Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki) kokous 2018/7

 • Aika: maanantai 3.12.2018 klo 10.00-13.00
 • Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kollegiosali P310 (Bulevardi 31, Helsinki)
 • Etäosallistuminen CSC:n AC-huoneessa: http://connect.funet.fi/kootuki
 • Asialista: https://wiki.eduuni.fi/x/XrFSB
 • Ilmoitathan esteestä tai etäosallistumisesta viimeistään 27.11. Eeva Polvelle (at)csc.fi

Muistioluonnos

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

Widgrén-Sallinen avasi kokouksen klo 10:02. Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Merkittiin tiedoksi myös OPTIETOR-yhteiskokouksen 24.10. muistioluonnos https://wiki.eduuni.fi/x/neGDB

3.KOOTuki-ryhmän edustus Haka-luottamusverkoston ohjausryhmässä

Todettiin, että korkeakouluilta ei ole saatu kokoukseen mennessä ehdotusta jäseniksi Haka-luottamusverkoston ohjausryhmään.

Päätettiin käsitellä asia KOOTuen kokouksessa 8.2.2019. OHA-forum- ja AMK-OHA-verkostot hakevat mahdollisia edustajia joukoistaan.

4. Jatkuvan oppijan tunnistautuminen: Haka ja MPASSid

Kehityspäällikkö Kirsi Pispa CSC esitteli (esitys) Haka- ja MPASSid-ratkaisuja oppijan tunnistautumiseen. Keskusteltiin näiden sekä muiden tunnistautumisratkaisujen (kuten OID, EIDAS, suomi.fi-tunnistautuminen) eroista ja yhteyksistä liittyen mm. luottamusverkostojen ensitunnistautumisen periaatteisiin ja vahvuuteen. Todettiin että tunnistautumisratkaisut ovat esiselvityksen kohteena Opetushallituksen toimeksiantamana. Väestörekisterikeskus tekee Hetu-uudistukseen liittyen selvitystä työnimellä "Vetumasta eteenpäin" alaikäisten tunnistautumisesta.

Päätettiin toimittaa CSC:n esiselvitys valmistuttuaan jakoon KOOTuelle. Jatkuvan oppimisen tunnistautumisen teemaan palataan keväällä 2019 siten että myös Opetushallituksen asiantuntija on mukana.

5. OILI-ohjausryhmän kokoonpano vuodelle 2019

Todettiin OILI-ohjausryhmän 2018 ehdotuksen mukaisesti OILI-palvelun ohjausryhmän kokoonpano vuodelle 2019 ja suositeltiin että ohjausrakenne yhdistetään vuoden 2019 johonkin olemassaolevaan ohjausrakenteeseen. OILI-ohjausryhmänä jatkavat:

 • Mikko Markkola, opintopalvelujohtaja, Tampereen yliopisto
 • Janne Santala, opiskelijapalveluiden päällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Sari Zitting, oppimispalveluiden päällikkö, Helsingin yliopisto
 • Stina Westman, johtaja, CSC
 • Marko Wilén, opintoasiainpäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Marjut Anderson, projektipäällikkö, CSC (siht.)

Päätettiin pyytää OILI-ohjausryhmältä tulevasta ohjausrakenteesta esitys tulevaan KOOTuen kokoukseen. Sisällöllisen ohjauksen nähtiin voivan toteutua Synergia-ryhmän kautta.

6. Viitearkkitehtuurityö ja Synergiaryhmän iskuryhmä

Ekholm esitteli iskuryhmän organisoitumista. KOOTuen edellisen kokouksen jälkeen Synergian iskuryhmään ovat liittyneet Merja Väistö, Päivi Aho, Päivi Lignell ja Juha-Pekka Pihlajakoski. Iskuryhmä on kokoontunut kaksi kertaa: 8.11. sekä 22.11., seuraava työskentelypalaveri on sovittuna 13.12.2018. Synergian tärkein tapahtuma oli 21.-22.11.2018 Aallossa Espoossa järjesteltty työpaja.

Lara Anastasiou ja Ari Rouvari esittelivät ehdotuksen (esitys) viitearkkitehtuurityön jatkosta, jonka jälkeen käytiin työpakettien sisältö tarkemmin läpi.

KOOTuki kiitti iskuryhmää, Synergiaa ja viitearkkitehtuurityön koordinaattoreita hyvästä työstä arkkitehtuuripäivityksen valmistelussa ja sisällöllisessä edistämisessä. Todettiin että jatkossa tulee huolehtia siitä että fokus ja työmäärä pysyvät hallussa.

