Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Käsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2020 on lukittu.


Päivitykset:

18.1.21 korjattu yksi Virta-opintotietopalvelun linkki palvelun uuteen wikiin ohjaavaksi.


Toimitettavien ja poimittavien tietojen aikataulu

Tässä käsikirjassa esitellään ne tiedot, jotka korkeakoulut joko lähettävät erikseen opetus- ja kulttuuriministeriölle tai joiden oikeellisuuden korkeakoulut varmistavat käsikirjassa mainitulla tavalla. Alla olevassa taulukossa on koottuna käsikirjassa esiteltävät tiedot, sekä tiedot siitä, koskeeko tiedonkeruu AMK-sektoria, YO-sektoria vai molempia, tietojen toimittamisen/keräämisen tapa ja kunkin tiedonkeruun aikataulu. Joistakin tiedonkeruista löytyy käsikirjan tueksi tietoa muilta wiki-sivuilta, ja tällöin linkki sivuille löytyy lisätietoja-sarakkeesta.  

TiedonkeruuAMKYOTiedonkeruutapaAikatauluLisätietoja
VIRTA-tiedonkeruu


Katso VIRTA-tiedonkeruista myös: Tiedonkeruut tietovarannostaAikataulu on poiminnan ajankohta. Tiedot VIRTAssa viimeistään edellisenä päivänä.
Opintopistetiedonkeruuxxpoimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta2.3.2021Opintopistetiedonkeruut VIRTA-opintotietopalvelusta
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijatx
poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta2.3.2021Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat
Maahanmuuttajien valmentava koulutusx
poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta2.3.2021Maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneet
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyötx
poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta2.3.2021

Ammattikorkeakoulujen opinnaytetyot

Tiedot mahdollista toimittaa myös CSV-tiedostona VIRTA-tiimille

Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina
xpoimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta2.3.2021

Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina

Tiedot mahdollista toimittaa myös CSV-tiedostona VIRTA-tiimille

Opettajien pätevyydet tiedonkeruuxxpoimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta31.5.2021Opettajatiedonkeruu
Opiskelijoiden opintopistekertymätxxpoimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta19.10.202155 op laskennan poimintakuvaus
Julkaisutyypit A-E, Gxxpoimitaan VIRTA-julkaisutietopalvelusta15.3.2021VIRTA-julkaisutietopalvelu
Taidealan julkaisut Fxxpoimitaan VIRTA-julkaisutietopalvelusta TAI toimitetaan KOTAn kautta15.3.2021VIRTA-julkaisutietopalvelu
VIRTA-opintopalvelusta poimittavat tiedot, jotka esitetään Extra-Vipusessa
Tiedot päällekkäisistä opinto-oikeuksista


syksy 2021
Opintopisteiden kuukausitason kertymätiedot


kuukausittain
Tiedot korkeakoulupaikan hakijoiden ja paikan vastaanottaneiden opiskelijoiden aiemmista opinto-oikeuksista ja tutkinnoista korkeakouluissa


kevät 2021 ja syksy 2021
Tiedot maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneista opiskelijoista, jotka ovat aloittaneet ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tutkintoon johtavat opinnot


kevät 2021
Opiskelija- ja tutkintoaineistojen ennakkotiedot


syksy 2021
Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet


kevät 2021
KOTA-tiedonkeruu
Henkilöstötiedonkeruuxxtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta1.3.2021

Henkilöstötiedonkeruussa käytetään toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodeja. Tästä syystä toimipistetiedonkeruu on ladattava ennen henkilöstötiedonkeruuta.


Toimipistetiedonkeruu

xxtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta1.3.2021Henkilöstötiedonkeruussa käytetään toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodeja. Tästä syystä toimipistetiedonkeruu on ladattava ennen henkilöstötiedonkeruuta.
Tiedonkeruu sivutoimisesta henkilökunnastax
toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta1.3.2021
Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuusx
toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta1.3.2021
Taloustiedonkeruuxxtoimitetaan excel-tiedostona KOTAn kautta31.3.2021

Rekrytointitiedonkeruu

  1. Hakuun liittyvät tiedot
  2. Tehtävään valitun pohjatiedot
  3. Tiedot tehtävään valitun aiemmasta työskentelystä*
xx

toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta

*tiedot valitun aiemmasta työskentelystä kerätään opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu ARVO-järjestelmässä ja csv-tiedosto toimitetaan KOTAan

30.9.2021* ARVO: rekrytointikysely


Alayksikkökoodistot

Ohjauksen alat

xxtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta29.1.2021

Edellisen vuoden alayksikköjen toimittamisen määräaika on aina seuraavan vuoden tammikuun lopussa.

Kuluvan vuoden alayksikköjä on mahdollista toimittaa pitkin vuotta (ota tarvittaessa yhteyttä justus (a) csc.fi

Julkaisutiedonkeruu F, H, I -tyypitxx

toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta

TAI F-tyypit VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta

15.3.2021
Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu
xtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta29.1.2021
Opettaja- ja tutkijavierailut
xtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta1.3.2021
Tilatiedonkeruu
xtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta1.3.2021
Harjoittelukoulut
xtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta1.3.2021
Harjoittelukouluissa suoritetut opintopisteet
xtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta1.3.2021
Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruu
Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruuxxpoimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta2.3.2021

Aikataulu on poiminnan ajankohta. Tiedot VIRTAssa viimeistään edellisenä päivänä.

OPH liikkuvuusjaksotiedonkeruu

Opiskelijapalautetiedonkeruu
(ARVO-tiedonkeruu)

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)x
kyselytiedonkeruu opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvon kautta15.1.2021https://avop.fi/fi
Kandipalaute
xkyselytiedonkeruu opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvon kautta15.1.2021http://www.unifi.fi/kandipalaute/


Lisätietoja

Lisätietoja tiedonkeruista saa pyydettäessä opetus- ja kulttuuriministeriöstä opetusneuvos Jukka Haapamäeltä (jukka.haapamaki (a) minedu.fi) ja opetusneuvos Kaisu Piiroiselta (kaisu.piiroinen (a) minedu.fi)

  • No labels