Tältä sivulta löydät tietoa KOSKI-palvelun käyttämistä oppijan henkilötiedoista (oppijanumero ja henkilötunnus). Sivulta löytyvät myös ohjeet oppijanumeron luomiseen oppijalle, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta opiskeluoikeuden luomisen hetkellä, sekä ohjeita henkilön tietojen päivittämiseen ja korjaamiseen.

Sisällys

Yleistä

KOSKI-palvelu edellyttää uutta opiskeluoikeutta luotaessa, että henkilöllä on yksilöivä tunnistetieto etunimien, kutsumanimen ja sukunimen lisäksi. Tämä yksilöivä tunnistetieto on ensisijaisesti suomalainen henkilötunnus. Jos oppijalla, jolle opiskeluoikeutta ollaan luomassa, ei ole suomalaista pysyvää henkilötunnusta, käytetään yksilöivänä tunnistetietona oppijanumeroa (oid). Alla kuvataan, miten toimitaan uutta opiskeluoikeutta luotaessa henkilötunnuksellisten tai henkilötunnuksettomien oppijoiden kohdalla.

HUOM! Vain KOSKI-pääkäyttäjillä on oikeus luoda uusia henkilötunnuksettomia oppijoita Opintopolun oppijanumerorekisterissä.

Tarvittavat henkilötiedot opiskeluoikeutta luodessa

Oppijalla on suomalainen henkilötunnus

Kun oppijalla on suomalainen henkilötunnus, Opintopolun oppijanumerorekisteri yksilöi henkilön automaattisesti, ja KOSKI osaa liittää opiskeluoikeuden tiedot oikealle henkilölle. Opiskeluoikeutta ensi kertaa luotaessa tarvitaan oppijan henkilötunnus sekä nimitiedot. Nimitietoina ovat etunimet, kutsumanimi (jokin virallisista etunimistä) sekä sukunimi.

Oppijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta: Oppijanumeron luonti

Jos oppijalla ei ole suomalaista pysyvää henkilötunnusta (väliaikainen henkilötunnus ei kelpaa tietojen tallentamiseen), toimitaan seuraavasti:

Tilanteessa, jossa henkilötunnukseton oppija vaihtaa koulua, olisi toivottavaa, että tieto oppijanumerosta siirtyisi oppilaan muitten tietojen ohella uuteen oppilaitokseen, jotta he voivat käyttää samaa oppijanumeroa opiskeluoikeustietojen tallennuksessa. Tällä helpotetaan yksilöintityötä ja varmistetaan, että oppijan tiedot eivät jakaannu usean duplikaattihenkilön alle.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen jälkeiseen yhteishakuun osallistuvalle oppijalle luodaan hakuvaiheessa automaattisesti oppijanumero, jonka saa ulos Opintopolun tiedonsiirroista. Tällöin toisen asteen KOSKI-pääkäyttäjän ei tarvitse luoda uutta oppijanumeroa vaan oppilaitoksessa voidaan ottaa käyttöön jo hakuvaiheessa luotu oppijanumero.

1. Varmista oppijalta tai hänen huoltajaltaan, onko varmasti niin, että hänellä ei ole suomalaista henkilötunnusta tai että hän ei voi saada sellaista. Jos oppijalla onkin henkilötunnus tai hän saa sellaisen selvittelyn jälkeen, tallenna hänen henkilötunnuksensa opintohallintojärjestelmään tai luo uusi opiskeluoikeus tallennuskäyttöliittymän kautta käyttäen oppijan henkilötunnusta. Jos oppijalla ei todella ole henkilötunnusta, siirry kohtaan 2.

Vain KOSKI-pääkäyttäjät voivat toteuttaa vaiheet 2 ja 3.


2. Etsi, onko oppija jo Opintopolun oppijanumerorekisterissä, hyödyntämällä hänen henkilötietojaan. Oppijoiden etsiminen on automaattinen toiminto, joka tapahtuu uutta henkilöä luodessa, eli aloita etsintä menemällä Opintopolun henkilötietojen ja käyttöoikeuksien hallintaan luomaan uutta oppijaa. Pääset palveluun valitsemalla Opintopolun virkailijasovelluksen yläpalkista "Käytönhallinta" → "Henkilötietojen ja käyttöoikeuksien hallinta".

Palveluun päästyäsi valitse henkilöpalvelun yläpalkista "Oppijan luonti".

Syötä vähintään pakolliset tiedot (etunimet, kutsumanimi (yksi etunimistä), sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus) ja vapaaehtoiset tiedot (passinumero ja sähköpostiosoite), jos ne ovat käytettävissä, ja paina "Tallenna" painiketta.

