Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Perjantai 5.4.2019 kello 13-14.30

Etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/969128139

Nauhoite:  https://kannu.csc.fi/s/xGcKgeReSfF9n9q (huom. kokous ei ala heti tallenteen alusta)


Asialista/muistio:

 1. Julkaisutiedonkeruun tilannekatsaus + kysymykset
  1. Aikataulu: Julkaisutiedonkeruun 2018 aikataulu ja ohjeita
  2. Tiedonkeruu edennyt hyvin ja aikataulussa, korjauksia tehdään vielä huhtikuun aikana.
  3. Suuremmat muutokset toivotaan tehtäväksi vasta toukokuun puolella, jottei vaikuta jäädytysdataan.
  4. Ei esitettyjä kysymyksiä.
 2. OpenAIRE integraatio
  1. Tiedonluovutusluvat lähteneet organisaatioihin
  2. Esitys aiheesta pidetty 12.3., tallenne saatavilla : https://avointiede.fi/fi/open-science-jungle
  3. Wikisivu https://wiki.eduuni.fi/x/IhLTB
  4. Ilmoitetaan yhteyshenkilöille kun rajapinta avattu
  5. Kysymys: Lappalainen / TAU: liittyykö tietojen luovuttamiseen GDPR-ongelmaa?
   1. Kysymys esitetty myös toisaalta, alla kopioituna sama vastaus:

VIRTA-julkaisutietopalvelussa korkeakouluilla säilyy rekisterinpitäjyys omien julkaisutietojensa osalta ja siihen viittaa myös tuo lainattu kohta tiedonluovutusluvassa "Kyseessä ei ole tietojen luovutus, vaan tiedot säilyvät osana tutkimusorganisaatioiden rekisteriä ja rekisterinpitovastuuta". VIRTA-julkaisutietopalvelun omistaa OKM. CSC toimii VIRTA-julkaisutietopalvelussa tietojen käsittelijänä, ja OKM:n ja CSC:n välillä on sopimus henkilötietojen käsittelystä palvelussa.

OKM on tekemässä myös korkeakoulujen kanssa sopimusta yhteisrekisterinpitäjyydestä VIRTA-julkaisutietopalveluun ja muihin tutkimustietovarannon tietoihin liittyen, ja siinä sovitaan mm. OKM:n ja korkeakoulujen vastuista ja rooleista rekisterinpitäjinä ko. palveluissa. Tällä hetkellä kun sopimusta yhteisrekisterinpitäjyydestä ei vielä ole, kukin korkeakoulu julkaisutietojensa rekisterinpitäjänä itse päättää, mille tahoille se haluaa luovuttaa tietojaan VIRTA-julkaisutietopalvelusta.

OpenAIRE-integraatio mahdollistaa julkaisutietojen luovuttamisen VIRTA-julkaisutietopalvelusta OpenAIRE-portaaliin. OpenAIRE-portaalia hallinnoi ja siellä tietoja käsittelee organisaatio nimeltä OpenAIRE A.M.K.E (tarkemmin organisaatiosta: https://www.openaire.eu/openaire-amke-statutes). Mikäli korkeakoulu antaa luvan tietojen luovuttamiseen, sen tulee huomioida se omien julkaisutietojärjestelmiensä tms. tietosuojaselosteessa ja selosteessa käsittelytoimista.

Jukka Haapamäki vastaa OKMn puolelta VIRTA-julkaisutietopalvelusta ja siihen liittyvistä sopimuksista.

