Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohjelma 

Synergiaryhmän avoin työpaja on tarkoitettu korkeakoulujen opinto- ja tietohallinnon asiantuntijaverkoston jäsenten lisäksi laajasti eri sidosryhmiä ja taustaverkostoja korkeakoulukentällä edustaville henkilöille.

Työpajassa ei ole etäosallistumismahdollisuutta, esitysmateriaalit ja koonnit työpajatyöskentelystä ovat käytettävissä työpajan jälkeen.

OPI-viitearkkitehtuurityöhön liittyvää materiaalia

OPI-Viitearkkitehtuurityö 2018

OPI-viitearkkitehtuuri ja prosessit nykymuodossaan

Synergiaryhmä

KOOTuki-ryhmä

Ohjelma

Työpajan I päivä

AikaOhjelma
9.30–10Aamukahvit
10–10.15Päivän aloitus
10.20–10.50

Viitearkkitehtuurityön tilannekatsaus ja työpajan tavoitteet (esitys)

10.50–11.30

Nykyisen opi-viitearkkitehtuurin hyödyntäminen, esimerkkejä eri organisaatioissa

Virve Peltoniemi, Tampereen ammattikorkeakoulu

Sanna Waris, Oulun yliopisto

Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu

11.30-12Alustus työpajatyöskentelyyn
12–13

Lounas (omakustanteinen)

Osallistujat saavat itse valita lounaspaikan. Lähistöltä löytyy useampia ravintoloita.

Amica Alvari (Otakaari 1, oppimiskeskuksen viereinen rakennus)

Kauppakeskus Ablock Aalto-yliopiston metroasemalla, ravintoloita mm. Fazer Ablock, Fafa's, Eat Poke Hki, Konnichiwa

13–14


Työpajatyöskentely 1

 • Työpajat pidetään samansisältöisinä klo 13–14 ja 14.30–15.30
 • Jokainen osallistuja voi osallistua kahteen työpajaan
 • Työpajoihin ilmoittaudutaan etukäteen samalla ilmoittaumislomakkeella kuin koko tilaisuuteen

Työpajavaihtoehto 1: Nykyinen OPI-viitearkkitehtuuri ja päivitystarpeet

Vetäjät: Tapio Ekholm, Juha-Pekka Pihjalakoski, Lara Anastasiou (siht)

Työpajavaihtoehto 2: OPI-viitearkkitehtuurin hyödyntäminen

Vetäjät: Virve Peltoniemi, Päivi Aho, Helena Halkola, Helena Majamäki (siht)

 • Miten organisaatioissa haluttaisiin ja voitaisiin hyödyntää viitearkkitehtuuria yhä paremmin?
 • Mitä vaatisi, että hyödyntäminen olisi mahdollista tai entistä helpompaa?
 • Miten OPI-viitearkkitehtuurista saadaan mahdollisimman monia korkeakouluntoimijoita palveleva työkalu?

Työpajavaihtoehto 3: OPI-viitearkkitehtuuri korkeakoulujen välisen ja organisaation sisäisen yhteistyön tukena

Vetäjät: Totti Tuhkanen (pj), Lauri Stigell ja Krister Karlström, sihteeri Eeva Polvi

 • Miten päivitetty OPI-viitearkkitehtuuri voisi tukea ja auttaa hahmottamaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä organisaatioiden sisällä ja ulkopuolella esim. kehittämishankkeiden näkökulmasta.

Työpajavaihtoehto 4: Toimijat ja roolit

Vetäjät: Anne Litja, Ari Rouvari, Jukka Kohtanen (siht)

 • OPI-viitearkkitehtuurin keskeisten toimijoiden ja niiden roolien tunnistaminen (esim. oppijan eri roolit)
 • Miten eri roolit vaikuttavat viitearkkitehtuurin tarkasteluun?

Työpajavaihtoehto 5: Arkkitehtuuriperiaateet (yhdistetty työpajan 4. yhteyteen)

 • Mitä arkkitehtuuriperiaatteita eli kehittämistä ohjaavia tavoitteita, linjauksia, viitekehyksiä ja sääntöjä OPI-viitearkkitehtuurin päivitystyössä tulisi tunnistaa?
14–14.30Kahvitauko ja työpajan vaihto
14.30–15.30

Työpajatyöskentely 2

 • Osallistujat voivat valita yhden neljästä vaihtoehdosta, kuitenkin eri pajan kuin johon työpajatyöskentelyn ensimmäisessä osuudessa
15.30–16Työpajatyöskentelyn purku ja alustus toisen päivän ohjelmaa
19.00 >>

Yhteinen illallinen (omakustanteinen) ravintola Teatterin Grillissä


Työpajan II päivä

Toisen työpajapäivän tarkoituksena on syventää keskustelua ensimmäisen päivän teemoista ja työstää konkreettisia ehdotuksia mm. arkkitehtuurin kuvaustavasta ja prosessien päivitystarpeista

AikaOhjelma
8.30–9Aamukahvit tarjolla, lähtö työpajoihin
9–11

Työpajatyöskentely: Osallistujat siirtyvät aamukahvin jälkeen työskentelemään valitsemiinsa työpajoihin.

Työapajavaihtoehto 1: Viitearkkitehtuurin kuvaustapa ja visualisointi

Fasilitaattorit: Juha-Pekka Pihlajakoski, Anne Litja, Helena Halkola, Ari Rouvari, Helena Majamäki

Työpajavaihtoehto 2: Oppijan polku ja sijoittuminen OPI-viitearkkitehtuurin prosesseihin

Vetäjät: Päivi Aho, Virve Peltoniemi, Lara Anastasiou (siht), Mari Pihamaa (siht)

11-12

Lounas (omakustanteinen)

Osallistujat saavat itse valita lounaspaikan. Lähistöltä löytyy useampia ravintoloita esim. Amica Alvari (Otakaari 1, oppimiskeskuksen viereinen rakennus), Kauppakeskus Ablock Aalto-yliopiston metroasemalla (mm. Fazer Ablock, Fafa's, Eat Poke Hki, Konnichiwa)

12-13.30

Yhteenveto ja keskustelu

 • Työpajatyöskentelyn purku
 • Keskustelua työskentelystä ja viitearkkitehtuurityön jatkamisesta
 • Viitearkkitehtuuripäivityksen aikataulu
 • No labels