"Tallenna"-painikkeen painaminen käynnistää automaattisesti mahdollisten duplikaattihenkilöiden etsinnän. Duplikaattien haussa voi kestää jonkin aikaa.

 • Jos duplikaattihenkilöitä ei haussa löydy, "Tallenna"-painikkeen painaminen luo uuden henkilön ja avaa sinulle luomasi oppijan tiedot, siirryt automaattisesti vaiheeseen 3.
 • Jos syöttämiäsi tietoja vastaavia henkilöitä löytyy, siirryt automaattisesti näkymään, jossa pääset vertailemaan näiden henkilöiden tietoja.

 • Jos tulkintasi mukaan joku löydetyistä henkilöistä vastaa sitä henkilötunnuksetonta oppijaa, jota olet luomassa sinun ei tule luoda uutta oppijaa. Kopioi OID-rivillä oleva oleva oppijanumero omaan opintohallintojärjestelmään tai omaan muistiin.
  • Jos kyseisen oppijan tiedoissa rivillä "Yksilöity" lukee "kyllä" peruuta oppijan luonnin toiminto. Siirrä tai tallenna oppijan opiskeluoikeus- ja suoritustiedot käyttäen talteen ottamaasi oppijan oppijanumeroa. Sinun ei tarvitse suorittaa vaihetta 3, sillä oppija on jo yksilöity.
  • Jos kyseisen oppijan tiedoissa rivillä "yksilöity" lukee "ei" siirry kyseisen oppijan tietoihin klikkaamalla sinisellä näkyvää oid-numerosarjaa. Siirryt tästä oppijan tietoihin ja suorita vaihe 3.

 • Jos oppija ei ole tulkintasi mukaan kukaan duplikaattihaun tunnistamista mahdollisista henkilöistä, paina vertailulistan alareunassa näkyvää "Luo oppija"-painiketta ja siirryt automaattisesti vaiheeseen 3.3. Järjestelmä luo uuden oppijan tai näyttää sinulle valitsemasi oppijan tiedot. Paina "Yksilöi ilman hetua"-painiketta ja sen jälkeen vielä "vahvista yksilöinti". Ota oppijanumero talteen ja käytä sitä opiskeluoikeus- ja suoritustietojen siirrossa tai tallennuksessa.

HUOM! Kun oppija saa suomalaisen henkilötunnuksen ja ilmoittaa sen koulutuksenjärjestäjälle, tulee KOSKI-pääkäyttäjän lisätä oppijan tietoihin henkilötunnus Opintopolussa (ks. ohjeiden kohta "Oppija saa suomalaisen henkilötunnuksen sen jälkeen, kun hänelle on luotu opiskeluoikeus pelkällä oppijanumerolla"). Samoin jos oppijan nimi- tai syntymäaikatietoihin tulee vaihdoksia, tulee KOSKI-pääkäyttäjän tulee käsin päivittää uudet tiedot oppijan tietoihin Opintopolun oppijanumerorekisterissä.
Henkilötietojen korjaaminen tai muuttaminen kun opiskeluoikeus on luotu

Oppija saa suomalaisen henkilötunnuksen sen jälkeen, kun hänelle on luotu opiskeluoikeus pelkällä oppijanumerolla

Kun oppija saa suomalaisen henkilötunnuksen sen jälkeen, kun hänelle on tallennettu KOSKI-palveluun opiskeluoikeus tai opiskeluoikeuksia ilman henkilötunnusta, henkilötunnus tulee liittää oikeaan henkilöön Opintopolun oppijanumerorekisterissä viipymättä.

Henkilötunnuksettomalle yksilöidylle oppijalle voi lisätä henkilötunnuksen.

Päästäksesi muokkaamaan oppijan tietoja etsi oppija oppijanumerolla KOSKI-palvelun käyttöliittymästä ja avaa hänen tietonsa. Oppijan nimen vieressä olevasta painikkeesta "Oppijanumerorekisteri" pääset suoraan oppijan tietoihin oppijanumerorekisterissä. Huomioi, että KOSKI-pääkäyttäjä pääsee oppijanumerorekisteriin vain, jos oppijan opiskeluoikeus on yhä aktiivinen.Oppijan tietojen katselunäkymässä oppijanumerorekisterissä paina "Muokkaa"-painiketta.

Muokkaustilassa syötä henkilötunnus ja paina "Tallenna"-painiketta.

