Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Perjantai 15.9.2017 klo 13-14.30

ACP: https://connect.funet.fi/virta-julkaisu/

Nauhoite: https://connect.funet.fi/p9kjni2btof/

Ohjeita osallistumiseen:

-          Avaa selaimesta ACP-huone: https://connect.funet.fi/virta-julkaisu

-          Kirjaudu sisään vieraana ”As a Guest” (oma nimi +organisaatio)

-          Kommentit/puheenvuorot mieluiten suullisina, tarvittaessa chat-ruutuun

-          Suositellaan kuulokkeiden tms. käyttöä, mikäli aiot käyttää mikrofonia

-          Kaiun/kohinan välttämiseksi mikrofoni mykistettynä muulloin kuin oman puheenvuoron aikana

-          Kokous nauhoitetaan ja nauhoite julkaistaan tällä sivulla

MUISTIO

Asiat


1.Tilannekatsaus

 • n. 12 000 julkaisua siirretty
 • VIRTA-tietomalli kuvattu IOW-palvelussa http://iow.csc.fi/model/julkaisu/Julkaisu/
  • tavoitteena, että hyödynnettäisiin tulevaisuudessa tätä kautta saatavaa skeematiedostoa, mutta vielä kehityksessä.
  • Tästä tiedotetaan lisää sitten kun asia ajankohtaisempi.
 • Tiedonkeruun aikataulusta
  • Deadline: 15.3., eli julkaisut tilassa 2.


2. Julkaisukanavien tunnistaminen

 • Vanhat julkaisut
  • Ehdotus: Julkaisutietopalveluun siirrettävien yli kaksi vuotta vanhojen julkaisujen julkaisukanavia ei lähetetä arvioitavaksi Julkaisufoorumin paneeleille. Esim. ensi keväänä siirrettävistä julkaisuista arviointiin lähetetään vain vuosien 2016 ja 2017 julkaisujen julkaisukanavat.
  • Ei vastustusta → Hyväksytty.

 •  B, D-E-julkaisutyypit:

  • Ehdotus: Julkaisulle annetaan JUFO-ID, mikäli kanava löytyy tietokannasta. JUFO-tasoluokka jätetään kuitenkin tyhjäksi, vaikka kyseessä olisi tieteellinen tasoluokitettu kanava.

  • Mikäli kanavaa ei löydy, se haetaan ISSN-keskuksesta (toistaiseksi aika ajoin manuaalisesti, jatkossa ehkä automaattisesti). Kanava ei kuitenkaan siirry paneelien arvioitavaksi.

  • Toteutetaan CSC:n päässä.
  • Kommentti: Mitä hyötyä tästä on?

   • Olisi nähtävissä esim. Juulissa. Tiedonhaullinen hyöty: julkaisuja pystyy listaamaan julkaisukanavankin mukaan.

  • Ei vastustusta. → Hyväksytty.3. Taidealan julkaisujen raportointi (F-julkaisut)

 • Alaryhmän ehdotus taidealan julkaisun elementeiksi: https://wiki.eduuni.fi/x/5ggcAw
  Huomioita:
  • Alkuvaiheessa taidealan julkaisusta raportoidaan tieteenala ja taiteenala.
  • Rooleihin alatyöryhmä tekee yhteisen luettelon, jossa otetaan huomioon korkeakoulujen omat määritykset. Työryhmä kokoontuu.
  • Pakollisuuksien osalta pyritään minimeihin.
  • Näitä ei ole vielä viety Tiedonkeruun käsikirjaan, mutta tulossa myös sinne.
  • Vuoden 2017 tiedonkeruussa mahdollista toimittaa tiedot myös csv-tiedostona KOTAn kautta.
  • H ja I edelleen KOTAn kautta.
 • Milloin voi Justuksen kautta syöttää taidealan julkaisujen tietoja?
  • Toimintoa aletaan nyt hahmottelemaan Justukseen. Tavoite tämän vuoden loppuun mennessä.

 • Päätösehdotus: Lähetetään hyväksyttäväksi tutkimustietovarannon ohjausryhmälle (23.10.)
  • Ei vastustusta → Hyväksytty.


4.VIRTA-tiedot Suomen Akatemian raportoinnissa keväällä 2017

 • JULKAISUT VIRRASTA SUORITUSPAIKOITTAIN 2017.xlsx
 • JULKAISUT VIRRASTA TUTKIMUSALOITTAIN 2017.xlsx
 • Noin 2 000 julkaisua syötettiin käsin Akatemian lomakkeella. Akatemian on mahdollista lähettää nämä tiedot tutkimusorganisaatioille. Keskusteltiin tietojen hyödyntämisestä ja lähetysmuodosta tutkimusorganisaatioille.
  • Mitä tietoja halutaan?
   • Olisi hyvä tietää, ketkä eivät ole käyttäneet VIRTA-julkaisuja
   • Myös tieteenaloittainen tilasto olisi todella kiva saada myös yliopistoittain eriteltynä.
 • Toimenpide: Tutkimusorganisaatiot lähettävät sellaisen sähköpostiosoitteen, johon tiedot halutaan (ei mielellään henk.koht. osoitetta), CSC:lle osoitteeseen virta-julkaisut (a) postit.csc.fi. CSC välittää osoitteet Suomen Akatemialle, joka lähettää toivotut tiedot organisaatiolle. Viestiin voi määritellä tarkemmin, mitä tietoja halutaan.


