Skip to end of metadata
Go to start of metadata


7.3.2012 Synergiaryhmän ACP-kokous: Synergia-ryhmän toimintakulttuuri ja työskentelytavat (Antti)

Nykyiset periaatteet työskentelytavoista

Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon.

https://confluence.csc.fi/display/OPI/2011_02_25_Synergiaryhma_muistio

 • Pääsääntöisesti muut kuin sihteerit valmistelevat ja esittelevät kokousasiat (seurantavastuut)
 • Materiaaleja ei jaeta paperilla kokouksiin (wiki, sähköposti)
 • Kokouksen asiat koosteena yhdellä sähköpostiviestillä noin pari päivää ennen kokousta
 • Etäkokouksissa keskitytään tilannekatsauksiin, kuulumisiin ja asioiden muuhun esittelyyn
 • Kokousten seuraaminen tulisi olla mahdollista myös kokousten jälkeen kokousmuistiinpanoista ja sillä pohjalla osallistuminen kommentoimalla
 • Etäkokoukset nauhoitetaan, jolloin kokouksessa käsiteltyihin asioihin perehtymisen lisäksi voidaan nauhoitteista kerätä kirjasto eri asioiden esittelyistä
 • Kokousten alussa katsaukset aina kokonaiskuvaan, siihen missä mennään; eri osakuvista vastaavat päivittävät vastuualueensa kuvan jokaiseen kokoukseen
 • Pohdittava, miten voitaisiin tuottaa laadukkaita kokousmuistiinpanoja 

https://confluence.csc.fi/display/OPI/2011_04_27+Synergiaryhman+kokous

 • Jatkossa sitova ennakkoilmoittautuminen työpajakokouksiin 

Työsketelytapojen kehittämismahdollisuuksia

Lähtökohdat

Synergiaryhmään osallistuvat asiantuntijat tekevät kokousten ulkopuolella

 • Ei mitään
 • Ilmoittavat osallistumisestaan ja siitä, mitä voivat käsitellä
 • Perehtyvät valmisteltuun aineistoon
 • Valmistelevat käsiteltävää aineistoa
 • Valmistelevat esityksiä käsiteltäväksi 

Synergiaryhmän toiminta jaetaan

 • Synergiaryhmään yleensä
 • Teemaryhmiin
 • Kehitysprojekteihin osallistumiseen
 • (puheenjohtajiston ja koordinaattoreiden muodostamaan koordinaatioryhmään) 

Toimintatavan pääosat

A) Mihin Synergia-ryhmän fyysisillä tapaamisilla (työpajat) pyritään ja miten niistä saataisiin nykyistä enemmän irti?

 • Hämeenlinnassa keskusteltya: olisi hyvä lisätä sekä työryhmien määrää (pienentää kokoa) ja työryhmien keskinäistä tiedonvaihtoa 

https://confluence.csc.fi/display/OPI/Leirin+yleisjarjestelyt

 • Synergiaryhmän ”tehtäväluettelo” (Jiraan eikä exceliin kuten Arkissa)
 • Työpajat vain live-osallistumisena
 • Työpajoissa työskentelyn jako tiedon työstämiseen ja tiedon jakamiseen (Arkkiin verrattuna yleiskatsauksien virkaa hoitavat ACP-kokoukset)
 • Työvälineinä työpajoissa google docs (tai Jira?) 


B) Mikä on ACP-kokousten funktio? Miten niitä tulisi kehittää?

 • ACP-nauhoittaminen
 • Erilliset nauhoitteet seurattavien projektien esittelyistä, nauhoitteiden hallinta projektikorteilla ja seurantavastuussa olevien avulla? 

C) Miten teemaryhmät ja kehitysprojektien ydintoimijat kohtaavat?

 • Oman aktiivisuuden perusteella: ei luoda rakenteilla ja hallintamallilla yhteistyötä vaan ihmisten välisellä keskustelulla
 • Synergiaryhmän jalkautuminen kehitysprojektien ja verkostojen tilaisuuksiin? (vrt. Winhaajat) 


 • No labels