Julkaisemme tällä sivulla varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan ja varhaiskasvatuksen raportointiin liittyviä ajankohtaisia asioita sekä tietoa Vardaan suunnitelluista muutoksista.

Tiedotteet

2024

Tiedotteet
heinäkuu
 • 3.7.2024  Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tietojen tallennusaikaa on jatkettu toistaiseksi
  • Tilastointipäivämäärän 31.5.2024 tuen tiedot tuli tallentaa 30.6.2024 mennessä Vardaan. Tämän jälkeen tiedot lukittuivat eikä tietojen tallentaminen/muokkaaminen enää onnistunut. Olemme 3.7.2024 poistaneet lukituksen kaikilta kunnilta ja jatkaneet tietojen tallennusaikaa. Tuen tiedot tulee tallentaa mahdollisimman pikaisesti Vardaan.
 • 1.7.2024 Uudet yksityiset päiväkodit rekisteröityvät Vardaa varten jatkossa Soteri-palvelussa
  • Kun yksityinen päiväkoti on rekisteröitynyt Soteri-palveluun ja palveluntuottaja on saanut päätöksen luvasta sähköpostitse, siirtyy varhaiskasvatustoimijan tiedot automaattisesti Opetushallituksen organisaatiopalveluun. Soterissa nimetty Varda-pääkäyttäjä saa Opetushallitukselta kutsun luoda tunnuksen ja salasanan palvelukokonaisuuteen, jonka jälkeen tietojen tallentaminen Vardaan voi alkaa. Kunnan tai kuntayhtymän erillistä hyväksyntää Opetushallituksen palveluissa ei tarvita jatkossa yksityisten päiväkotien kohdalla.
  • Rekisteröinnin muutos koskee vain uusia päiväkotimuotoisia yksityisiä varhaiskasvatustoimijoita. Vardaan varten jo rekisteröityneet yksityiset päiväkodit jatkavat varhaiskasvatuslain 70 §:ssä tarkoitettujen tietojen tallentamista Vardaan määräyksen ja ohjeen mukaisesti kuten aikaisemminkin: tiedot tulee tallentaa varhaiskasvatuksen tietovarantoon viipymättä ja ajantasaisesti sen jälkeen, kun tieto on syntynyt ja tallennettu varhaiskasvatusta järjestävän yksityisen palveluntuottajan (yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti ja perhepäivähoitaja) omaan operatiiviseen tietojärjestelmään tai henkilörekisteriin. Tietojen tulee olla Vardassa tiedonsiirtorajapinnalla siirrettäessä yhden (1) vuorokauden kuluessa ja käyttöliittymän kautta tallennettaessa kuukauden 15. päivään sekä kuukauden viimeiseen päivään mennessä. 
  • Lisäksi yllä kuvattu muutos koskee vain rekisteröitymistä Varda-palveluun. Yksityisen päiväkodin tulee tallentaa varhaiskasvatuslain 70 §:ssä tarkoitetut tiedot Vardaan. Varhaiskasvatuslain mukaisia Vardaan tallennettavia tietokokonaisuuksia (toimipaikka-, lapsi-, huoltaja- ja maksu- sekä työntekijätiedot) yksityiset päiväkotitoimijat ylläpitävät jatkossakin Varda-palvelussa. 
  • Tutustu Varda-rekisteröitymisen ohjeeseen: Yksityisten varhaiskasvatustoimijoiden rekisteröityminen Vardaan - Opetushallituksen palvelukokonaisuus - Eduuni-wiki
kesäkuu
 • 6.6.2024 Vuoden 2023 varhaiskasvatus- ja henkilöstötiedot on julkaistu opetushallinnon Vipunen-palvelussa 
  • Vuosiraportti pitää sisällään tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.
  • Varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta julkaistut tiedot pitävät sisällään kolme raporttia, joissa on tarkasteltavissa kunnittain ja maakunnittain vakituinen ja määräaikainen henkilöstö tilastointipäivämääränä 31.12.2023 sekä vuoden 2023 aikainen vuokrattu, henkilöstöpalveluyritysten kautta hankittu varhaiskasvatushenkilöstö. Julkaistuihin henkilöstöraportteihin liittyvät puutteet on ilmoitettu portaaliteksteissä sekä raporttiselitteillä. Puuttuvia vuoden 2023 henkilöstötietoja ei julkaista Vipunen-palvelussa.
 • 6.6.2024 Lähetimme Varda-pääkäyttäjille kesäkuun Ajankohtaista Vardasta -viestin
toukokuu
 • 30.5.2024 Vardan vuosiraportille siirtyvät varhaiskasvatus- ja henkilöstötiedot on jäädytetty 30.5.2024.
  • Vuosiraportille siirtyvien varhaiskasvatus- ja henkilöstötietojen jäädytys tarkoittaa sitä, että tietojen poiminta Vardan vuosiraportille on tehty päivämäärällä 30.5.2024, jolloin virallisella vuosiraportilla tarkastellaan tuolta ajankohdalta Vardasta poimittuja tietoja toimijoista, toimipaikoista, lapsista, asiakasmaksuista, työntekijöistä ja vuokratusta henkilöstöstä tilastointipäivänä 31.12.2023. Jäädytyspäivämäärän jälkeen vuosiraportin tietoihin ei tule muutoksia, vaikka Vardassa oleviin tietoihin tehtäisiin korjauksia. Vuotta 2023 koskevat tiedot tullaan julkaisemaan Vipunen-palvelussa kesäkuun alussa. Tiedot ovat julkisia ja kaikille avoimia. Tulemme tiedottamaan varhaiskasvatustoimijoita, kun vuotta 2023 koskevat tiedot on julkaistu.
 • 30.5.2024 Vardasta on poistettu työntekijöiden turhia tutkintotietoja
  • Työntekijällä on väh. yksi palvelussuhde ja jos kys. tutkintoa ei ole tallennettu palvelussuhteelle > tutkinto poistetaan Vardasta. Uusien tutkintojen poisto pyritään välttämään siten, että 3kk (90 päivää) sisään luodut tutkinnot rajataan poiston ulkopuolelle.

