Käyttäjäroolien kuvauksia ylläpidetään prosessi- ja palvelukohtaisesti.

 • Anoessasi tiettyä käyttäjäroolia Opintopolun virkailijasovelluksessa, sinulle näytetään aina myös käyttäjäroolin kuvaus.
 • Omissa tiedoissasi on linkki käyttöoikeuden kuvaukseen
 • Kaikki käyttöoikeusryhmien eli käyttäjäroolien kuvaukset löytyvät kootusti Käyttöoikeusryhmien hallintanäkymästä (rajattu pääsy) Opintopolun virkailijasovelluksesta. 
 • Käyttöoikeuksien myöntämisvastuut on kuvattu alla kohdassa Käyttöoikeuksien hallinnoinnin vastuut


Palvelukohtaisesti ylläpidetyt käyttäjäroolikuvaukset löytyvät alla olevien linkkien kautta.

 1. Vastuukäyttäjän ohjeet
 2. KOSKI-palveluun liittyvä käyttäjähallinta
 3. Valpas-palvelun käyttäjähallinta ja käyttäjäroolit
 4. Korkeakoulujen käyttäjäroolit
 5. Ohjeet: Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku
 6. Jatkuvat haut
  1. Ohjeet: Jatkuva haku, aikuisten perusopetus
  2. Ohjeet: Jatkuva haku, muu ammatillinen koulutus
  3. Ohjeet: Jatkuvat ammatilliset haut
  4. Ohjeet: Jatkuvat haut, TUVA
  5. Ohjeet: Jatkuvat haut, vapaa sivistystyö
  6. Ohjeet: Jatkuvat haut lukiokoulutus
 7. eHOKS-palvelun käyttöoikeudet
 8. ePerusteet ohjeet
 9. Vardan käyttäjähallinta
 10. Arvo – opetushallinnon vaikuttavuuspalvelun ohjeet ja tuki

Käyttöoikeuksien hallinnoinnin vastuut

Allaoleva listaus on tarkoitettu käyttöoikeuksien myöntämisen tueksi. Järjestelmä lähettää ilmoituksen uusista käyttöoikeusanomuksista niille virkailijoille, joiden käyttöoikeuksilla käyttöoikeusanomuksen voi käsitellä (myöntää/hylätä) kerran vuorokaudessa. Käyttöliittymässä painikkeet, joilla käyttöoikeus myönnetään tai hylätään näkyvät aktiivisina vain sellaisille virkailijoille, joilla on oikeus käsitellä kyseinen käyttöoikeusanomus.

käyttööoikeuksien myöntäminen

Opintopolun vastuukäyttäjä

Opintopolun vastuukäyttäjä voi • kutsua uusia virkailijoita • myöntää pääkäyttäjätasoisia käyttöoikeuksia palvelukokonaisuuden palveluihin sekä käyttöoikeuden YTL-tulosluetteloon • ylläpitää oman organisaationsa yhteystietoja, • katsella koodistoja ja lukea työpöytätiedotteita. Vastuukäyttäjä voi myös luoda palvelukäyttäjätunnuksia. Opintopolun vastuukäyttäjän oikeudet koulutustoimijan tasolla sisältävät automaattisesti oikeudet kaikkiin koulutustoimijan ylläpitämiin oppilaitoksiin ja niiden toimipisteisiin. Opintopolun vastuukäyttäjän käyttöoikeuden myöntää Opetushallitus. Asiakaspalvelu: yhteisetpalvelut@opintopolku.fi. Lue lisää: Opintopolun vastuukäyttäjän ohjeet.

 • Pääkäyttäjätasoiset käyttöoikeudet eri Opintopolku-kokonaisuuden palveluihin
 • Oppilaitosten rehtoreille YTL-tulosluetteloon
 • KOSKI- ja eHOKS-palvelukäyttäjille

Hakujen ja valintojen pääkäyttäjä

Hakujen ja valintojen pääkäyttäjä myöntää hakuihin ja valintoihin liittyviä käyttöoikeuksia omassa organisaatiossaan. Pääkäyttäjä myöntää käyttöoikeudet seuraaville rooleille: Oppilaitos- ja tarjontakäyttäjä, Valintakäyttäjä, Opinto-ohjaaja, Hakemusten katselija, Tiedonsiirtäjä, Musiikkialan valintakäyttäjä (2. aste), 2asterajapinnat. Pääkäyttäjällä on myös käyttoikeuksia haun ylläpitoon, koulutusten ja hakukohteiden ylläpitoon sekä organisaatiotietoihin. Opintopolun vastuukäyttäjä myöntää pääkäyttäjän käyttöoikeuden. Asiakaspalvelu: virkailija@opintopolku.fi