Päätettiin jatkaa OPI-viitearkkitehtuurin päivitystä esitetyn työpakettirakenteen ja priorisoinnin pohjalta. KOOTuen kokoukseen 8.2.2019 toivottiin hyväksyttäväksi esitystä arkkitehtuuriperiaatteista sekä kommentoitavaksi ensimmäistä versiota toiminta-arkkitehtuurista: 1) oppijan polku, 2) toimijat ja roolit, sekä 3) prosessit ja palvelut. Sidosryhmille laaditaan viesti arkkitehtuurityön etenemisestä.

Lisätietoja: 
OPI-Viitearkkitehtuurityö 2018 

7. Muut esille tulevat asiat

 • AAPAn edustus KOOTuessa
  • Ståhl on siirtynyt 1.12.2018 alkaen muihin tehtäviin Arcadassa. AAPA nimittää uuden edustajansa KOOTukeen kokouksessaan 6.-7.2.2019. Ståhl jatkaa AAPAn edustajana KOOTuessa toistaiseksi.
 • Korkeakoulujen itsearviointi kehittämishankkeista
  • OHA-forum on esitellyt 27.11. UNIFIn opetusvararehtoreille katsausta kehittämishankkeiden teemoista ja niiden seurannasta. Tämä on jatkoa 8.10 OHA-forumin ja UNIFIn tapaamiselle. UNIFIn opetusvararehtorit päättivät 27.11. että jatkossa seuraisivat kehittämishankkeiden kokonaisuutta teemoittain.
  • Rimpioja kertoi että AMK-OHAssa ehdotus vastaavasta itsearviointiprosessista on käsittelyssä 4.12. kokouksessa.
  • Päätettiin palata asian edistymiseen 8.2.2019 kokouksessa
 • Valintakokeiden kehittäminen
  • Todettiin että yliopistojen valintakokeiden uudistamista edistävä hanke organisoi aiheesta kyselyn alkaen 30.11. Kysely on kaksiosainen, sisältäen kysymyksiä sekä yhteistyöhön kiinnostukseen ja sitoutumiseen sekä konkreettiseen yhteistyön rakentamiseen oppiaineiden/hakukohteiden välisenä sähköisessä arvioinnissa
  • Päätettiin palata asian edistymiseen sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen osalta 8.2.2019 kokouksessa
 • Avoin TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa
  • Riihimaa kertoi että työpajassa 29.11. perehdyttiin TKI-toiminnan tueksi saatavilla oleviin palveluihin ja arvioitiin niitä mm. elinkaarimallin ja palveluiden hyödyntämisen suunnittelun näkökulmista. Todettiin että tämän keskustelun olisi hyvä jatkua TKI-toimijoiden ja palveluntuottajien (mm. CSC) välillä.
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 visiotyön ajankohtaiset
  • Todettiin että kehittämisohjelmista ei ole vielä uutta tietoa, tätä odotetaan tammikuussa 2019
 • Tiedonhallintalaista tiedote
 • EDUCAUSE-terveiset ja kollektiiviset muistiinpanot

8. Seuraava kokous

KOOTuen seuraava kokous pidetään perjantaina 8.2.2019 klo 10:15-13:00. Paikka varmistuu myöhemmin.

9. Tiedoksi

10. Kokouksen päättäminen

Widgrén-Sallinen päätti kokouksen klo 12:55.

Kokouksen osallistujat

KOOTuki-yhteistyöryhmän jäsenet

 • Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto, puheenjohtaja
 • Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu, varapuheenjohtaja - ESTE
 • Tapio Ekholm, Synergiaryhmä
 • Marko Forsell, Digi-peda-ryhmä, Centria-ammattikorkeakoulu
 • Erja Nokkanen, Opetushallitus  - ESTE
 • Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto - ETÄNÄ
 • Jussi-Pekka Pispa, FUCIO, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Tapio Rimpioja AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Tore Ståhl, AAPA, Yrkehögskolan Arcada
 • Markus Torkkeli, OHA-forum, Aalto-yliopisto - ESTE
 • Totti Tuhkanen, Synergiaryhmä 
 • Merja Väistö, Opetushallitus
 • Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea-ammattikorkeakoulu - ETÄNÄ
 • Stina Westman, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri

Asiantuntijat

 • Lara Anastasiou, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Marko Borodavkin, AMK-OHA 
 • Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö - ESTE
 • Helena Majamäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Manne Miettinen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy - ETÄNÄ (poistui kohdassa 5)
 • Laura Pellikka, OHA-forum - ESTE
 • Kirsi Pispa, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (poistui kohdassa 5)
 • Eeva Polvi, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Ari Rouvari, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (saapui kohdassa 6)
 • Jaakko Riihimaa, AAPA
 • Teemu Seesto, FUCIO
 • No labels