Tutkintosuoritukset

Kaksoiskelpoisuuden tuottavat terveydenhuollon AMK-tutkinnot


Muut opintosuoritukset

Hyväksiluetut opintosuoritukset

Tiivistelmä

 • Hyväksilukemisella tarkoitetaan VIRTA-kontekstissa  kaikkia suorituksia, jotka ovat syntyneet "hallinnollisen toimenpiteen tuloksena" "hyväksilukemalla", "korvaamalla", "AHOT-prosessissa" tms.  
 • Tietovarannossa erotetaan toisistaan korkeakoulun itse antamat "varsinaiset" suoritukset ja suoritukset, jotka korkeakoulu antaa hyväksilukemisen perusteella.
 • Se, että suoritus on hyväksiluettu ilmenee "Suorituksen hyväksilukemisen päivämäärä" ja "Suorituksen hyväksilukemisen lähde" tietojen perusteella.
 • Tieto siitä, onko kyseessä varsinainen suoritus vai hyväksiluettu suoritus , on tärkeä monessa tiedonkeruussa sekä esim. Kelan opintoetuuksiin liittyen.

Tarkempi kuvaus

 • Opintosuorituksen hyväksilukemisen päivämäärä on tieto siitä, milloin opintosuoritus on hyväksytty tai kirjattu ym. kyseisen korkeakoulun rekisteriin. Suorituspäivämääräksi merkitään opintosuorituksen alkuperäinen suorituspäivämäärä. Hyväksilukemisen päivämäärä on hyväksiluvun tekevän korkeakoulun hallinnollisen päätöksen päivämäärä eli hyväksiluvun tuloksena uuden suorituksen rekisteriinsä myöntävän korkeakoulun toimenpide. Hyväksiluetut opintosuoritukset tunnistetaan koulutuksessa tehdyistä normaaleista opintosuorituksista suorituksen hyväksilukemisen päivämäärän tai lähde-roolissa olevan organisaation  perusteella.
 • Suorituspäivämäärä on aina opintosuorituksen alkuperäinen suorituspäivämäärä, esimerkiksi arviointipäivämäärä. Vrt. hyväksilukemisen päivämäärä, joka on eri tieto. Suorituspäivämäärätieto on keskeinen rajaava tieto useissa viranomaistiedonkeruissa. Pakollinen tieto kaikille opintosuorituksille.
 • Hyväksilukemisen lähde. Mahdollinen opintosuoritukseen liittyvä organisaatiotieto roolissa lähde. Ei koske alihankintaa järjestävässä roolissa.Hyväksiluetut opintosuoritukset tunnistetaan koulutuksessa tehdyistä normaaleista opintosuorituksista suorituksen hyväksilukemisen päivämäärän (ID9) tai lähde-roolissa olevan organisaation (ID12) perusteella. Organisaatiokoodistona kaikille rooleille on Tilastokeskuksen ylläpitämä oppilaitosrekisteri, joka käsittää kotimaiset oppilaitokset eli järjestäjänä on aina muu oppilaitos tai korkeakoulu oppilaitoksena eikä korkeakoulun mahdollisia organisaatioyksiköitä voi ilmoittaa missään roolissa. Esimerkiksi tapauksessa, missä kyseessä on esimerkiksi korkeakouluun kuuluva "avoin yliopisto", on organisaatio tieto "korkeakoulu" ei "korkeakoulun avoin yliopisto".