 • Oppilaitos- ja tarjontakäyttäjä
 • Valintakäyttäjä
 • Opinto-ohjaaja
 • Hakemusten katselija
 • Tiedonsiirtäjä
 • Musiikkialan valintakäyttäjä (2. aste)
 • 2asterajapinnat

eHOKS-palvelun käyttöoikeudet

eHOKS-palvelun käyttöoikeudet on kuvattu täällä: eHOKS-palvelun käyttöoikeudet

 • eHOKS-tallentaja

ePerusteet-palvelun käyttöoikeudet

ePerusteet OPS pääkäyttäjä myöntää käyttöoikeudet OPS-työkaluun:

 • ePerusteet OPS laadinta
 • ePerusteet OPS luku
 • ePerusteet OPS muokkaus


ePerusteet AMOSAA pääkäyttäjä myöntää käyttöoikeudet AMOSAA-työkaluun:

 • ePerusteet_AMOSAA-laadinta
 • ePerusteet_AMOSAA_tpyhallinta
 • ePerusteet_AMOSAA_tpymuokkaus


ePerusteet TUVA pääkäyttäjä myöntää käyttöoikeudet TUVA-työkaluun:

 • ePerusteet_TUVA_muokkaus


ePerusteet VST pääkäyttäjä myöntää käyttöoikeudet VST-työkaluun:

 • ePerusteet_VST_luku
 • ePerusteet_VST_muokkaus


ePerusteet OPH:n pääkäyttäjä myöntää muut käyttöoikeudet ePerusteisiin:

 • Perusteprosessin omistaja
 • Perusteprojektin omistaja
 • Perusteprojektin jäsen
 • ePerusteet OPS pohjan laadinta
 • ePerusteet_TPO_OPS_työkalu 
 • sekä lähes kaikki em. käyttöoikeudet ePerusteisiin 

Hakemuspalvelun käyttöoikeudet

 • Hakemuspalvelu, hakemusten katselu
 • Hakemuspalvelu, hakemusten käsittely
 • Hakemuspalvelu, hakulomakkeen muokkaus
 • Hakemuspalvelu, kevyt valinta

Koulutustarjonnan (Kouta) käyttöoikeudet

 • Koulutustarjonnan päivittäjä_kouta
 • Koulutustarjonnan katselija kouta

Korkeakoulujen käyttöoikeudet

Korkeakoulujen käyttäjäroolit myöntää peruskäyttäjille pääsääntöisesti Pääkäyttäjä (kk)

KOSKI-palvelun käyttöoikeudet

KOSKI-pääkäyttäjä myöntää peruskäyttäjille käyttöoikeudet KOSKI-palveluun

Valpas-palvelun käyttöoikeudet

Valpas-pääkäyttäjä myöntää peruskäyttäjille käyttöoikeudet Valpas-palveluun

Varda-palvelun käyttöoikeudet

Varda-pääkäyttäjä myöntää käyttöoikeudet Varda-palveluun

Oiva-palvelun käyttöoikeudet

Oiva on opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelu. Palvelusta löytyvät tällä hetkellä kaikki ajantasaiset perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämisluvat. 

 • Oiva_esittelijä
 • Oiva_katselija
 • Oiva_muokkaaja
 • Oiva_nimenkirjoittaja
 • OIVA-admin

Arvo-palvelun käyttöoikeudet

Arvo-palvelu, ks. Käyttöoikeuksien hallinta (Arvo)

Opetushallituksen myöntämät käyttöoikeudet

Opetushallitus myöntää käyttöoikeuksia Opintopolun vastuukäyttäjille ja korkeakoulujen pääkäyttäjille, Opetushallituksen virkahenkilöille, palveluiden kehittäjille, yleiskäyttöisten palveluiden hyödyntäjien pääkäyttäjille (Arvo, Oiva, OTI, YKI jne.). Uusista käyttöoikeusanomuksista on hyvä lähettää sähköpostia palveluosoitteisiin.

