Tällä sivulla ohjeistetaan, miten Opintopolun vastuukäyttäjä luo tarvittavat tunnukset ja käyttöoikeudet esimerkiksi opettajien ja muun henkilöstön oppijanumeroiden hakuun yleistunniste -rajapinnan kautta. 

Palvelukäyttäjätunnuksen luonti

Palvelukäyttäjätunnus tarvitaan, jos oppijanumeron hakuun on rajapintatoteutus eli oppijanumero haetaan integraatiolla suoraan lähdejärjestelmään, esim. oppilashallinto-ohjelmaan.

Oppijanumeron haku (vain palvelukäyttäjälle) käyttöoikeus on tarkoitettu koulutuksenjärjestäjille, jotka ovat toteuttaneet rajapintatoteutuksen omasta henkilörekisteristään Opetushallituksen ylläpitämään Oppijanumerorekisteriin. Opintopolun vastuukäyttäjä voi luoda uuden palvelukäyttäjän ja lisätä sille oppijanumeron hakuun tarvittavan käyttöoikeuden 16.9.2022 alkaen. Vaihtoehtoisesti Opintopolun vastuukäyttäjä voi lisätä koulutustoimijan KOSKI-palvelukäyttäjätunnukseen uuden käyttöoikeuden Oppijanumeron haku (vain palvelukäyttäjälle), jolloin samalla tunnuksella voi tehdä KOSKI-tiedonsiirtoja ja hakea oppijanumeroita muille kuin KOSKI-tietovarantoon lisättäville henkilöille.

Korkeakoulun pääkäyttäjä tilaa palvelukäyttäjätunnuksen Opetushallituksesta (yhteisetpalvelut@opintopolku.fi)

SISÄLLYS:

Vaihtoehto 1: Luo uusi palvelukäyttäjätunnus oppijanumeroiden hakuun

Ohje on tarkoitettu Opintopolun vastuukäyttäjälle

1. Mene kohtaan https://virkailija.opintopolku.fi/henkilo-ui/palvelukayttaja/luonti

2. Anna nimi Oppijanumeron haku ja tallenna

3. Avaa perustiedot muokkaustilaan muokkaa-painikkeella

4. Syötä käyttäjätunnus Oppijanumeron_haku_koulutustoimijan_nimi ja tallenna

5. Aseta salasana

Salasanan tulee olla vähintään 20 merkkiä pitkä ja pitää sisällään isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia, erikoismerkkejä ja/tai numeroita. Å, ä ja ö eivät ole sallittuja. Erikoismerkeistä sallitaan !#$%*_+=?


6. Lisää käyttöoikeuksia

Valitse oma organisaatio ja käyttöoikeus "Oppijanumeron haku (vain palvelukäyttäjälle)" ja tallenna käyttöoikeudet. Tarkista, että käyttöoikeus on voimassa pidempään kuin vuoden.

7. Tallenna käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään, josta on toteutettu integraatio Opetushallituksen Oppijanumerorekisteriin. 


Käyttäjätunnuksia ja salasanoja tulee käsitellä huolellisesti. Tarpeettomat tunnuksia ja salasanoja sisältävät tiedostot tulee tuhota sen jälkeen, kun tiedot on syötetty tietojärjestelmään ja todettu toimiviksi. Mikäli tunnuksia ja salasanoja täytyy toimittaa eteenpäin, ne tulee lähettää erillään suojattuna sähköpostina organisaation käytössä olevaa turvaviestipalvelua käyttäen. Tarvittaessa asiassa voi konsultoida oman organisaation tietoturvavastaavaa. Salasanan voi tarvittaessa vaihtaa virkailijan Opintopolussa.
Vaihtoehto 2. Rikasta KOSKI-palvelukäyttäjätunnusta oppijanumeron hakuun tarvittavalla käyttöoikeudella

Ohje on tarkoitettu Opintopolun vastuukäyttäjälle

1. Hae palvelukäyttäjä kohdasta Käytönhallinta → Palvelukäyttäjän hallinta


2. Hae KOSKI-palvelukäyttäjätunnus

3. Tarkista voimassa olevat käyttöoikeudet

4. Lisää uusi käyttöoikeus

Lisää organisaatio: koulutustoimija

Lisää käyttöoikeus: Oppijanumeron haku (vain palvelukäyttäjälle) 

Tallenna tiedot

5. Tarkista, että voimassa olevat käyttöoikeudet ovat päivittyneet uudella käyttöoikeudella

6. Tallenna käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään, josta on toteutettu integraatio Opetushallituksen Oppijanumerorekisteriin. 


Virkailijan käyttöoikeudet


Oppijanumeron haun pääkäyttäjä

Käyttöoikeus on tarkoitettu henkilötunnuksellisten henkilöiden oppijanumeroiden hakuun ja luontiin käyttöliittymän kautta. Käyttöoikeuden haltija pääsee käsittelemään henkilötietoja (henkilötunnus, nimitiedot) oman organisaationsa valtuuttamana. Oppijanumeron voi hakea esimerkiksi henkilökunnalle, jos henkilöiden yksilöinti on välttämätöntä lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. Käyttöoikeudella pääsee lisäksi käsittelemään yleistunniste-rajapinnan kautta siirrettyjen henkilöiden tietoja esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilön yksilöinti on keskeytynyt virheellisten tietojen vuoksi. Käyttöoikeuden myöntää Opintopolun vastuukäyttäjä 16.9.2022 alkaen. Asiakaspalvelu: yhteisetpalvelut@opintopolku.fi

Koulutustoimijan vastuulla on määritellä, kenen työtehtäviin kuuluu oppijanumeron haku ja henkilötietojen käsittely Opetushallituksen Oppijanumerorekisterissä (Opintopolussa). Kyseiselle henkilölle tulee lisätä Oppijanumeron haun pääkäyttäjä -käyttöoikeus.


Ohjeet virhetilanteiden korjaukseen


  • No labels