 • 30.5.2024 Tuen tiedoista on lisätty oma osionsa Vardan käyttöliittymän Yhteenveto -näkymään
  • Tuen tietojen Yhteenveto -näkymä koostaa kuluvan tilastointipäivämäärän mukaiset Vardaan tallennetut tiedot 
 • 20.5.2024 POST /v1/hae-henkilo/ -rajapinta rajoitti pyyntöjen määrän 500 kappaleeseen per vuorokausi. Kyseisen rajapinnan pyyntöjen määrää nostettiin yhdenmukaiseksi muiden rajapintojen kanssa.
  • 100 000 GET-kutsua päivässä
  • 100 000 POST/PUT/PATCH/DELETE-kutsua päivässä
  • 20 kutsua sekunnissa
huhtikuu
 • 26.4.2024 Huoltajatiedot haetaan jatkossa kahden tunnin välein
  • aiemmin huoltajatiedot haettiin kerran vuorokaudessa. Tyypillisin syy lapsen huoltaja- ja maksutiedon tallentamisen epäonnistumiselle on se, että huoltaja- ja maksutietoa yritetään tallentaa heti, kun lapsen tiedot on tallennettu Vardaan. Varda hakee huoltajatiedot lapselle viiveellä. Huoltajatiedot haetaan Vardaan jatkossa kahden tunnin välein eli mikäli olet juuri tallentanut lapsen tiedot, odota vähintään kaksi tuntia ennen huoltaja- ja maksutietojen tallennusta.
 • 25.4.2024 Tuotantopäivityksessä Vardaan vietiin seuraavat muutokset:
  • Vardan käyttöliittymän Syötä tietoja- ja Katsele tietoja -näkymissä tietoihin on lisätty aikaleimat. Aikaleima kertoo siitä, milloin Vardaan tallennettua tietoa on viimeksi muokattu/päivitetty ja muutoksen on tarkoitus auttaa varhaiskasvatustoimijoita tiedonlaatutyössä ongelmien selvittelyssä.
  • Puutteelliset tiedot -raportille on lisätty mahdollisuus suodattaa listauksesta pois yksittäisiä virheviestejä. Käyttäjä voi piilottaa itseltään yksittäisiä virheviestejä, esimerkiksi tilanteessa, jossa virhe ei syystä tai toisesta ole korjattavissa tällä hetkellä. Muutoksen on tarkoitus tehdä Puutteelliset tiedot -raportista helpommin hallittavampi käyttäjille.
 • 17.4.2024 Järjestimme webinaarin 17.4.2024 klo 12-13: Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tiedot 
  • Tutustu webinaarimateriaaleihin (FI ja SV) täällä. Tallenne (FI ja SV) lisätään webinaarisivulle huhti-toukokuun vaihteessa.
 • 11.4.2024 Puutteelliset tiedot -automaattiviesti on toistaiseksi poistettu käytöstä
  • Vardan asiakaspalvelussa on ruuhkaa ja sen takia vastausaika saattaa olla tavallista pidempi. Varda-tiimi pahoittelee tilannetta ja pyrkii vastaamaan mahdollisimman nopeasti asiakaspalveluun tulleisiin kysymyksiin. Odotathan vastausta etkä lähetä samaa kysymystä asiakaspalveluun useampaan kertaan. 
  • Ruuhkautuneen asiakaspalvelun takia poistamme toistaiseksi käytöstä Puutteelliset tiedot -automaattiviestin, joka on lähtenyt Varda-pääkäyttäjille joka kuun 15. päivä (pois lukien heinäkuu) silloin, kun Vardan käyttöliittymän Puutteelliset tiedot -raportilla on yksi tai useampi puute. Tiedonlaatutyö jatkuu kuitenkin edelleen Vardassa ja toimijoiden on hyvä seurata aktiivisesti Puutteelliset tiedot -raportille nousevia virheitä jatkossakin. 
 • 10.4.2024 Lähetimme Varda-pääkäyttäjille huhtikuun Ajankohtaista Vardasta -viestin
 • 13.4.2024 Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tietojen käyttöoikeudet ovat nyt myönnettävissä
  • Tutustu tuen tietojen käyttöoikeuksiin täällä. Tuen tietoihin liittyvät käyttöoikeudet ovat myönnettävissä vain kunnille ja kuntayhtymille. Yksityiselle palveluntuottajalle ei voi myöntää tuen tietoihin liittyviä käyttöoikeuksia. Voit anoa tuen tietoihin liittyviä käyttöoikeuksia omista tiedoistasi, kuten mitä tahansa muuta Varda-käyttöoikeutta. Kuvalliset ohjeet uuden käyttöoikeuden anomiseksi löydät täältä. Kunnan Varda-pääkäyttäjä voi hyväksyä tuen tietojen käyttöoikeusanomuksen. Itselleen ei kuitenkaan voi myöntää käyttöoikeuksia. Lisäksi kuntien Varda-pääkäyttäjille on myönnetty automaattisesti katselijaoikeudet tuen tietojen kokonaisuuteen.
maaliskuu
 • 28.3.2024 Tuotantopäivityksessä Vardaan vietiin seuraavat muutokset:
  • Kutsumanimi ei jatkossa pakollinen tieto henkilöä luotaessa. Mikäli kutsumanimeä ei syötetä integraatiolla Vardaan, niin Varda automaattisesti käyttää henkilön ensimmäistä etunimeä kutsumanimenä. Oppijanumerorekisterin kautta nimet täydentyy Vardaan, kun henkilö VTJ-yksilöityy. Käyttöliittymätallennukseen ei tule muutoksia eli siellä tallentaessa henkilön kutsumanimi on edelleen pakollinen tieto.

