Oppilaiden, jotka osallistuvat 2-vuotiseen esiopetuskokeiluun tiedot tallennetaan erillisen kokeilurekisterin lisäksi myös KOSKI-palveluun.

KOSKI-palveluun kokeiluun osallistuvien oppilaitten tiedot tallennetaan muuten samalla tavalla kuin kaikkien muittenkin esiopetusoppilaitten tiedot, paitsi opiskeluoikeudelle merkittävän koulutuksen diaarinumerona käytetään Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman perusteiden diaarinumeroa OPH-486-2021.
Esiopetuksen opiskeluoikeus luodaan siinä vaiheessa kun oppilas aloittaa esiopetuksessa.

Opiskeluoikeuden aloittamisessa ja päättymisessä sekä muissa merkinnöissä noudatetaan esiopetusta koskevia yleisohjeita.
Jos oppilas on samassa esiopetuspaikassa 2 vuoden ajan, kestää yksi opiskeluoikeus 2 vuotta.
Opiskeluoikeutta ei siis merkitä eronneeksi ja aloiteta oppilaalle uutta opiskeluoikeutta lukuvuoden vaihtuessa, ellei oppilas vaihda oppilaitosta/varhaiskasvatustoimipaikkaa.

Verrokkiryhmissä opiskelevien oppilaitten opiskeluoikeuksissa ei käytetä 2-vuotisen kokeilun diaarinumeroa, vaan samaa diaarinumeroa jolla kaikki muut "tavalliset" esiopetuksen oppilaat kirjataan. Vertailuryhmän esiopetuksen opiskeluoikeudet luodaan vasta siinä vaiheessa kun he tosiasiallisesti aloittavat esiopetuksen 6-vuotiaina.

Tietoa esiopetuskokeilusta: https://minedu.fi/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu ja https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu ja https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-esiopetuskokeilusta

Esimerkkikuva: Oppilaalle on luotu esiopetuksen opiskeluoikeus, jossa diaarinumerona on esiopetuskokeilun perusteen diaarinumero.

  • No labels