistallennettu -tietoja yhdellä haualla. Jatkokehitysidea.
  6. Toisaiseksi Vipusen raportilla hankalasti saatavilla avoin saatavuus-tiedot (jakautunut kahteen elementtiin), tähän kehitteillä parannus. 
 2. VIRTA-tietomallin laajentamisen asiantuntijaryhmä
  1. Toimikausi päättyi, viimeinen Asiantuntijaryhmän kokous 16.1.2019 sekä VIRTA-tietomallin laajentamisen asiantuntijaryhmän työstä (esittely TTV-ohjausryhmässä 6.2.2019)
  2. Asiantuntijaryhmän tuotokset
   1. Attribuuttipohjainen julkaisutyyppiluokitus
    1. Mahdollistaisi joustavammin erilaisten julkaisutyyppien tuomisen, tietojen syöttäminen ja tulkitseminen helpompaa, kattavampi yhteensopivuus
    2. "pääattribuutit" muoto, yleisö, emojulkaisun tyyppi. Ei lisättäisi nykyisiä pakollisuuksia.
   2. Avoin saatavuus -tiedon määritelmä
    1. Avoimen saatavuuden tarkistus Virrassa ulkoisesta palvelusta, esim. Unpaywall
    2. Mahdollistaisin myös artikkelimaksujen ilmoittamisen
   3. Meriittiluokitus
    1. Meriittiluokituksen pilotointi Aalto yliopiston kanssa
   4. Riippuen kommenteista ja päätöksestä siirtymiseen, teknisen toteutuksen aloitus Virrassa syksyllä 2019, jonka jälkeen pilotti. Tuotantoon 2020, iirtymäajalla. Kommentteja voi lähettää virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
   5. Kommentti / Nurminen, JY: Lisää ilmaisuvoimaa hyvä, mutta pakollisuuksissa oltava konservatiivinen, tiedot sellaisia jotka näyttäisivät löytyvän julkaisuarkistoista mutta eivät tutkimustietojärjestelmistä, olisiko mahdollista kerätä suoraan julkaisuarkistoista. Toivottavaa että päästäisiin mahdollisimman pienillä järjestelmämuutoksilla.
   6. Kommentti / Louhelainen, OYK: Unpaywall ei aina tarjoa oikeaa tai ajantasaista tietoa. Ulkoisten palveluiden käyttäminen oltava varovaista.
 3. Vanhojen julkaisutietojen tuonti
  1. Poistettu 19.10. yhteyshenkilökokouksessa sovitut tarkistukset julkaisuvuoden 2016 ja sitä vanhemmilta julkaisuilta
  2. Mikäli organisaatioilla on mahdollisuuksia toimittaa vanhempia julkaisutietoja, voivat olla yhteydessä virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi ja CSCllä ajetaan testiympäristössä julkaisutiedot
 4. Muuta
  1. Alayksikkökoodeista
   1. 11.-13.2. mahdollisuus ilmoittaa vuoden 2019 alayksiköt KOTA-järjestelmään. Seuraavan kerran toimittaminen mahdollista huhtikuussa.
   2. VIRTA hakee jatkossa alayksiköt Vipusen rajapinnasta → tieto automaattisesti KOTA-järjestelmästä VIRTAan. Ei enää tarvetta manuaaliseen päivittämiseen CSCllä.
  2. OpenAIRE tiedonsiirto validoitavana OpenAIRElla
 5. Tilaisuuksia
  1. Making sense of Open Science jungle - 12.3. kello 10-16, Paasitorni, Helsinki
  2. Julkaisufoorumi-seminaari 20.3. klo 12-16, Minerva-tori, Helsinki
  3. Bibliometriikkaseminaari 8.4. klo 10-16 Minerva-tori, Helsinki
  4. euroCRIS Membership Meeting 27.-29.5. Helsinki/Espoo
   1. "Tapaamiseen toivotaan lyhyitä esityksiä (lightning talk) erityisesti Pohjoismaista ja olisi hienoa, jos esityksiä olisi myös suomalaisista korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista,  esimerkiksi tutkimustiedon hallinnan tai avoimen tieteen edistämisen aihepiireistä. Aiheita voi ehdottaa lähettämällä abstrakti maaliskuun loppuun mennessä sähköpostitse järjestäjille eurocris@eurocris.org "
  5. KOTA-seminaari, 27.-28.8. Lahti
 6. Seuraava kokous 8.3.2019 https://wiki.eduuni.fi/x/n4EcBQ

JUSTUS-palvelun ajankohtaisia

 1. Uusi versio testikäytöstä tuotantoon
  1. Ylimääräinen huoltokatko 12.2. kello 13-16
 2. Julkaisuarkistointegraatio
  1. Käyttöönottotilaisuus 28.3. CSCllä + etänä
   1. Alustava ohjelma: JUSTUS-Theseus käyttöönottotilaisuus 28.3.2019
   2. Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/82268B7E1A3BADBB
  2. Massaeditoinnin takia Theseuksessa katko 22.2.–12.3.
  3. Ominaisuus tulossa mahdollisesti myös niille julkaisuarkistoille, jotka eivät käytä Theseusta, palataan
  4. Kysymys / Viljanen, Turku amk: Mikä olisi paras tapa toimittaa tieto avoimen saatavuuden päivittämistä takautuvasti (vuoden 2017 julkaisuille)?
   1. Nikkanen: helpoin päivittää käyttämällä VIRTA-ID:tä, ja niillä joilla ei 2017 käytössä JUSTUS-palvelua, niin tulisi tuoda alkuperäisellä tavalla. Mahdollista saada ID:t rajapinnasta. Riippuu mitkä valmiudet hyödyntää rajapintaa. 
  5. Vuoden 2019 tiedot tilassa 2 eivät mene tiedonkeruuseen vuoden 2018 tietojen mukana.
  6. Kysymys / Nyqvist, Haaga-Helia: Vaikuttaako edellä käsitellyt tietomallimuutokset Justuksen käyttöön? Nikkanen: kyllä vaikuttaa, mutta toteutukseen aikaisintaan 2020.  JUSTUS käyttäjät toimittaisivat myös tietoa attribuutteina.
 3. Muuta
  1. 11.-13.2. mahdollisuus ilmoittaa vuoden 2019 alayksiköt KOTA-järjestelmään → käyttöön Justukseen jo vuoden alusta. 
   1. Seuraavan kerran toimittaminen mahdollista huhtikuussa, todennköisesti 8.4. eteenpäin.
   2. Huom, jos alayksikkökoodit pysyneet samoina, ilmoitus KOTAan riittää ja organisaation ei tarvitse tehdä muita toimenpiteitä.
  2. Alayksiköiden tietokantamuutostyöt.

Kaikki kommentit ja kysymykset asialistaan/muistioon liittyen voi laittaa osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi

JUSTUS-asiat osoitteeseen justus@csc.fi


 • No labels