ePerusteet-palvelussa julkaistun koulutuksen paikallisen kuvauksen linkittäminen tulee tehdä vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksille, joiden päätason suoritus on joko 1.8. 2021 alkaen oppijan suostumuksella tallennettu vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön koulutuksen suoritus, taikka 1.1.2023 alkaen jatkuvaan oppimiseen suunnattu vapaan sivistystyön suoritus. Jatkuvaan oppimiseen suunnatun vapaan sivistystyön päätason suoritukset käsittävät ne vapaan sivistystyön koulutukset, jotka on rahoitettu Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen myöntämillä valtionavustuksilla 1.1.2022 alkaen.

Linkitys KOSKI-palveluun luodun vapaan sivistystyön opiskeluoikeuden ja ePerusteet-palvelusta löytyvän koulutuksen paikallisen kuvauksen välillä perustuu opintokokonaisuuden koodiarvo- tietoon. Opintokokonaisuuden koodiarvo on nelinumeroinen koodi, joka muodostuu ePerusteet-palvelussa VST-ja JOTPA- työkalulla paikallista suunnitelmaa julkaistessa. Koodiarvo muodostuu ePerusteissa paikallisessa suunnitelmassa opintokokonaisuuden tasolle. Kun suunnitelma on julkaistu ePerusteet-palvelussa ja opintokokonaisuudelle on muodostunut koodiarvo, KOSKI-palveluun voi sen jälkeen käydä luomassa vapaan sivistystyön opiskeluoikeuden. KOSKI-palveluun ei ole mahdollista siirtää eikä tallentaa sellaista vapaan sivistystyön opiskeluoikeutta, joiden päätason suoritus on jompi kumpi edellä mainituista suoritustyypeistä, ja josta puuttuisi kokonaan tieto opintokokonaisuuden koodiarvosta.

Opiskeluoikeutta luodessa tulee syöttökäyttöliittymässä tietoja tallentavan KOSKI-tallentajan tai tiedonsiirroilla opiskeluoikeutta päivittävän KOSKI-käyttäjän olla huolellinen, että opiskeluoikeudelle tallennetaan tai siirretään oikea opintokokonaisuuden koodiarvo. KOSKI-palvelussa ei ole mahdollista validoida sellaista tarkistusta tai estoa, jolla estettäisiin väärän koodiarvon tallentaminen tai siirtäminen. Tarkista siis aina huolellisesti, että linkitystä varten on valittu oikea opintokokonaisuuden koodiarvo! Jos koodiarvo siirretään tai tallennetaan opiskeluoikeutta luodessa väärin, linkitys kohdistuu väärään koulutuksen kuvaukseen tai sen osaan. Väärin tallennettu tai siirretty tieto tulee korjata opiskeuoikeuden tietoihin. Koodiarvotiedon korjaaminen on mahdollista tehdä takautuvasti myös päättyneelle opiskeluoikeudelle.

Kansanopistojen KOSKI-käyttäjien on hyvä lisäksi huomioida, että kansanopistojen oppivelvollisille suunnattujen vapaan sivistystyön koulutuksien päätason suorituksille ei vastaavaa linkitystä paikallisiin suunnitelmiin tehdä. Oppivelvollisille suunnattujen kansanopistojen vapaan sivistystyön, kotoutumiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön lukutaitokoulutusten päätason suorituksille muodostuu automaattisesti opiskeluoikeutta luodessa linkitys ePerusteet-palvelusta löytyviin valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin. Oppivelvollisuuttaan kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutuksissa suorittavien oppijoiden vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelta linkitys johtaa aina valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin samalla lailla, kun muidenkin nivelvaiheen ja toisen asteen koulutuksen oppivelvollisten oppijoiden opiskeluoikeuksilla. Kansanopistojen järjestämän vapaatavoitteisen koulutuksen sekä JOTPA:n valtionavustuksella rahoitetun vapaan sivistystyön koulutuksen opiskeluoikeuksien ePerusteet-linkitysten osalta noudatetaan alta löytyviä ohjeita.


Linkityksen muodostaminen vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelta koulutuksen paikalliseen kuvaukseen

Mistä opintokokonaisuuden koodiarvo löytyy ePerusteissa?


Opintokokonaisuuden koodiarvo muodostuu ePerusteet-palvelussa paikalliselle koulutuksen kuvaukselle, kun paikallinen suunnitelma julkaistaan VST-työkalulla. Koodiarvo muodostuu opintokokonaisuuden tasolle. Koulutuksen kuvausta luodessa kannattaa huomioida, mihin suunnitelman tasoon linkitys on tarkoitus tehdä. Yksittäisissä kursseissa, joille muodostuu oma koodiarvonsa, linkitys tulee tehdä kyseisen kurssin tasolle. Laajemmissa koulutuksissa, jotka muodostuvat useammasta osasuorituksesta, tulee linkitystä muodostaessa olla huolellinen, että opiskeluoikeudelta johtava linkitys vie sellaiseen oikeaan osioon koulutuksen kuvauksessa.

ePerusteet-palvelun ohjeet opintokokonaisuuden lisäämiseen löytyvät täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/8378322/tekstikappale/8380487

