EXAM-tentti on aina kiinnitetty johonkin opintojaksoon. EXAM on voitu korkeakoulussa kytkeä opintohallintojärjestelmään, jolloin opintojaksotiedot (nimi, koodi, laajuus, arvosteluasteikko) tulevat sieltä.

Tentissä kysymykset lisätään aina aihealueisiin, joita tentissä voi olla yksi tai useampia.  Kysymyksiä aihelueessa voi olla yksi tai useampia. Aihealueilla rytmitetään ja sivutetaan tenttiä, esimerkiksi aihealue voi olla joukko tiettyyn aiheeseen tai kysymystyyppiin liittyviä kysymyksiä. Aihealueen voi myös määritellä opiskelijalle valinnaiseksi aihealueeksi tai aihealueen sisällä olevat kysymykset voidaan arpoa tenttiin. Järjestelmä voi arpoa vain pisteiltään samanarvoisia kysymyksiä.

EXAM-järjestelmässä voi luoda seuraavanlaisia kysymystyyppejä:

  1. Esseekysymys
  2. Aukkotehtävä
  3. Monivalinta (yksi oikein)
  4. Monivalinta (monta oikein)
  5. Väittämäkysymys (muokattava)

Kysymys/tehtävänanto muodostuu tekstistä ja korkeintaan yhdestä liitetiedostosta. Liitetiedosto voi olla kuva- tai pdf- tiedosto, tai muu tiedosto, jonka tenttikoneilla olevilla ohjelmilla saa avattua (ohjelmistovalikoima vaihtelee korkeakouluittain). Tehtävänantoon voi tehdä yksinkertaisia muotoiluja.

Tentissä luodut kysymykset tallentuvat automaattiisesti EXAM-kysymyspankkiin, josta ovat käytettävissä myös muissa tenteissä: EXAM kysymyspankki

Vaihtoehtoisesti kysymyksiä voi luoda myös erikseen EXAM-järjestelmän Uusi kysymys -painikkeesta, ja lisätä kysymykset tenttiin vasta sen jälkeen kysymyspankista. Kun kysymys lisätään tenttiin kysymyspankista, kysymykseen tehdyt muutokset näkyvät kaikissa tenteissä, joihin kysymys on liitetty: EXAM kysymysten lisäys ja muokkaaminen.

Jos tentissä on suorituksia, opiskelijoiden tenttisuoritusten kysymykset on suojattu jälkikäteen tapahtuvilta muokkauksilta tekemällä niistä kopiot tenttisuorituksen alkaessa. Ts. jos opettajana muutat tenttikysymyksiä sen jälkeen, kun yksikin opiskelija on käynyt tentin jo suorittamassa, eivät muutokset vaikuta ko. opiskelijan tenttikysymyksissä. Muutokset tulevat voimaan tuleviin tentteihin/tenttikysymyksiin.

Kysymyksiä ja tenttejä voi kopioida uusiksi versioiksi, jolloin kopioon tehdyt muutokset eivät muuta alkuperäistä kysymystä.

Opettaja voi muokata tenttiä rauhassa, sillä se näkyy opiskelijoille vasta, kun tentti julkaistaan Tallenna ja julkaise -painikkeesta.

Opettaja voi määrittää toisen opettajan tentaattoriksi, jolloin toisella opettajalla on täydet oikeudet tenttiin. Toisen opettajan voi määrittää myös arvioijaksi, jolloin toinen opettaja voi arvoida tenttivastauksia, mutta ei voi määrittää tentin suoritustietoja, tai antaa tentistä lopullista arvosanaa. Vain tentaattorilla on nämä oikeudet.

Opiskelija voi liittää tehtävän vastaukseen yhden liitteen. Tarkista korkeakoulusi EXAM-tenttikoneissa oleva ohjelmavalikoima, sillä tenttikoneiden ohjelmistovalikoimaa on eri korkeakouluissa tarkoituksella rajattu.

Kun opiskelija on tehnyt tentin, opettaja saa suorituksesta tiedon kerran viikossa sähköpostiin tulevassa viikkokoosteessa. Tentti arvioidaan EXAM-järjestelmässä ja jos se on kytketty korkeakoulun opintohallintojärjestelmään, arvosanatieto siirtyy sinne.