Tekninen määrittely

Tietovarannon tiedot

Määrittely OKSA-sanastossa


Tiedonsiirtoskeema: Opintosuoritus.HyvaksilukuPvm Opintosuoritukset

Tarkentavana tietona opintosuorituksen alkuperäinen suorituspäivämäärä

Tarkentavana tietona hyväksilukemisen lähde hyväksiluettuun opintosuoritukseen liittyvänä organisaatiotietona, organisaatio roolissa lähde

Korotettujen arvosanonen kirjaaminen

 • Suositellaan, että korotetut arvosanat kirjataan jatkossa yhtenäisesti kaikissa korkeakouluissa niin, että arvosanan korotus synnyttää uuden opintosuorituksen. Vanha suoritus passivoidaan, joten Virta-tietovarannon tietosisältö muuttuu (alkuperäinen suoritus poistuu tietovarannosta). Alkuperäinen suoritus on huomioitu aikaisempina vuosina tiedonkeruissa, jonka jälkeen tieto poistuu tietovarannosta. Uusi suoritus tulee mukaan tiedonkeruisiin ja edistymisenseurantaan uuden suorituspäivämäärän perusteella. OPTIETOR 23.11.2017

Yhteistyössä järjestetyt opintosuoritukset

 • Kirjataan suoritus siinä korkeakoulussa, jossa opinnot on suoritettu. Kirjaus sisältää myös tiedon opetusyhteistyöstä. Tieto siirtyy edelleen VIRTA- tiedonsiirrossa. (OPTIETOR 2018_01_31)
 • Yhteistyössä järjestetyt erikoistumiskoulutukset ( asiantuntijaryhmä 21.12.2016)
  • Kun korkeakoulu Y tekee yhteistyötä korkeakoulu X:n kanssa ja X on se korkeakoulu, joka varsinaisesti valitsee opiskelijat (opiskeluoikeus syntyy ensisijaisesti korkeakoulussa X), niin korkeakoulu Y, joka toteuttaa osan ko. koulutukseen opintojaksoista antaa myös näille samoille opiskelijoille erikoistumiskoulutuksen opiskeluoikeuden, mutta tuo opiskeluoikeudessa organisaatioroolilla 3 tiedon siitä, että korkeakoulu X "omistaa" nuo opiskelijat
  • VIRTAan tulee tuoda myös OPH:n antama erikoistumiskoulutuksen koodi. Useat korkeakoulut voivat tuoda saman koodin.

Lajin 3 opintosuoritukset

 • Sovittu (yhteyshenkilökokous 28.11.2017), että 3-lajisia suorituksia tuodaan VIRTAan jatkossa irrallisina niin kauan, kuin emojakso on valmis. Lehtitasolla ei saa olla sekä 2-lajin että 3-lajin suorituksia.

Hylätyt opintosuoritukset

Tietovarantoon ei tuoda hylättyjä opintosuorituksia. Mukana ovat vain suoritukset, joilla on merkitystä "muille" eli suoritukset, jotka ovat hyväksyttyjä, lopullisia. Hylättyjä suorituksia ei ilmoiteta laajuuksina Kelaan tai OKM suorien tiedonkeruiden yhteydessä

Muu arvosana -asteikon tuonti

Muu arvosana -asteikot tulee tuoda kokonaisina. Asteikot pitää jokaisessa suorituksessa olla kokonaisina, jotta arvosanat voidaan näyttää oikein rajapinnassa. Jokainen opintosuoritus on "oma dokumenttinsa".

Periaattena on että korkeakoulujen lähettämät tiedot (XML) menevät sellaisenaan rajapintaan opiskelijakohtaisesti pilkottuina ja niin ettei itse tietoja (sisältöä) välissä tarvitse muokata.

Jos opintosuorituksessa ei ole muu arvosana-asteikkoa esitettynä arvosanaa ei näy esimerkiksi Oma Opintopolussa oikein tai aiheuttaa muita ongelmia. Virran puolella on aiemmin yritetty täydentää asteikkoja latausvaiheessa, mikäli ne on tuotu vajavaisina, mutta on todettu, että tämä toimenpide ei ole toiminut tarkoitetulla tavalla.

Asiasta keskusteltu mm. yhteyshenkilökokouksessa 13.3.2018  https://wiki.eduuni.fi/x/5i_pC , jolloin esitettiin CSC:n puolelta pyyntö, että asteikko tuotaisiin aina kokonaisena.

 • No labels