I detta avsnitt presenteras basfunktionerna med anknytning till KOSKI-tjänsten, d.v.s. inloggning till KOSKI-tjänsten, användaradministration för KOSKI-tjänsten samt användning av KOSKI-tjänstens dokumentationssida. Du kommer till de enskilda anvisningarna genom länkarna nedan.

Om problem uppstår kontakta KOSKI-serviceadressen koski(at)opintopolku.fi. OBS! Om det är fråga om användarrollen Studieinfos ansvariga användare, kontakta serviceadressen yhteisetpalvelut(at)opintopolku.fi.

OBS! KOSKI-tjänsten och Studieinfo stöder inte webbläsaren Internet Explorer.