 1. Muuta
  1. Viime kokouksessa pyydetyt:
   1. Avoin saatavuus -ristiriidat yhteisjulkaisuissa Extra-Vipusen raporteille: https://extra.vipunen.fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Raportit/Yhteisjulkaisut%20ristiriitaisuudet%20-%20sql.xlsb
    1. Raportin tuottamisessa hieman viivettä, prosessin nopeuttamiseksi epärelevanteista tiedoista voi ilmoittaa virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
    2. DOI-ristiiridat suositellaan tarkastettavaksi organisaatioissa
   2. XML esimerkkitiedosto korjattu: XML-Skeemat
    1. Vanhat tietokentät poistettu
  2. "ISBN-pilkkoja" otettu käyttöön TSVn julkaisukanavatunnistusta varten. Pilkkoo Virtaan toimitetut, mutta virheellisesti yhteen ilman väliviivoja kirjoitetut ISBN-tunnisteet oikeaan väliviivalliseen muotoon. Väliviivallista muotoa käytetään JUFO-tunnistuksessa jatkossa ja se on saatavilla VIRTA-rajapinnasta.
   1. Logiikka noudattaa: https://www.isbn-international.org/range_file_generation
  3. TUHA-julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän kokous 21.3.2019 klo 13-15
   1. Tietomallin laajentamisen tuotoksiin kommentteja
    1. Artikkelityyppijaottelu, erit. muu artikkeli
    2. Jaottelun tarkkuudesta huomioiden eri lähdejärjestelmät
    3. ARXIVin huomiointi rinnakkaistallennusalustana
   2. Mahdollinen asiantuntijaryhmän kokoontuminen näiden ja muiden kommenttien huomioimiseksi ennen kesää
  4. 7. Taidejulkaisut-alatyöryhmän Zoom-kokous 3.4.2019
   1. Vipuseen lisätään myös taidealan tyyppikategoriat raporteille
   2. Todettiin että F2 tyypin julkaisuihin liittyen olisi hyvä käyttää Emojulkaisun nimi -kenttää mahdolliseen tietuiden "yhdistelyyn" eri osatoteutusten välillä
   3. Seuraavaan kokoukseen F tyyppiin liittyvät muutostyöt Juulin suunnalla, Doodle kokousajankohdasta auennee piakkoin.
  5. Kirjoittajamaksujen keruusta käynnistynyt projekti Kansalliskirjastossa
   1. Selvitetään kansallista APC-maksujen keruuta ja näiden toimittamista OpenAPC projektin tietoihin: https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/
   2. Pilotointi organisaatioiden kanssa tämän vuoden aikana, hahmotellaan mahdollista toimittamista Virran kautta julkaisukohtaisesti
  6. Tilaisuuksia
   1. Bibliometriikkaseminaari 8.4.2019
   2. TUHA-verkoston seminaari 9.4.2019
   3. Avoimen tieteen kevätpäivät Tampereella 14.-15.5.
   4. euroCRIS rekisteröinti avattu: https://www.csc.fi/web/eurocris2019/program 27.-29.5.
  7. Kysymys Niemi / UEF: Tutkijat kaipaavat 2019 tutkijaohjetta ja kirjastolaiset käsikirjaa. Milloin saadaan käyttöön?
   1. Ei vielä tarkempia aikatauluja, käsikirjaan katsotaan muutoksia TUHA-julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmässä. Pyritään toimittamaan huomattavasti aikaisemmin kuin edellisenä vuotena.


JUSTUS-palvelun ajankohtaisia

 1. Julkaisuarkistointegraatio
  1. Testikäyttö osoitteessa http://demo2.justus.csc.fi/
   1. Siellä tallennetut julkaisut tiedostoineen siirtyvät Theseuksen testikokoelmaan: https://www.theseus.fi/handle/10024/161766
  2. JUSTUS-Theseus käyttöönottotilaisuus 28.3.2019
   1. Tallenne saatavilla
   2. Korjattu tilaisuuden jälkeen
    1. URN tunnisteet mukaan
    2. Ääkköset tiedostonimissä ei tuota ongelmia
    3. Virhetunnistuksia
   3. Työn alla testikäytöstä ilmenneet toiveet
    1. Lomakkeelle: tekijänoikeustiedot (dc.rights), aineistoversio (dc.type.version) ja tieto julkaisusarjasta (dc.type.other)
    2. Tiedoston takaisinlataus (kansilehtien yms. lisäämistä varten)
   4. Työn alla olevat muutokset ja havaittujen virheiden korjaukset saatetaan valmiiksi ennen organisaatiokohtaisiin kokoelmiin liittämistä. Tämän jälkeen käyttö organisaatioista kiinni. Ei vielä varmistunutta tarkempaa aikataulua, mutta odotettavissa huhti-toukokuun aikana. Tilanteesta ilmoitetaan yhteyshenkilöille.
   5. Palaute demosta justus@csc.fi
   6. amk-rinnakkaistallentajat@lists.metropolia.fi Perustettu sähköpostilista, jota toivottiin tilaisuudessa rinnakkaistallentajille
    1. Ilmoittautuminen spostilistalle laittamalla viestiä antti.nyqvist ( a ) haaga-helia.fi
    2. Lista toimii myös kanavana Theseuksen ja rinnakkaistallentajien keskustelulle, todettu että Theseus ei ennestään tuttu kaikille (aiemmin lähinnä opinnäytetöiden tallentamiseen).
 2. MuutaKaikki kommentit ja kysymykset asialistaan/muistioon liittyen voi laittaa osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi

JUSTUS-asiat osoitteeseen justus@csc.fi

 • No labels