Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Työpajatyöskentely

Ryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana viisi kertaa kaksipäiväisiin työpajoihin. Toistuvina teemoina työpajoissa vuonna 2014 oli korkeakoulujen OILI-palveluun liittyvä määrittely ja tiedotustyö sekä sanastotyö.

Vuoden ensimmäisessä työpajassa 11-12.2.2014 Arcadassa käsiteltiin opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuria tunnistamalla ja kuvaamalla keskeiset palvelut sekä palveluihin osallistuvien toimijoiden roolit. Ryhmä käsitteli korkeakoulujen systeemikyselyä 2013 tehden siihen tarkistuksia ja täydennyksiä. Synergiaryhmä perehtyi Opiskelijaksi- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun (OILI) tilanteeseen sekä tutustui E-lomakejärjestelmään pohtien sen soveltuvuutta OILI-palvelun käyttöön.

Vuoden 2014 toisessa työpajassa 2-3.4.2014 Tampereen teknillisessä yliopistossa ryhmä tutustui OILI-palvelun projektisuunnitelmaan ja aikatauluun sekä keskusteli opintopolkuun liittyvistä ajankohtaisista asioista. Työryhmä kävi läpi tutkintoon johtamattoman koulutuksen kuvaavien tietoja sekä kommentoi koulutusten ja hakukohteiden nimeämiskäytänteitä esitysten mukaisesti. Työryhmä kävi läpi kehittämisehdotusta korkeakoulujen tietomallista ja yhteisestä tietoarkkitehtuurista. Ryhmä tutustui Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opintoja ja urapolulle (TIPTOP) –hankkeen tuloksiin ja alustavaan referenssitoteutukseen AHOT-palvelusta ja pohti AHOT-palveluiden hyödyntämismahdollisuuksia ryhmätyöskentelynä.

Vuoden kolmas työpaja 7-8.5.2014 järjestettiin Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Ryhmä kävi läpi OILI-palvelun tilannekatsauksen sekä projektisuunnitelman ja aikataulun. Työryhmä kävi läpi korkeakoulujen näkemyksiä loogiseen opiskelijarekisteristä ja liittyvään rekisteriselosteesta, johon saatiin näkemyksiä Virran näkökulmasta. Ryhmä keskusteli Opetustapahtuma –käsitteestä sekä kävi katsauksen OKSA-sanastotyöhön pohtien samalla muutamia keskustelua herättäneitä käsitteitä. Synergiaryhmälle esiteltiin Metropolian ja Tampereen amk:n yhteistä opiskelijan työpöytä Pakki sekä perusrekisteri hanketta. Lisäksi työryhmälle esiteltiin sähköiseen tenttimiseen liittyvää SITNET hanketta.

Vuoden neljäs työpaja järjestettiin Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa 7-8.10.2014. Työpajan ensimmäisen päivän teemana oli korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon (VIRTA) tilanne sekä Virtaan liittyvät jatkokehitysaihiot. Työryhmälle esiteltiin tulevia tiedonkeruita (kv-liikkuvuustiedot sekä opettajapätevyystiedot). Virran jatkokehitys aihioita pohdittiin ryhmätyöskentelyssä, aiheina olivat mm. kv-liikkuvuuden tiedonkeruut sekä Virran hyödyntäminen muihin korkeakoulujen tarkoituksiin. Työryhmä pohti tiemallisessiossa koulutuksen kuvaamista OTM-hankkeen näkökulmasta ja tutustui sanastotyöhön tietomallinnuksen tukena näkökulmasta. Työryhmä tutustui OIL-palvelun demoon, pohti kansallisten hankkeiden ohjausta synergisryhmän näkökulmasta ja keskusteli Oiliin liittyvästä maksupalvelusta ja sen jatkokehityksestä.

Vuoden viimeinen työpaja järjestettiin Seinäjoen amk:ssa 2-3.12.2014. Ryhmälle esiteltiin Metropolian ja Tamkin yhteinen kehitysprojekti Pakki, joka sisältää mm. e-hops toimintoja. Työryhmä tarkasti korkeakouluille toimitetun järjestelmäkyselyn opiskelun ja opetuksen alueen tietojärjestelmien näkökulmasta. Sanastotyösessiossa ryhmä jatkoi koulutus- käsitteeseen liittyvää käsitemallityötä.

Etäkokoukset

Synergiaryhmä järjesti vuoden 2014 aikana seitsemän ACP-etäkokousta. Kokouksien esityslistojen vakioasiakohdat olivat korkeakoulujen liitännät Opintopolku-palvelukokonaisuuteen, Oili-palveluun, yhteentoimivuuden määritykset (mm. viitearkkitehtuuri-, tietomalli-, sanasto- ja koodistotyö), alaryhmien ajankohtaiskatsauksiin ja niille annetut toimeksiannot sekä alueen kehitysprojektien tilannekatsaukset.

 

 

Alaryhmät

Ekosysteemiryhmä

Ekosysteemi työryhmä auttoi selvittämään vuoden 2014 alussa korkeakoulujen opintopolusta tarvitsemia tietoja. 

Glossary Group

Alaryhmä käsittelee Synergiaryhmän sille antamat sanasto- ja tietomallityön kieliversiointiin (suomi, ruotsi ja englanti) liittyvät toimeksiannot. Ruotsin kielen osalta ryhmän kokoonpano kattaa kaikki ne korkeakoulut, joissa ruotsi on opetuskielenä. Kesällä 2014 Glossary Group osallistui opetustoimen tilastopalvelu Vipusen ruotsinnoksien työstämiseen korkeakoulutuksen osalta. Syksyllä 2014 koottiin englannin kieliversiointiin keskittyvä sisarryhmä. OKSA-sanastoryhmän kanssa keskusteltiin korkeakoulujen osallistumisesta OKSA-sanaston kieliversiointiin Glossary Groupin kautta. Työ käynnistyy keväällä 2015. Ryhmän kokoonpano saatavilla ryhmän sivulta: Glossary Group (vanha)

Integraatioryhmä

 

Tietomalli-iskuryhmä

Tietomallityö on kytketty käynnissä olevaan opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueen viitearkkitehtuurityöhön sekä Yhteentoimivuusmallin kehittämiseen.

  • No labels