Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Perjantai 8.3.2019 kello 13-14.30

Etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/969128139

Nauhoite: https://kannu.csc.fi/s/9wWEiKsmaYbfHrr


Asialista/muistio:

 1. Julkaisutiedonkeruun tilannekatsaus + kysymykset
  1. Tilanneraportti Extra-Vipunen: https://extra.vipunen.fi/Raportit/Latausraportit%20tilanne%20-%20sql.xlsb?Web=1 (huom. päivittyy 3h välein (klo 9, 12, 15 yms.) ja voi päivityksen jälkeen näyttää hetken tiedot puutteellisina)
  2. 15.3. mennessä viitetiedot vuoden 2018 tietojen tiedonkeruuseen
  3. 5.4. mennessä
   1. Puutteellisten viitetietojen korjaaminen, tarkistukset nähtävillä: Julkaisun tila → https://extra.vipunen.fi/julkaisutiedot/Sivut/Tiedon-laatu.aspx → Latausraportit virheet
   2. Duplikaattien korjaaminen Duplikaattien tunnistussäännöt → https://extra.vipunen.fi/julkaisutiedot/Sivut/Tiedon-laatu.aspx → Latausraportit duplikaatit
   3. Yhteisjulkaisujen ristiriitaisuuksien korjaaminen vähintään julkaisutyyppien osalta Yhteisjulkaisujen tunnistussäännöt → https://extra.vipunen.fi/julkaisutiedot/Sivut/Tiedon-laatu.aspx → Yhteisjulkaisut ristiriitaiset
    1. Kysymys chätissä, Viljanen / Turku AMK: Tuleeko siitä virheraportti, jos yhteisjulkaisuissa on ristiriitainen Avoin saatavuus tai Rinnakkaistallennettu -tieto?
     1.  Nikkanen / CSC: Tällä hetkellä ei, mutta katsotaan mikäli saataisiin korjattua.
    2. Yhteisjulkaisut käsitelty tarkemmin edellisessä yhteyshenkilökokouksessa 8.2.2019
    3. Organisaatioiden sivuyhteyshenkilöt, päivittämispyynnöt kommenteilla sivun alaosaan (vaatii kirjatumisen)
 2. Julkaisutiedonkeruun ohjeistuksen uusinta
  1. TUHA-julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän 22.2. kokouksessa tiedonkeruukäsikirjan rakenteen uudistamisesta (muistio: TUHA-julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän kokous 22.2.2019)
  2. Keskeisen julkaisutiedonkeruun sisällöllisen ohjeistuksen vienti linkitettynä yhteistyöryhmän wikisivulle
  3. Mahdollisesti myös teknisen ohjeistuksen kokoaminen keskitetysti
    
 3. Avoin saatavuus - Vipunen
  1. Vipuseen lisätty Avoin saatavuus -tietoa varten oma raporttinsa, jossa julkaisutiedot nähtävissä rahoitusmallin avoimen saatavuuden kertoimen mukaisesti eli huomioidaan sekä Avoin saatavuus (OA ja hybridi) että Rinnakkaistallennettu (kyllä).
   1. Avoin saatavuus -tietoa uudessa rahoitusmallissa käsitelty VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöt - kokous 8.2.2019
  2. Yliopistot: https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Julkaisut.aspx
  3. Ammattikorkeakoulut: https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Julkaisut.aspx

 4. Muuta
  1. Julkaisukanavatietokannan REST-rajapinnan - Jufo_History -kentän käyttö suositeltavaa Julkaisukanavatietokannan REST-rajapinta
   1. Toistaiseksi päivitetty vuositasoisia Jufo_2012,...,Jufo_2019 -kenttiä, mutta näistä pyritään eroon Jufo_History kentällä
  2. Työn alla ISBN-tunnusten korjaaminen väliviivalliseen muotoon
   1. → yhtenäistäisi Virran tietoja TSVn suuntaan ja helpottaisi JUFO-määrittelyä
  3. OpenAIRE tiedonsiirtoon liittyen tiedonluovutusluvat organisaatioihin tiedonkeruun jälkeen maaliskuussa, käsitelty tarkemmin VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöt - kokous 14.12.2018
   1. Esitys https://avointiede.fi/fi/open-science-jungle, etäyhteys + tallenne tulee saataville
  4. VIRTA-julkaisutietopalveluun liittyen kysely yhteyshenkilöille kevään aikana
  5. Kysymys chätissä,  Niemi / UEF: Tiedonkeruun käsikirja 2019 - milloin saadaan käyttöön?
   1.  Nikkanen / CSC: ei vielä tarkempaa tietoa, pyritään huomattavasti aikaisempaan kuin viime vuonna. Attribuuttipohjaisen tietomallin ohjeistus ei mitä luultavimmin ehdi vielä vuoden 2019 käsikirjaan.
  6. Kysymys chätissä, Karhula / HY: Onko niin että 2019 julkaisut eivät tule vielä Virran rajapintaan? Jos näin on niin onko tarkoituksella niin?
   1. Eskola / CSC: Pitäisi näkyä, näkyvyys ei riipu julkaisun vuodesta vaan julkaisun tilasta. Puutteista voi laittaa viestiä virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
  7. Kysymys chätissä, Karvonen / TTL: Hei yksi kysymys, eduunissa on esimerkkitiedosto xlm-skeemasta. Tiedosto sisältää elementtejä/kytkimiä, jotka kuvaus -sivulla on laitettu poistuvaksi vuoden 2016 jälkeen. Onko näitä vanhoja kytkimiä tarkoitus pitää koodissa mukana? Mikä sivu sisältää ajankohtaisinta tietoa?