Nyt oppijalla on henkilötunnus ja voit jatkaa tietojen päivittämistä samalla oppijanumerolla. Henkilötiedot päivitetään tästä lähtien oppijanumerorekisteriin suoraan väestötietojärjestelmästä eli KOSKI-pääkäyttäjä ei voi enää muokata oppijan tietoja.

 • Jos ko. henkilötunnuksella löytyy jo oppija oppijanumerorekisteristä, antaa oppijanumerorekisteri tallentamisyrityksen jälkeen virheilmoituksen "Hetun tallennuksessa tapahtui virhe. Hetu on jo käytössä.". Jos saat tällaisen virheilmoituksen siirry pois muokkaustilasta toiminnolla "peruuta" ja seuraa näiden ohjeiden kohtaa "Oppijanumeroiden yhdistäminen kun huomataan että oppijalla on duplikaattihenkilö tai henkilöitä Opintopolussa."


Henkilötunnuksettoman oppijan tietojen muokkaaminen: nimi- kansalaisuus- tai syntymäaikatietojen päivittäminen henkilötunnuksettomalle oppijalle

Jos oppilaitokselle selviää, että oppilaitoksen alun perin saamissa ja KOSKI-palveluun tallennettavissa tiedoissa (oppijan nimi, syntymäaika, kansalaisuustiedot) on korjattavaa, tulee KOSKI-pääkäyttäjän käydä viipymärrä korjaamassa tiedot Opintopolun oppijanumerorekisterissä.

Päästäksesi muokkaamaan oppijan tietoja etsi oppija oppijanumerolla KOSKI-palvelun käyttöliittymästä ja avaa hänen tietonsa. Oppijan nimen vieressä olevasta painikkeesta "Oppijanumerorekisteri" pääset suoraan oppijan tietoihin oppijanumerorekisterissä.Oppijan tietojen katselunäkymässä oppijanumerorekisterissä paina "Muokkaa"-painiketta.

Muokkaustilassa muokkaa tarvittavat tiedot tai korjaa tarvittavat virheet ja paina "Tallenna"-painiketta.


Oppijanumeroiden yhdistäminen kun huomataan että oppijalla on duplikaattihenkilö tai henkilöitä Opintopolussa

Kun huomataan, että oppijalla on duplikaattihenkilö tai -henkilöitä Opintopolun oppijanumerorekisterissä, nämä henkilöt tulee linkittää Opintopolun henkilöpalvelussa välittömästi niin, että yhdestä henkilöstä tulee ns. master-oppija.

Duplikaattihenkilöitä syntyy esimerkiksi silloin, kun hetuton perusopetuksen oppilas hakee toisen asteen yhteishaussa tai toisen asteen oppija hakee korkeakouluhauissa. Tällöin tarvitsee linkittää hakemusvaiheessa syntynyt oppijanumero KOSKI-palvelusta löytyvän oppijan oppijanumeroon, jotta oppijan haussa huomioon otettavat arvosanat siirtyvät oikealle hakemukselle ja otetaan huomioon valinnoissa.

KOSKI-palvelussa näiden linkitettyjen henkilöiden opiskeluoikeustiedot esitetään linkittämisen jälkeen master-henkilön tietojen alla. Linkitys tapahtuu oppijan tietojen katselukäyttöliittymässä Opintopolun oppijanumerorekisterissä. 

HUOM! 29.6.2023 alkaen KOSKI-pääkäyttäjä pystyy linkittämään kaksi yksilöityä oppijaa keskenään. Aikaisemmin ainakin toisen oppijan oli pitänyt olla yksilöimätön.

Etsi oppija oppijanumerolla KOSKI-palvelun käyttöliittymästä ja avaa hänen tietonsa. Oppijan nimen vieressä olevasta painikkeesta "Oppijanumerorekisteri" pääset suoraan oppijan tietoihin oppijanumerorekisterissä.


Oppijanumerorekisterin katselukäyttöliittymässä klikkaa "Hae duplikaatit"-linkkiä.


Haussa voi kestää pitkään. Anna haun suoriutua loppuun poistumatta sivulta. Tämän jälkeen sinulle avautuu näkymä mahdollisiin duplikaattihenkilöihin.

Duplikaattihenkilöiden vertailunäkymässä paina "Yhdistä tähän henkilöön"-painiketta sen henkilön alla, jonka katsot olevan käsittelemäsi henkilön duplikaatti. Tämän jälkeen järjestelmä kysyy oletko varma, että haluat yhdistää henkilöt. Jos olet, paina "Yhdistä valitut":


Katso tarvittaessa yksityiskohtaisemmat ohjeet duplikaattien yhdistämiseen: Oppijan mahdolliset duplikaatit ja henkilöiden linkitys

Yhdellä duplikaattihaulla pystyy yhdistämään oppijan vain yhteen henkilöön. Jos samalla henkilöllä on useampia duplikaatteja, joiden katsot olevan sama henkilö, tee yhdistämiset yksitellen menemällä duplikaattihakuun uudestaan yhdistämisen jälkeen.