 • Yleiskäyttöisten palvelujen palvelutiimi (yhteisetpalvelut@opintopolku.fi) myöntää seuraavat käyttäjäroolit:
  • Opintopolun vastuukäyttäjä
  • Viranomaispääkäyttäjä
  • Koodistopalvelun ylläpitäjä
  • Koodistopalvelun katselija
  • ARVO-ylläpitäjä
  • YKI-pääkäyttäjä (OPH)
  • Valtionavustuspääkäyttäjä (OPH)
  • Osoitepalvelun käyttäjä
  • Oikeustulkkirekisterin OPH-pääkäyttäjä
  • Opetushallinnon tutkintorekisterin ylläpitäjä (OPH)
  • Oiva-ylläpitäjä (→ pääkäyttäjä)
  • Oppijoiden tuonti (muut kuin koreakoulujen anomukset)
 • Oppijan palvelut-yksikkö (virkailija@opintopolku.fi) myöntää seuraavat käyttäjäroolit:
  • Opiskelijavalintarekisterin pitäjä (OPHn oikeus)
  • Koulutustarjonnan OPH-pääkäyttäjä (kouta)
  • Hakemusten katselija (poistuva palvelu)

  • Hakulomakkeen ylläpitäjä (poistuva palvelu)

 •  Korkeakoulutiimi (korkeakoulutiimi@opintopolku.fi) myöntää seuraavat käyttäjäroolit:
  • Pääkäyttäjä (kk)
  • Oppijoiden tuonti (korkeakoulujen anomukset)
 • eHOKS-tiimi (ehoks@opintopolku.fi) myöntää seuraavat käyttäjäroolit:
  • eHOKS-tallentajan pääkäyttäjä
  • eHOKS-OPH-pääkäyttäjä
 • ePerusteet (eperusteet@opintopolku.fi) myöntää seuraavat käyttäjäroolit:
  • ePerusteet OPH:n pääkäyttäjä
 •  KOSKI-tiimi (koski@opintopolku.fi) myöntää seuraavat käyttäjäroolit:
  • KOSKI-kela-pääkäyttäjä
  • KOSKI-viranomainen-pääkäyttäjä (kolme eri käyttäjäroolia)
  • KOSKI-oph-katselija-kaikki opiskeluoikeudet
  • KOSKI-oph-katselija-kevyt-kaikki opiskeluoikeudet
  • KOSKI-oph-pääkäyttäjä
  • KOSKI-oph-tutkintojen tunnustaminen
 • Varda-tiimi (varda@opintopolku.fi) myöntää seuraavat käyttäjäroolit:
  • Varda-kehittäjä-katselija
  • Varda-ylläpitäjä (OPHn käyttöoikeus)
 •  Tiimikohtaisesti myönnetään seuraavat käyttäjäroolit:
  • Yleiskäyttöisten palvelujen pääkäyttäjä (OPHn oikeus)
  • Yleiskäyttöisten palvelujen kehittäjä
  • Käännöspalvelu CRUD

Käyttöoikeuksien organisaation tasovaatimukset

Palvelu/rooliKoulutustoimijaOppilaitosToimipiste
ePerusteet
x
eHOKS
x
Suoritusrekisteri (Sure)
x
Opinto-ohjaaja
x
KOSKIxx
YTL-tulosluettelo
xx

SISÄLLYS | INNEHÅLL:

Användarroller

Användarrollernas beskrivningar upprätthålls skilt för varje process och tjänst.

 • Då du anhåller om en ny användarrättighet i administratörens Studieinfo visas en beskrivning av användarrollen.
 • Användarrättighetsgrupperna, dvs. användarrollerna finns i administratörens Studieinfo under denna vy (kräver användarrättigheter).

Beskrivningarna av användarrollerna hittas via följande länkar som för till de olika tjänsternas egna sidor (förteckningen kompletteras:)

 1. Vastuukäyttäjän ohjeet (endast på finska)
 2. KOSKI-palveluun liittyvä käyttäjähallinta (endast på finska)
 3. Användarroller i Valpas-tjänsten
 4. Korkeakoulujen käyttäjäroolit (endast på finska)
 5. Vardas användaradministration
 6. Arvos användaradministration (endast på finska) • No labels