Opintokokonaisuuden koodiarvot ovat nähtävillä ePerusteet-palvelussa Paikalliset opetussuunnitelmat-osiossa julkaistussa suunnitelmissa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/vapaasivistystyo

Tässä ePerusteet-palvelussa julkaistun paikallisen koulutuksen kuvauksen mukaisessa esimerkissä linkitys on tehty sellaiseen koulutukseen (1445), joka koostuu viidestä osasuorituksesta (1446-1450). Linkitys on tehty tasolle, jolta ilmenee, mitä osasuorituksia koulutukseen sisältyy. Jos oppija olisi suorittanut jonkin osasuorituksen yksittäisenä kurssina, voitaisiin silloin linkitys tehdä kyseisen osasuorituksen tasolle. Koulutuksen järjestäjä määrittelee koulutusta suunnitellessaan ja paikallista suunnitelmaa ePerusteet palveluun lisätessään, millainen rakenne julkaistavassa paikallisessa suunnitelmassa toteutetaan eli mille tasoille linkityksiä on mahdollista toteuttaa.


Opintokokonaisuuden koodiarvon tallentaminen KOSKI-syöttökäyttöliittymässä opiskeluoikeutta luodessa

Opintokokonaisuuden koodiarvo valitaan Opintokokonaisuus-tietokenttään. Kun opiskeluoikeudelle on valittu koodiarvo ja muut opiskeluoikeuden luomiseen vaadittavat tiedot on täytetty, voit lisätä opiskeluoikeuden KOSKI-palveluun.

Koodiarvolla hakeminen

Opintokokonaisuutta voi hakea pudotusvalikosta myös suoraan nelinumeroisella koodiarvolla. Hakeminen tapahtuu kirjoittamalla koodiarvo Opintokokonaisuus-kenttään. Tämä on suositeltava tapa, jolla varmistetaan, että KOSKI-palvelussa olevalle opiskeluoikeudelle muodostuva linkitys kohdistuu varmasti oikeaan koulutuksen kuvaukseen.

Pudotusvalikosta hakeminen


Koodiarvon saa haettua syöttökäyttöliittymässä pudotusvalikosta, jossa ovat nähtävissä kaikki vapaan sivistystyön paikallisten suunnitelmien opintokokonaisuudet, joille on ePerusteissa muodostunut koodiarvo. Pudotusvalikosta löytyvät kaikki ePerusteet-palvelun VST-ja JOTPA-työkalulla julkaisuissa paikallisissa suunnitelmissa olevat opintokokonaisuuksien koodiarvot.

Koulutuksen nimellä hakeminen


Syöttökäyttöliittymässä voi hakea Opintokokonaisuus- kentässä kyseistä koulutusta myös koulutuksen tai sen osaa nimellä, jolla kyseinen opintokokonaisuuden taso on julkaistu ePerusteet-palvelussa. Nimitiedolla pudotusvalikosta arvoa hakiessa on oltava huolellinen, sillä mikäli valikossa voi useita samannimisiä arvoja. Nimellä hakiessa on lisäksi tarkistettava, että nelinumeroinen koodi vastaa oppilaitoksen julkaisemassa suunnitelmassa olevaa koodiarvoa.


Opintokokonaisuuden koodiarvon oikeellisuuden tarkistaminen ja virheiden korjaaminen


Opintokokonaisuuden koodiarvon oikeellisuuden tarkistaminen

Opiskeluoikeuden luomisen jälkeen on vielä tarkistettava, että opiskeluoikeudelle muodostunut linkitys johtaa oikeaan koulutuksen kuvaukseen. KOSKI-palvelussa ei ole sellaista validaatiota, joka tarkistaisi, että opiskeluoikeudelle valittu opintokokonaisuuden koodi olisi oikein. Opintokokonaisuuden koodiarvoksi on mahdollista tallentaa tai siirtää mikä tahansa vapaan sivistystyön oppilaitosten julkaisemissa paikallisissa suunnitelmissa muodostunut opintokokonaisuuden koodiarvo. Tiedon oikeellisuus on tärkeää, jotta linkitys muodostuu oikeaan koulutuksen kuvaukseen tai sen osaan.

Opintokokonaisuuden koodiarvon korjaaminen

Oppilaitoksen ylläpitäjä vastaa tallentamiensa tietojen osalta tietojen oikeellisuudesta. Väärin linkitetyt opintokokonaisuuden koodiarvot tulee korjata, mikäli tallennettaessa tai siirrettäessä se on tallennettu tai siirretty väärin. Mikäli opiskeluoikeudelle tallennettu tai siirretty koodiarvo on väärin, myös opiskeluoikeudelta koulutuksen kuvaukseen johtava linkitys vie väärään koulutuksen kuvaukseen myös silloin, kun oppija tarkastelee omia tietojaan Oma Opintopolussa.

Väärin tallennetun opintokokonaisuuden koodiarvon korjaaminen on aina mahdollista myös opiskeluoikeuden luomisen jälkeen. Syöttökäyttöliittymässä tiedon korjaaminen tapahtuu Muokkaa-painikkeen kautta.