Tältä sivulta löytyvissä ohjeissa kuvataan, miltä vapaan sivistystyön koulutuksen suorituksen tietojen tulisi näyttää KOSKI-palvelussa silloin, kun ne on käyttöliittymän avulla tallennettu tai opintohallinnon järjestelmästä siirtämällä tuotu KOSKI-tietovarantoon oikein. Ohjetta voi käyttää sen varmistamiseen, että yksittäisen vapaan sivistystyön oppijan tiedot ovat siirtyneet tai tallennettu oikein. Jos tiedot on tuotu KOSKI-tietovarantoon opintohallinnon järjestelmästä siirtämällä, käytäthän ohjetta yhdessä opintohallintojärjestelmätoimittajan KOSKI-ohjeen kanssa. Jotta tiedot siirtyisivät oikein, opintohallintojärjestelmään tehtyjen kirjausten tulee ensin olla oikein. Ongelmatapauksissa otathan yhteyttä opintohallintojärjestelmätoimittajaan ja/tai KOSKI-palveluosoitteeseen (koski@opintopolku.fi).Sisällys:


Anvisningar på svenska:
Anvisningar för olika utbildningar

Ibruktagande av KOSKI-tjänsten vid läroanstalter för fritt bildningsarbete:
Fritt bildningsarbete