 • 14.3.2024 Tuotantopäivityksessä Vardaan vietiin seuraavat muutokset:
  • Vardan Pulssi päivittyy jatkossa 12 tunnin välein (aiemmin 60min välein)
 • 11.3.2024 Ruotsinkielinen varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tietojen -webinaari 19.4.2024 klo 12-13 on peruttu / Webbinarium 19.4.2024 kl. 12-13: Uppgifter om stöd som ges inom småbarnspedagogiken har ställts in
  • ruotsinkielinen tallenne ja materiaalit julkaistaan tällä sivulla huhtikuun 2024 aikana / Den svenska inspelningen och materialet kommer att publiceras på denna sida under april 2024.
  • Opetushallitus on ilmoittanut peruuntumisesta webinaariin ilmoittautuneille.
 • 7.3.2024 Tuotantopäivityksessä Vardaan vietiin seuraavat muutokset:
  • virheviestin korjaus: Palvelusetelin arvo ei voi olla 0e, jos lapsen varhaiskasvatuspäätöksellä järjestämismuotona on Palveluseteli (JM03). Virheviesti nousee, kun lapsen varhaiskasvatuspäätöksen järjestämismuoto on JM03 Palveluseteli, kunnan tai kuntayhtymän järjestämä. Maksun peruste on MP03 Maksu ja palvelusetelin arvo on 0.
  • Karville alettiin luovuttamaan seuraavat tietosisällöt: toimipaikan toimintakieli, organisaation yritysmuoto sekä varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tiedot
  • Korjaus bugiin, joka esti työntekijän täydennyskoulutuksen tehtävänimikkeen muokkaamisen
helmikuu
 • 15.2.2024 Tuotantopäivityksessä Vardaan vietiin seuraavat muutokset:
  • Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tietojen käyttöliittymänäkymä on nyt tarkasteltavissa osoitteessa: https://virkailija.opintopolku.fi/varda/tukipaatos
   • Tuen tietojen käyttöliittymätoteutus näkyy Varda-pääkäyttäjille. Tuen tietoja ei ole vielä toistaiseksi mahdollista tallentaa Vardaan eikä tai niihin liittyviä käyttöoikeuksia mahdollista myöntää. Lue lisää Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tiedot
  • Virheen KP005 Kieli/toiminnallisen painotuksen tulee olla “ei”, kun toimipaikalle ei ole lisätty kieli/toiminnallisia painotuksia. automaattikorjaus. Toiminnallinen painotus/Kielipainotus -flägi korjataan automaattisesti kerran vuorokaudessa, jos havaitaan, että painotuksia ei ole.
 • 8.2.2024 Tuotantopäivityksessä Vardaan vietiin seuraava muutos:
  • Vardan käyttöliittymän Puutteelliset tiedot -raportille on lisätty mahdollisuus suodattaa pois virhekoodeja, joita virkailija ei halua nähdä raportilla. Virkailija voi valita yhden tai useamman virhekoodin piilottamisen. 
 • 5.2.2024 Lähetimme Varda-pääkäyttäjille helmikuun Ajankohtaista Vardasta -viestin
tammikuu
 • 25.1.2024 Tuotantopäivityksessä Vardaan vietiin seuraavat muutokset:
  • Asiointikieli toimintakieleksi -rajapintamuutos 25.1.2024 alkaen.
  • Toimipaikan kielipainotuksen kielipainotuksen tyyppi -kenttä pakollinen rajapinnassa /api/v1/kielipainotukset/ 25.1.2024 alkaen. Rajapinnasta ei ole tehty uutta versiota tässä yhteydessä. 
 • 11.1.2024 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardassa korjattiin seuraava virhetilanne:
  • Bugin vuoksi maksutiedon "Palvelusetelin arvo" kohtaan ei voinut lisätä yli 999 euron ylittävää arvoa. Korjaus tähän bugin vietiin tuotantopäivityksessä ja yli 999 euron palvelusetelin arvo on nyt mahdollista tallentaa Vardaan.

