Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Käsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2018 on lukittu.

Tiedonkeruulomake YO-10-FHI-julkaisut-2018

Kerättävät tiedot

Julkaisutyypeistä F, H ja I kerätään lukumäärätiedot. Tiedot summataan julkaisun julkaisutyypin, tieteenalan, OKM ohjauksen alan ja kansainvälisyyden mukaan. Lisää julkaisutiedonkeruusta.

Julkaisutyyppi: Julkaisutyyppiluokittelun mukainen arvo. Julkaisutyyppiluokittelu löytyy luvusta 7.5.

Tieteenala: Tilastokeskuksen tieteenala 2010 -luokituksen mukainen 3 tai 4 -numeroinen arvo (esim. 212), lisättynä erittelemätön tieteenalakoodilla (NNN). Erittelemätön tieteenalakoodia voidaan käyttää julkaisutyypeissä F, H ja I. Tieteenalaluokitus löytyy luvusta 7.3.

Ohjauksen ala: Ohjauksen ala -luokittelun mukainen arvo. Luokittelu löytyy luvusta 7.2.

Julkaisumaa (julkaisun kansainvälisyys) seuraavan luokittelun mukaan:

Koodi             Selite

0                    Kotimainen julkaisu
1                    Kansainvälinen julkaisu


Julkaisutyypin F tiedot voi vaihtoehtoisesti raportoida VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta.

  • No labels