Palvelukortti

Palvelun nimi


Oppijanumerorekisteri (ONR)

Palvelun kuvaus

Oppijanumerorekisterissä hallinnoidaan Oppijan palvelukokonaisuudessa olevien henkilöiden (oppijoiden) henkilötietoja. Oppijanumerorekisteristä säädetään valtakunnallisia opinto- ja tutkintorekistereitä koskevan lain 3 §:ssä. ja 3a §:ssä.

Oppijanumerorekisteri muodostaa yhdessä käyttöoikeuspalvelun kanssa henkilö- ja käyttäjätietojen hallinnan

Palvelun tyyppi

Palvelu on kehitetty Opetushallituksessa

Palvelun kohderyhmäOppijanumerorekisteri on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä muille viranomaisille.

Sisältää henkilötietoja

Kyllä, ks. Oppijanumerorekisterin tietosuojaseloste

Linkit palveluun
KäyttöohjeetKäyttäjä- ja henkilöhallintapalvelun käyttöohjeet
Palvelun elinkaaren tilaPalvelu on ylläpidossa
Liiketoiminnallinen palveluOpintopolku/Oppijan palvelukokonaisuus
Vastuut ja yhteystiedot
PalveluvastaavaLaura von der Hagen
Pääkäyttäjät-
Palvelun omistajaValtakunnalliset tietovarannot, OPH
Yhteystiedotyhteisetpalvelut(at)opintopolku.fi
Palvelukortti tarkastettuLaura von der Hagen, 26.7.2022
Syventävät tiedot (vain itsekehitetyistä)
Keskeiset teknologiat 
 • Spring Boot
 • Spring Security (CAS)
 • Postgresql
 • QueryDSL
 • JPA / Hibernate5
 • Flyway
 • Orika
 • Lombok
 • Swagger
 • DB-scheduler
 • JSONPath

Tekninen dokumentaatio     

https://github.com/Opetushallitus/oppijanumerorekisteri

Rajapinnat 

Testiympäristön swaggerdokumentaatio

Tuotantoympäristön swaggerdokumentaatio

Riippuvuudet muihin palveluihin

Linkki tiedonhallintamalliin ja tarvittaessa tietoarkkitehtuurikuvaukseen

Tietokantakuvaukset  

https://db-documentation.testiopintopolku.fi/oppijanumerorekisteri/public/index.html

Kehitysnäkymä

Ylläpidossa

 • Kehittämiskohteet:
  • Oppijanumeron hakuun tarvittavan yleistunniste-rajapinnan käyttöönotto v. 2022
  • Oppijanumerorekisterin uudet tietosisällöt v. 2023
  • Kaksivaiheinen tunnistaminen (MFA) v. 2023
  • VTJ-muutosrajapinnan käyttöönotto v. 2023

Kehittämisideat voi toimittaa osoitteeseen yhteisetpalvelut@opintopolku.fi 

LisensiointiOpetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi
Tietoturva ja saavutettavuus

Tietoturva (vaatii kirjautumisen).

Virkailijan palveluita ei ole tarkistettu saavutettavuuden osalta.

 • No labels