2023

Tiedotteet

joulukuu
 • 29.12.2023 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan vietiin seuraava muutos:
  • Vardaan on toteutettu toiminnallisuus, jossa työntekijän tehtävänimikkeen ollessa varhaiskasvatuksen avustaja, henkilön kelpoisuus on aina "ei kelpoisuutta".Varhaiskasvatuksen avustajilla ei ole lain vaatimaa kelpoisuutta, mutta Vardaan on tähän asti tallennettu silti kelpoisuustieto (kyllä/ei). Jatkossa työntekijän tietoihin tallennentuu automaattisesti "ei kelpoisuutta".
   • 18.1.2024 päivityksen yhteydessä muutettiin aiemmin tallennetut kelpoisuudet muotoon "ei kelpoisuutta" kaikille Vardassa oleville varhaiskasvatuksen avustajille.
 • 21.12.2023 Lähetimme tarkennetun määräyksen ja ohjeen Vardasta
  • Keskeisenä muutoksena uudessa määräyksessä ja ohjeessa on Vardaan vuodesta 2024 alkaen summatasolla tallennettavat varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tiedot. Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tietojen tallentamisesta Varhaiskasvatuksen tietovarantoon säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018), jota koskevat muutokset (67/2023) tulevat voimaan 1.1.2024. Lue lisää: Määräykset ja ohjeet
 • 14.12.2023 Lähetimme Varda-pääkäyttäjille joulukuun Ajankohtaista Vardasta -viestin
 • 7.12.2023 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan vietiin seuraava muutos:
  • Virheviestin palauttaminen pysyvien kenttien muutoksesta. Esim. työskentelypaikkaa päivittäessä kutsussa voi lähettää luonnista poikkeavan toimipaikan tiedot, vaikka toimipaikkatieto ei ole Vardassa jälkikäteen muokattavissa oleva tieto. Päivityksessä kutsu on aiemmin palautunut onnistuneena, vaikka toimipaikka ei olekaan Vardassa muuttunut. Nyt osaan Vardan rajapinnoista (/api/v3/toimipaika ja t/api/henkilosto/v2/tyoskentelypaikat) on tehty versiointi, jossa palautuu virheviesti GE013 Tietokentän muuttaminen ei ole sallittu tällaisissa tilanteissa. Rajapintaversioiden käyttö ei estä aiempien rajapintojen käyttöä, mutta tarkoitus on, että järjestelmätoimittajat siirtyvät uusien rajapintaversioiden käyttöön. Opetushallitus tulee ilmoittamaan siirtymisen ajankohdista ja aiempien rajapintaversioiden käytön poistumisesta myöhemmin.

marraskuu
 • 27.11.2023 Vardan vuosiraportille siirtyvät henkilöstötiedot on jäädytetty 20.11.2023
  • Vuosiraportille siirtyvien henkilöstötietojen jäädytys tarkoittaa sitä, että henkilöstötietojen poiminta Vardan vuosiraportille on tehty päivämäärällä 20.11.2023, jolloin virallisella vuosiraportilla tarkastellaan tuolta ajankohdalta Vardasta poimittuja tietoja työntekijöistä ja vuokratusta henkilöstöstä tilastointipäivänä 31.12.2022. Täydennyskoulutukseen liittyviä tietoja ei julkaista vuoden 2022 osalta. Jäädytyspäivämäärän jälkeen vuosiraportin tietoihin ei tule muutoksia, vaikka Vardassa oleviin tietoihin tehtäisiin korjauksia.

  • Henkilöstötiedot tullaan julkaisemaan opetushallinnon Vipunen-palvelussa joulukuun 2023 aikana. Vuoden 2022 varhaiskasvatustiedot (toimija-, toimipaikka-, lapsi- ja asiakasmaksutiedot) on julkaistu Vipunen-palvelussa toukokuun 2023 alussa. Joulukuussa julkaistavat henkilöstöraportit täydentävät näitä aiemmin julkaistuja raportteja. Tiedot ovat julkisia ja kaikille avoimia. Tulemme tiedottamaan varhaiskasvatustoimijoita, kun varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot on julkaistu.