Muut asiat

 1. Omakustanteiden kustantajatiedon merkitseminen/lähettäminen Virtaan
  1. Ehdotus (OY): Voisiko Virtaan jatkossa lähettää sekä oikean kustantajatiedon että Jufon Omakustanteet Ephemeral publishers (jufoid 7084) -kentän? Tällä hetkellä Virtaan voi lähettää vain yhden kustantaja-kentän tiedot ja oletuksena lähtee kustantaja (jufo), jolloin Juuliin asti ei päädy bibliografinen tieto kustantajasta. Jos Virtaan voisi lähettää sekä kustantaja (jufo) että kustantaja (ei jufo) -kentät niin tuo olisi mahdollista. Tai tarkemmin rajattuna siten, että jos kustantaja (jufo) -kentässä on Omakustanteet Ephemeral publishers (jufoid 7084), niin silloin olisi mahdollista lähettää myös Kustantaja (ei jufo) -kentän tiedot.
  2. Omakustanteita ei raportoida julkaisutiedonkeruussa. Otetaan CSC:llä tarkasteluun. CSC:lle voi laittaa esimerkkejä tällaisista tapauksista.

 2. Extra-Vipusen yhteisjulkaisujen virhelistan ongelmat
  1. Yhteisjulkaisut ristiriitaiset - lista näyttää virheellisiä luokitusristiriitoja edelleen 2016 kaudelta.
   1. Live-dataa ei ole korjailtu, koska on korkeakoulujen omaa dataa. → Jos korjataan CSC:llä livedataa, virhe voi tulla uudelleen, kun ei korjata lähdejärjestelmissä.
   2. Kommentti: Yliopistoille listat, mitä on korjattu.
    • laitettu keväällä, voidaan laittaa uudelleen.
    • Onko listat extra-vipusessa vai meidän sähköposteissa?
    • On löydetty bugi: esim. kolmen organisaation yhteisjulkaisu, jonka joku organisaatio merkinnyt -1 -tilaan -> Tällaisia tapauksia on jäänyt kuitenkin raporteille.

  2. Juulissa havaittu tuplia. Tietueet eivät yhdisty oikein?
   1. Pyydetään lähettämään CSC:lle esimerkkejä.
   2. CSC tarkistaa asiaa.

  3. Hybridijulkaisutiedon automaattisen päättelyn mahdollisuuksien selvittäminen
   1. 3.2.3 Julkaisutiedonkeruun tietosisältö: julkaisutyypit A-E ja G, (liittyy kohtaan 3.2.3.27 Avoin saatavuus).
   2. Voisi lähteä testaamaan. Mahdollinen ongelma: pdf löytyy linkin takaa, mutta onko oikea pdf. Edellyttää jonkin verran myös tekstintunnistusta.
   3. CSC:llä selvittelyyn, mutta konkreettisemmin käsittelyyn vuoden 2018 puolella.
   4. Huomioidaan myös mahdollisuudet toteuttaa vanhempiinkin julkaisuihin systeemiä, mikäli saadaan rakennettua.
   5. Ylipäänsä avoin saatavuus -tiedon raportointia voisi miettiä ensi vuoden aikana.Tiedoksi:

 • VIRTA-julkaisutietopalvelun tehtäviä loppuvuodesta mm.

  • Vipuseen uusia raportteja yhteisjulkaisuista ja Julkaisufoorumi‐luokituksista.
  • VIRTA‐skeeman mappaus CERIF‐tietomalliin.
   • linkittyy myös OpenAire-tiedonsiirtoon VIRTA:sta
 • KOTA-seminaarin (22.-23.8.2017)
 • Tiedonkeruun käsikirja lunnosvaiheessa, ks. Tiedonkeruukäsikirja 2017. Käsikirjaa voi kommentoida kommenttikenttiin.
  • Aikataulutavoite: lokakuun loppuun mennessä valmiina, jolloin lähetetään myös tiedonkeruukirje.

 • Kirjastoverkkopäivät Helsingissä 24.-26.10. Tiistaina 24.10. järjestetään julkaisutiedonkeruutyöpaja klo 13-16. https://www.kiwi.fi/display/kivepa

 • Tutkimustietovarantoseminaari 30.10.2017 klo 9.15-12. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Syysseminaari 30.10.2017

 • JUSTUS-palvelun yhteyshenkilöille järjestetään ACP-keskustelutilaisuuksia syksyllä VIRTA-julkaisuyhteyshenkilökokousten (13.10., 17.11. ja 15.12.) yhteydessä klo 14.30-15

 • VIRTA-julkaisutietopalvelussa voi esiintyä lyhyt käyttökatko ensi viikon keskiviikkona 20.9.2017 klo 7:00-9:00 välisenä aikana. Katko kestää todennäköisesti vain joitakin minuutteja, mutta sen aikana VIRTAan siirretyt tiedostot eivät välttämättä validoidu. Tässä tapauksessa latausraportille tulee normaalisti virheilmoitus. Virhetilanteissa voitte tarvittaessa olla yhteydessä virta-julkaisut@postit.csc.fi .

 

Syksyn kokousajat

pe 13.10.2017 klo 13-14.30

pe 17.11.2017 klo 13-14.30

pe 15.12.2017 klo 13-14.30

 • No labels