Jos jollain henkilöistä on henkilötunnus, hänestä tulee master-henkilö. Ota talteen henkilötunnuksellisen henkilön OID (oppijanumero) ja muuta oman opintohallintojärjestelmän tiedoissa oppijanumero master-henkilöä vastaavaksi. Henkilötunnuksettomien oppijoiden yhdistämisen jälkeen ota talteen master-henkilön OID (oppijanumero) ja muuta oman opintohallintojärjestelmän tiedoissa oppijanumero master-henkilöä vastaavaksi. 

Jos huomaat, että oppija on linkitetty väärään henkilöön, ole yhteydessä KOSKI-palveluosoitteeseen koski(at)opintopolku.fi.Väärin tehtyjä oppijanumeron linkityksiä voidaan myös purkaa. Tästä syystä myös oppilashallintojärjestelmästä tulevat tiedot tallennetaan aina sille oppijanumerolle, joka tulee tiedonsiirrossa, vaikka kyseessä olisi jo hetuun yhdistetty passivoitu oppijanumero. Käyttöliittymän kautta uutta opiskeluoikeutta luotaessa tiedot tallennetaan kuitenkin master-henkilölle. Oppijanumeron linkitys puretaan henkilön katselukäyttöliittymästä oppijanumerorekisterissä. Esimerkkikuvassa henkilö on toisen henkilön duplikaattihenkilö, jolloin hänen tiedoissaan on linkki master-henkilön tietoihin ja sen vieressä linkki "Poista linkitys". Sitä klikkaamalla linkitys purkautuu.

HUOM! Jos havaitset tilanteita, joissa linkityksiä tulee mahdollisesti purkaa, ole ensin asiasta yhteydessä KOSKI-tiimiin (koski(at)opintopolku.fi) ennen kuin poistat linkityksiä!


Henkilötunnuksen korjaaminen jos huomataan että oppija on siirretty väärällä henkilötunnuksella 

Kun huomataan, että oppijalla on väärä henkilötunnus toimenpiteet riippuvat siitä, tarkoitetaanko väärällä henkilötunnuksella toiselle luonnolliselle henkilölle kuuluvaa oikeaa henkilötunnusta vai virheellistä henkilötunnusta.

1) Jos KOSKI-palveluun on siirretty opiskeluoikeus väärälle henkilölle (todellinen hetu ja nimi jotka kuuluvat toiselle henkilölle):

Opiskeluoikeus tulee mitätöidä KOSKI-palvelusta. Opintohallintojärjestelmästä tyhjennetään kentät joihin on siirtynyt opiskeluoikeuden oid ja oppijanumero opintohallintojärjestelmästä, jonka jälkeen opintohallintojärjestelmässä korjataan henkilölle oikea henkilötunnus ja tehdä siirto KOSKI-palveluun uudestaan.

2) Jos henkilölle on siirretty hetu, jota ei voida yksilöidä VTJ:n kautta

Hetullisen henkilön tiedoissa näkyy tällöin KOSKI-palvelussa oppijanumerorekisterin kohdalla ilmoitus "Oppijaa ei ole yksilöity, tee yksilöinti oppijanumerorekisterissä" sekä KOSKI-palvelusta ladattavilla raporteilla sarakkeessa "yksilöity" on arvo "ei".

Virhe yksilöinnistä voi johtua muun muassa seuraavista asioista:

 • Henkilölle on syötetty muodollisesti oikean muotoinen henkilötunnus jota ei kuitenkaan ole olemassa.
 • Henkilötunnus on kirjoitettu väärin (esim. käytetty välimerkkiä - kun välimerkki on tosiasiassa A)

Opintopolun oppijanumerorekisterissä, oppijan henkilötunnus tulee korjata tai väärän henkilötunnuksen henkilö tulee linkittää Opintopolun henkilöpalvelussa välittömästi henkilöön, jolla on oikea henkilötunnus.

Etsi oppija oppijanumerolla KOSKI-palvelun käyttöliittymästä ja avaa hänen tietonsa. Oppijan nimen vieressä olevasta painikkeesta "Oppijanumerorekisteri" pääset suoraan oppijan tietoihin oppijanumerorekisterissä. Koska yksilöintiä ei ole voitu suorittaa, näkyy KOSKI-palvelussa tällöin oppijanumerorekisteri-painikkeessa ilmoitus "Oppijaa ei ole yksilöity. Tee yksilöinti oppijanumerorekisterissä".