 • 9.10.2023 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan vietiin seuraavat muutokset:
  • Vardasta on poistettu nimen validaatio, joka estää henkilön tallentamisen, mikäli henkilön VTJ:stä tarkistettu nimi päättyy väliviivaan (-).
   • jatkossa väliviivaan päättyvät nimet on mahdollista tallentaa Vardaan
  • Henkilöstötietojen alkamispäivämäärälle on tehty toteutus, joka estää tietojen tallentamisen, mikäli alkamispäivämäärä on ennen 1.1.1950.
   • Tällä toteutuksella pyritään estämään mahdollisten virheellisten tietojen lisääminen Vardaan.
 • 1.10.2023 Järjestimme järjestelmätoimittajapalaverin, jossa esiteltiin Vardaan vuodesta 2024 alkaen tallennettavien varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tietojen teknistä toteutusta
  • Tutustu järjestelmätoimittajapalaverin materiaaleihin täällä.
lokakuu
 • 23.10.2023 Lähetimme Varda-pääkäyttäjille lokakuun Ajankohtaista Vardasta -viestin
 • 12.10.2023 Tuotantopäivityksessä Vardaan vietiin muutos (Angular Material -komponenttien päivitys), jolla on laajoja vaikutuksia Vardan käyttöliittymän ulkoasuun (mm. fontit ja tekstien asettelut)
  • Muutoksella ei kuitenkaan ole vaikutuksia käyttöliittymässä tehtävään tietojen tallentamiseen tai muihin toiminnallisuuksiin.
 • 2.10.2023 Rooliton henkilö (henkilö, joka ei ole Vardassa lapsi, lapseen liittyvä huoltaja tai työntekijä) poistetaan jatkossa Vardassa viiden kuukauden kuluttua henkilön luonnista
  • aiemmin rooliton henkilö poistettiin kolme kuukautta luonnin jälkeen
syyskuu
 • 6.9.2023 Vuoden 2022 henkilöstötietojen julkaisu siirtyy myöhemmäksi loppusyksyyn 2023
  • Tarkistuksissa havaittujen tiedonlaadun puutteiden takia, henkilöstötietojen julkaisua tullaan siirtämään myöhemmäksi loppusyksyyn. Vuotta 2022 koskevien henkilöstötietojen julkaisu tulee tapahtumaan kuitenkin ennen vuodenvaihdetta. Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatustoimijoilla on 31.10.2023 asti aikaa varmistaa vuotta 2022 koskevien henkilöstötietojen oikeellisuus Vardassa.
  • Voit lukea Varda-pääkäyttäjille lähetetyn viestin täällä.
elokuu
 • 31.8.2023 Vardan käyttöliittymän Puutteelliset tiedot -raportille on lisätty uusi virheviesti
  • Uusi virheviesti: Palvelusetelin arvo ei voi olla 0e, jos lapsen varhaiskasvatuspäätöksellä järjestämismuotona on Palveluseteli (JM03). Virheviesti nousee, kun lapsen varhaiskasvatuspäätöksen järjestämismuoto on JM03 Palveluseteli, kunnan tai kuntayhtymän järjestämä. Maksun peruste on MP03 Maksu ja palvelusetelin arvo on 0.
  • 2.10.2023 VIRHEVIESTI ON TOISTAISEKSI POISTETTU KÄYTÖSTÄ
  • 7.3.2024 Virheviesti on korjattu ja otettu uudelleen käyttöön
 • 15.8.2023 Lähetimme Varda-pääkäyttäjille elokuun Ajankohtaista Vardasta -viestin
 • 14.8.2023 Lähetimme Varda-pääkäyttäjille ohjeen toimipaikan kielipainotuksen tyypin tallentamiseksi Vardaan
 • 10.8.2023 Opetushallitus järjesti yhteistyössä Karvin kanssa Varda-tietojen merkitys Valssi-laadunarviointijärjestelmässä -webinaarin
  • Tutustu koulutuksen materiaaleihin täällä. Webinaarista ei ole poikkeuksellisesti tallennetta.
kesäkuu
 • 20.6.2023 Vardan käyttöliittymän Vuosiraportti -Exceliin on lisätty summamääräiset luvut toimijan tilastovuoden aikaisesta määräaikaisesta henkilöstöstä