   1. Nikkanen / CSC: päivitetään sivu XML-Skeemat, julkaisujen ja tyyppien skeematiedostot ajantasaisia myös nykyisessä versiossa - eli validointi ok mutta esimerkkitiedosto vanhentunut.

  8. Seuraava VIRTA-yhteyshenkilöiden kokous 5.4.2019
    

JUSTUS-palvelun ajankohtaisia

 1. Uusi versio tuotannossa
  1. Ilmoitettuja ja korjattuja (sähköpostilistalle ilmoitettujen korjausten lisäksi):
   1. Syöttölomakkeen yläreunassa näkyy valittu julkaisutyyppi
   2. .csv kevytraportointiin tuotu sieltä puuttunut RinnakkaistallennettuKytkin tieto (1 tai 0)
   3. Avainsanojen syöttö tukehtui tietyissä tapauksissa ja tarjosi tyhjää listaa
   4. Julkaisusarjojen haku korjattu siten, että kirjoitusasultaan täsmällinen julkaisusarja nostetaan hakutulosten kärkeen, eikä se enää jatkossa jää 20 listatun julkaisusarjan ulkopuolelle (esim. julkaisukanava "Water")
   5. Korjaus rekisteröitymiseen (Shibboleth) siten, että käyttäjät, jotka eivät ole ennen rekisteröityneet EduuniIDtä, päätyvät nyt rekisteröintisivulle (https://id.eduuni.fi/signup/) eikä virheilmoitukseen
   6. Lokalisointiin korjauksia (FI/SV/EN) siten, että käyttäjä voi vaihtaa kieliversiota missä tahansa vaiheessa
   7. Ilmoituksia puutteista ja korjaustoiveista voi lähettää justus@csc.fi
 2. Julkaisuarkistointegraatio
  1. Tilannekatsaus (puuttko linkki)
   1. Yhdessä AMKIT-Theseus yh henkilöiden kanssa kenttien mäppäystä, rajapinnan työstö CSC:llä. Tavoitteena saada mahdollisimman pian demolle testattavaksi, ilmoitetaan yhteyshekilöille kun ajankohtaista.
  2. JUSTUS-Theseus käyttöönottotilaisuus 28.3.2019 → ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/82268B7E1A3BADBB (myös etäosallistuminen mahdollista)
 3. Muuta
  1. Alayksiköt vuodelle 2019 lisättiin ja JUSTUS-VIRTA tietokanta virkistettiin 20.2.
   1. KOTA avataan seuraavan kerran huhtikuun puolivälissä (tarkemmat päivät ilmoitetaan myöhemmin). Suositeltavaa etenkin organisaatioille joissa alayksiköt muuttuneet, helpottaa seuraavaa tiedonkeruuta.
  2. Ongelmat julkaisutietojen näkymisessä Juulissa
   1.  Julkaisutiedon matka Justuksesta Juuliin useamman vaiheen ja ylläpitäjän kautta, joten ongelmien jäljitys usein haastavaa. Suurimmilta osin tiedossa olevat ongelmat korjattu ja huomioidaan myös jatkossa. Mikäli puutteita JUULIn näkymissä ilmenee, viestiä justus@csc.fi ja viestiin julkaisun JUSTUS-ID helpottaa selvitystä,
  3. JufoID ja -taso erot VIRTA tarkistuksissa johtuvat toistaiseksi julkaisusarjan esitäytöstä Justuksessa jonne haetaan myös ns. hylätyt julkaisusarjat (ActiveBinary = 0) → pyritään korjaamaan, ettei näitä tuotaisi Justukseen.
   1. VIRTA tarkistukset korjaavat tiedon julkaisutiedonkeruuseen, eli ei vaadi organisaation toimia
  4. Ohjetekstien muokkaaminen FI / SV / EN versioissa
   1. Taidejulkaisuille F omat infotekstit vietynä
   2. Muita muokkauksia lomakkeiden ohjeisiin
  5. Vanhojen julkaisutietojen tuonti Justuksen kautta VIRTAan onnistuu
   1. Eivät vielä näy Juulissa, sillä asetettu vuosirajaus 2011 julkaisuvuoteen ja sitä uudemmille.
   2. Muutos JUULIin todennäköisesti etenee kun VIRTAan tuodaan enemmän vanhempia julkaisuja, katsottava Kansalliskirjaston kanssa
  6. Kysymys chätissä, Laakkonen / Laurea: Koskien Justus-lomakkeen sivunumeroita: sivunumerotieto ei näy ainakaan Laureassa muuten kuin nappaamalla 'Syötä julkaisutiedot' auki. Tämä on tullut esille esim. sivunumeroiden ristiriitaisuuksia päivitettäessä.
   1. Muut raportoivat samaa. Koskee esikatselua (lomakkeella näkyy normaalissa), JUULIssa nähtävillä.
   2. Nikkanen / CSC: Rapotoidaan ongelma kehittäjille
  7. Kysymys chätissä, Karvonen / SeAMK: Uudessa versiossa tallennetut omat tallennukset näkyvät nyt tallentajalle, mutta vain rivitieto: tallentaja ei pääse näkemään mitään tarkempia tietoja julkaisuista. Onko tälle tehtävissä mitään?

   1. Nikkanen / CSC: Ratkaisuna voisi olla esim. esikatselun näyttäminen tai linkki JUULIin. Mahdollisen ratkaisun osalta palataan myöhemmin.


Kaikki kommentit ja kysymykset asialistaan/muistioon liittyen voi laittaa osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi

JUSTUS-asiat osoitteeseen justus@csc.fi

 • No labels