Oppijanumerorekisterin katselukäyttöliittymässä saattaa näkyä jo valmiiksi jokin virheilmoitus joka kertoo onko vika nimessä vai henkilötunnuksessa. Klikkaa ensin "Muokkaa" ja korjaa sitten henkilön henkilötunnus tai nimitietoja ja tallenna.


Jos tallennus onnistuu, tapahtuu henkilötunnuksen yksilöinti automaattisesti väestötietojärjestelmästä ja voit jatkaa saman oppijanumeron käyttämistä omassa opintohallintojärjestelmässä.

Jos oppijanumerorekisteri ilmoittaa tallennusta yritettäessä että henkilötunnusta ei voi tallentaa, koska henkilötunnuksella oleva oppija löytyy jo oppijanumerorekisteristä, tyhjennä muokkaustilassa henkilötunnuskenttä, korjaa mahdolliset virheet syntymäaika- tai/ja nimitiedoissa ja tallenna ilman henkilötunnusta. Tämän jälkeen siirry duplikaattihakuun.Duplikaattihenkilöiden vertailunäkymässä paina "Yhdistä tähän henkilöön"-painiketta sen henkilön alla, jonka katsot olevan käsittelemäsi henkilön duplikaatti.

Yhdellä duplikaattihaulla pystyy yhdistämään oppijan vain yhteen henkilöön. Jos samalla henkilöllä on useampia duplikaatteja, joiden katsot olevan sama henkilö, tee yhdistämiset yksitellen menemällä duplikaattihakuun uudestaan yhdistämisen jälkeen.

 • Se henkilöistä, jolla on henkilötunnus, tulee master-henkilö. Ota talteen uuden master-henkilön OID (oppijanumero) ja muuta oman opintohallintojärjestelmän tiedoissa oppijanumero master-henkilöä vastaavaksi.


Väärin tehtyjä linkityksiä voidaan myös purkaa. Tästä syystä myös oppilashallintojärjestelmästä tulevat tiedot tallennetaan aina sille henkilölle tai oppijanumerolle, joka tulee tiedonsiirrossa, vaikka kyseessä olisi jonkin master-henkilön duplikaattihenkilö. Käyttöliittymän kautta uutta opiskeluoikeutta luotaessa tiedot tallennetaan kuitenkin master-henkilölle. Linkitys puretaan henkilön katselukäyttöliittymästä oppijanumerorekisterissä. Esimerkkikuvassa henkilö on toisen henkilön duplikaattihenkilö, jolloin hänen tiedoissaan on linkki master-henkilön tietoihin ja sen vieressä linkki "Poista linkitys". Sitä klikkaamalla linkitys purkautuu.

HUOM! Jos havaitset tilanteita, joissa linkityksiä tulee mahdollisesti purkaa, ole ensin asiasta yhteydessä KOSKI-tiimiin (koski(at)opintopolku.fi) ennen kuin poistat linkityksiä!


Huomataan, että henkilötunnuksellisella oppijalla on eri nimi KOSKI-palvelussa kuin opintohallintojärjestelmässä.

Henkilön eri nimi voi johtua eri syistä:

1) Henkilön nimi on vaihtunut ja uusi nimi tulee suoraan väestötietojärjestelmästä - ei vaadi toimenpiteitä koulutuksenjärjestäjältä.

2) Henkilön nimi on vaihtunut mutta nimitieto ei ole vielä päivittynyt väestötietojärjestelmästä - nimitiedot päivittyvät automaattisesti väestötietojärjestelmästä, joskus päivityksessä voi olla päivien viiveitä.

3) Henkilön nimi on syötetty väärin opiskeluoikeutta luotaessa ja nimi ei vastaa väestötietojärjestelmästä löytyviä nimitietoja (esim. etunimet väärin päin). Nimitietojen korjaamiseksi on oltava yhteydessä KOSKI-tiimin palveluosoitteeseen (koski(at)opintopolku.fi). Ilmoita viestissä henkilön oppijanumero sekä oikeat nimitiedot. KOSKI-tiimi päivittää nimitiedot ja tekee yksilöinnin väestötietojärjestelmästä.

4) On epäselvää, onko henkilötunnus vai nimitiedot väärin. Pyydä oppijan henkilöllisyystodistus nähtäväksi ja varmista oppijan henkilötunnus ja nimitiedot. Ole tarvittaessa yhteydessä KOSKI-tiimin palveluosoitteeseen (koski(at)opintopolku.fi).