  • Käyttöliittymän Vuosiraportti -excelissä on nyt mahdollista tarkastella summamääräisesti tilastokauden (1.1.-31.12.) aikaisia määräaikaisia työntekijöitä. Excel-raportilla on saatavilla seuraavat luvut:
   • Määräaikasten työntekijöiden lukumäärä tilastovuoden aikana (henkilöpohjainen)

    työntekijät, joilla voimassa oleva palvelussuhde ja työskentelypaikka tilastovuoden 1.1.xxxx-31.12.xxxx aikana, Palvelussuhteen tyyppi: 2 (määräaikainen). Määräaikaisuus on voimassa esimerkiksi tilastovuoden 2022 (1.1.2022-31.12.2022) aikana, kun tietosisällön alkamispäivämäärä on aiempi kuin 1.1.2023 ja päättymispäivämäärä on 1.1.2022 tai sen jälkeen
   •  Määräaikaisten työntekijöiden lukumäärä kuukausittain (ns. bruttoluku, jossa yksi työntekijä voi olla useammassa kohtaa, mikäli hän on työskennellyt tilastovuoden aikana useammassa kuussa määräaikaisena työntekijänä varhaiskasvatustoimijalla).
  • Tutustu tarkempiin kuvauksiin täällä.
 • 15.6.2023 Kielipainotuksen tyyppi -koodisto on lisätty osaksi toimipaikan kielipainotusta – tietokenttä muuttuu pakolliseksi 1.1.2024!
  • Toimipaikan kielipainotukseen on lisätty uusi koodisto, joka kuvastaa kielipainotuksen tyyppiä. Lisäksi kielipainotuksen määritelmää on tarkennettu: Kielipainotuksella tarkoitetaan varhaiskasvatuksen toimipaikassa järjestettävää säännöllistä ja suunnitelmallista kaksikielistä varhaiskasvatusta; kielikylpyä, laajamittaista kaksikielistä varhaiskasvatusta tai kielirikasteista varhaiskasvatusta. Kaksikielisen varhaiskasvatuksen järjestäminen perustuu kunnan tai yksityisen toimijan päätökseen. Toimipaikassa voi olla yksi tai useita kielipainotuksia, mutta kielipainotus ei ole pakollinen tieto Vardassa. Kun toimipaikan kielipainotus päättyy, tulee painotukselle asettaa päättymispäivämäärä.
  • Jos tietoja tallennetaan Vardaan integraatiolla, jatkossa lähdejärjestelmästä tulee siirtää tieto kielipainotuksesta (oletuksena ei), kielestä, painotuksen alkupäivämäärästä ja mahdollisesta loppupäivämäärästä sekä uutena tietona kielipainotuksen tyyppi (ks. koodisto). Mikäli tallennatte varhaiskasvatustietoja manuaalisesti Vardan käyttöliittymässä, voi tarvittavat korjaukset tehdä suoraan kielipainotuksen tietoihin riittävillä käyttöoikeuksilla. Mikäli toimipaikalla on kielipainotus, nousee puuttuva kielipainotuksen tyyppi Puutteelliset tiedot -raportin Toimipaikat-välilehdelle virheviestillä: KP006 Toimipaikan kielipainotukselta puuttuu kielipainotuksen tyyppi. Kielipainotuksen tyypin tallentaminen kielipainotukselle on pakollista 1.1.2024 alkaen. Lisää kielipainotuksen tyyppi heti, kun se on mahdollista tai aseta kielipainotukselle päättymispäivämäärä. Uusien käyttöliittymällä tallennettavien kielipainotusten osalta Varda ohjaa tallentamaan jatkossa myös kielipainotuksen tyypin.
  • Kielipainotuksen tyyppi ”ei asetettu” näkyy Vardassa oletuksena kaikilla siirtymäajan. Siirtymäajan jälkeen, 1.1.2024 alkaen kielipainotuksen tyyppi muuttuu pakolliseksi tietokentäksi, kun toimipaikalle on tallennettu kielipainotus. Opetushallitus on tiedottanut järjestelmätoimittajia muutoksesta.

  • Tutustu kielipainotuksesta kertovaan ohjeistukseemme täällä.
 • 15.6.2023 Vardan Puutteelliset tiedot -raportille on lisätty uusi virheviesti VJ010 Toimijan yhteystiedoista puuttuu sähköpostiosoite. Lisää varhaiskasvatustoimijan yhteiskäyttöinen sähköpostiosoite.
  • Kyseinen virhe nousee Puutteelliset tiedot -raportille, mikäli varhaiskasvatustoimijalta puuttuu Vardan Yhteystiedot -näkymästä varhaiskasvatustoimijan yhteiskäyttöinen sähköpostiosoite. Toimijan tietoja voidaan ylläpitää käyttöliittymän kautta vaikka muut varhaiskasvatustiedot tallennettaisiin tiedonsiirrolla, joten puuttuvan sähköpostiosoitteen voi lisätä suoraan Vardan käyttöliittymässä.
 • 7.6.2023 Lähetimme Varda-pääkäyttäjille kesäkuun Ajankohtaista Vardasta -viestin
 • 6.6.2023 Lähetimme Varda-pääkäyttäjille muistutuksen Vipusessa julkaistavan vuosiraportin henkilöstötietojen jäädytyspäivämäärän lähestymisestä
 • 2.6.2023 Toimipaikan asiointikieli on korvattu toimintakielellä 02.06.2023 alkaen
  • Vardaan tallennetaan jatkossa toimipaikalle toimintakieli asiointikielen sijaan. Kyseessä ei siis ole uusi tietokenttä, vaan olemassa oleva toimipaikan asiointikieli korvataan toimintakielellä. Toimintakieli on se kieli, jolla varhaiskasvatusta järjestetään ja tuotetaan. Varhaiskasvatuslaissa säädetään suomen, ruotsin tai saamen kielellä järjestettävästä varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää ja tuottaa myös muilla kielillä. Yksittäisellä lapsiryhmällä voi olla vain yksi toimintakieli. Toimipaikassa voi olla useampi toimintakieli, mikäli toimipaikassa on useampi lapsiryhmä, jolla on eri toimintakieli.
  • Tarkista varhaiskasvatustoimijasi toimipaikkojen osalta, että tallennetut kielet vastaavat toimintakielen yllä olevaa määritelmää. Jos tietoja tallennetaan integraatiolla Vardaan ja lähdejärjestelmässä on eri kenttä toimintakielelle, tulee se tallentaa jatkossa Vardaan asiointikielen sijaan. Opetushallitus on tiedottanut järjestelmätoimittajia muutoksesta. Mikäli tallennatte varhaiskasvatustietoja manuaalisesti Vardan käyttöliittymässä, voi tarvittavat korjaukset tehdä suoraan toimipaikan tietoihin riittävillä käyttöoikeuksilla. Kaikkia toimipaikan tietoja on mahdollista muokata OID-tunnistetta lukuun ottamatta. Tarkemmat ohjeet toimipaikan tietojen muokkaamiseen löydät täältä. Ongelmatilanteissa, olettehan yhteydessä Vardan asiakaspalveluun varda@opintopolku.fi
   •    Lue lisää toimintakielestä täällä.
 • 1.6.2023 Varda on ottanut käyttöön automaattimuistutukset
  •  Vardassa on otettu käyttöön kolme automaattimuistutusta, jotka lähtevät Varda-pääkäyttäjille tai organisaation sähköpostiosoitteeseen, kun edellisestä tietojen päivittämisestä on kulunut liian kauan, toimijalla ei ole yhtään Varda-pääkäyttäjää tai toimijan Puutteelliset tiedot -raportilla on puutteita.
   • Muistutusviesti 1: Varhaiskasvatustoimijaltanne puuttuu Varda-pääkäyttäjä(t): Viesti lähtee, kun toimijalla ei ole yhtään Varda-pääkäyttäjää. Muistutus lähtee kerran kuukaudessa niin pitkään, kunnes Varda-pääkäyttäjä on olemassa. Viesti lähetetään organisaation sähköpostiosoitteeseen.
   • Muistutusviesti 2: Korjaa Vardan Puutteelliset tiedot -raportilla olevat puutteet: Viesti lähtee, kun Puutteelliset tiedot -raportilla on yksi tai useampi virhe. Muistutus lähtee kerran kuukaudessa: kuun 15. päivä, pois lukien heinäkuu, jolloin viestiä ei lähetetä. Viesti lähetetään organisaation Varda-pääkäyttäjille.
    • Poikkeus: kesäkuu 2023 jolloin viesti lähtee kahdesti: 1. päivä ja 15. päivä
   • Muistutusviesti 3a: Tarkista Vardaan tallennettujen tietojen tilanne (kunnat): Viesti lähtee, kun 1 kk on kulunut siitä, kun Vardassa olevia varhaiskasvatustietoja tai henkilöstötietoja on viimeksi muutettu. Muistutus lähtee kuukauden välein niin pitkään, kunnes tietoa jälleen siirtyy/tallentuu Vardaan. Viesti lähetetään organisaation Varda-pääkäyttäjille.
   • Muistutusviesti 3b: Tarkista Vardaan tallennettujen tietojen tilanne (yksityiset toimijat): Viesti lähtee, kun 6kk on kulunut siitä, kun Vardassa olevia varhaiskasvatustietoja tai henkilöstötietoja on viimeksi muutettu. Muistutus lähtee kuuden kuukauden välein niin pitkään, kunnes tietoa jälleen siirtyy/tallentuu Vardaan. Viesti lähetetään organisaation Varda-pääkäyttäjille.
toukokuu
  • 8.5.2023 Opetushallitus järjestää yhteistyössä Karvin kanssa webinaarin torstaina 10.8.2023 klo 13-14. 
   • Webinaarin on tarkoitus selkiyttää Vardan tietojen käyttöä ja tiedonlaadun merkitystä tiedon monipuoliselle hyödyntämiselle. Karvi hyödyntää Vardan henkilöstötietoja varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä Valssissa, jonka käyttöönotto alkaa elokuussa 2023. Webinaarin tarkoituksena onkin selkiyttää sitä, mitä tietoja Vardasta siirtyy Valssiin ja mihin sitä hyödynnetään, tehdä näkyväksi sitä, mitä Varda-tietojen puutteellisuus tarkoittaa Valssin osalta sekä esitellä Valssin käyttöönottoa ja käyttäjätunnusten aktivointia.
   • Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan webinaariin täällä.
huhtikuu
  • 28.4.2023 Oma Opintopolku -palvelussa on nyt mahdollista tarkastella kuka on katsellut Vardaan tallennettuja tietojasi
   • Vardan tietojen osalta on tehty "Kuka on katsellut tietojani" toteutus, joka mahdollistaa Oma Opintopolku -palvelussa tietojesi käyttäjien tarkastelun. 28.4.2023 alkaen jokainen Varda-tietojen katselu ja tallennus näytetään rekisteröidyille. Tietojeni käyttö -sivulla näet mitkä toimijat ovat katselleet tietojasi.  Sivulla näytetään tietojen käyttäjät vain viranomaistasolla, ei yksittäisten virkailijoiden osalta.
  • 6.4.2023 Lähetimme Varda-pääkäyttäjille huhtikuun Ajankohtaista Vardasta -viestin
  • 6.4.2023 Varhaiskasvatuksessa annettavasta tuesta kerätään kunta-tasoista tietoa Tilastokeskuksen erilliskeruulla ajankohdasta 31.12.2023 sekä Varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) tilastovuodesta 2024 alkaen.

   • Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee yhdessä Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen kanssa tiedonkeruuta varhaiskasvatuksessa annettavasta tuesta. Tiedonkeruun tavoitteena on selvittää lapsen tuen toteutumista ja resursointia varhaiskasvatuksessa ja kartoittaa saadun tilastotiedon pohjalta esimerkiksi mahdollisia muutostarpeita lapsen tukea koskevan sääntelyyn.Tiedonkeruu on tarkoitus toteuttaa ensin Tilastokeskuksen toteuttamana erillistiedonkeruuna vuoden 2023 tietojen osalta ja valmistautua samalla hyödyntämään siinä jatkossa Varhaiskasvatuksen tietovarantoa (Varda) vuoden 2024 tiedoista alkaen.

    Tuen tietojen kerääminen tilastovuodelta 2023

    • Kuluvan vuoden tietojen osalta varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tiedot kerätään Tilastokeskuksen toteuttamana erillistiedonkeruuna. Tiedonkeruu kohdistetaan kunnille ja kuntayhtymille, jotka ilmoittavat tekemiensä hallintopäätösten määrät myös alueellaan toimivien yksityisten osalta. Erillistiedonkeruu tulee ajoittumaan tammikuulle 2024.
    • Tiedonkeruulomakkeen kautta kunnat ilmoittavat tilastointipäivänä 31.12.2023 voimassa olevien yleisen tuen tukipalveluista, tehostetusta tuesta ja erityisestä tuesta tehtyjen hallintopäätösten määrät, joiden perusteella lapsi saa varhaiskasvatuksessa tukea. Tiedot ilmoitetaan summatasoisesti erikseen alle 3-vuotiaiden, 3-4-vuotiaiden, 5-vuotiaiden ja 6-vuotiaiden tyttöjen ja poikien osalta. Erillistiedonkeruu sisältää lisäksi muutamia tarkempia kysymyksiä hallintopäätösten perusteella lapsille myönnetyistä tukitoimista. Tarkemman tiedonkeruulomakkeen löydät täältä.

    Tuen tietojen kerääminen tilastovuodesta 2024 alkaen

    • Jatkossa varhaiskasvatuksessa annettavan tuen toteutumista on tarkoitus seurata ja raportoida Vardan kautta. Tiedonkeruuta suunnitellaan niin, että Tilastokeskuksen erillistiedonkeruusta saatua aineistoa olisi mahdollista hyödyntää sekä Vardaan tallennettavien tietojen laadun varmistukseen, että tilastollisten aikasarjojen ensimmäisenä tilastovuotena. Varhaiskasvatuksen tuen tietojen kerääminen Vardaan edellyttää kuitenkin muutoksia varhaiskasvatuslakiin, joten tiedonkeruun on mahdollista toteutua aikaisintaan 1.1.2024 alkaen.
    • Tiedonkeruu on suunniteltu toteutettavaksi puolivuosittain eli tilastopäivät olisivat jatkossa 30.6. ja 31.12., jolloin tiedot tallennettaisiin Vardaan ensimmäisen kerran 31.8.2024 mennessä.
    • Samoin kuin Tilastokeskuksen erillistiedonkeruussa kunnat ja kuntayhtymät ilmoittaisivat yleisen tuen tukipalveluista, tehostetusta tuesta ja erityisestä tuesta tehtyjen hallintopäätösten määrät summatasoisina. Tiedot tallennettaisiin Vardaan erikseen alle 3-vuotiaiden, 3-4-vuotiaiden, 5-vuotiaiden ja 6-vuotiaiden osalta, mutta erillistiedonkeruussa mukana olevia tarkempia tietoja tukipalveluista tehtyjen hallintopäätösten määristä ei Vardaan ainakaan alkuvaiheessa olisi tarkoitus tallentaa.
  • 6.4.2023 Vardaan on lisätty tuki henkilötunnuksen uusille välimerkeille ja tarkistusnumeroille
   • Uudet välimerkit ovat 
    • 2000-luvulla syntyneille: B, C, D, E ja F, alkaen B-kirjaimesta nykyisen A-kirjaimen tilalle  
    • 1900-luvulla syntyneille Y, X, W, V, U, alkaen Y-kirjaimesta nykyisen -merkin tilalle. 


maaliskuu
  • 31.3.2023 Vardan Pulssi-palvelu päivitetään jatkossa 60 minuutin välein!
   • Pulssin tiedot on aiemmin päivittynyt kymmenen minuutin välein.
  • 1.3.2023 Lähetimme Varda-pääkäyttäjille muistutuksen Vipusessa julkaistavan vuosiraportin varhaiskasvatustietojen jäädytyspäivämäärän lähestymisestä
helmikuu
  • 7.2.2023 Lähetimme Varda-pääkäyttäjille helmikuun Ajankohtaista Vardasta -viestin
tammikuu
  • 26.1.2023 Käyttökatko Vardassa on ohi
   • Vardan käyttöliittymä, kansalaisnäkymä, Pulssi-palvelu, julkiset koodistot ja muut komponentit ovat jälleen käytettävissä. Lisäksi integraatiotiedonsiirtojen tulisi siirtyä Vardaan normaalisti. Mikäli huomaat Vardan käytössä ongelmia, ole yhteydessä Vardan asiakaspalveluun varda@opintopolku.fi.
   • Lähetimme Varda-pääkäyttäjille ohjeistusta kuinka testata Vardan toimivuus ja varmistaa tiedonsiirtojen toimivuus AWS-siirron jälkeen. Voit lukea viestin täällä.
  • 19.1.2023 Käyttökatko Vardassa ajalla 23.-25.1.2023 - Opetushallituksen Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda- palvelun alustaratkaisu vaihtuu!

  • 9.-13.1.2023 Kysely kunnille yksityisistä perhepäivähoitajista ja ryhmäperhepäiväkodeista
   • Olemme lähettäneet kuntien Varda-pääkäyttäjille kyselyn kunnan alueella toimivien yksityisten perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien lukumääristä (ajankohta 31.12.2022) ja pyytäneet vertailemaan Vardasta saatuja lukumääriä, kunnan tiedossa oleviin yksityisten perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien lukumääriin 31.1.2023 mennessä. Kyseessä on Opetushallituksen kysely, jonka avulla vertailemme kunnilta kerättyä tietoa yksityisistä perhepäivähoitajista ja ryhmäperhepäiväkodeista, Varhaiskasvatuksen tietovarannossa (Varda) oleviin yksityisiin varhaiskasvatustoimijoihin. HUOM! Kysely lähetetty vain niihin kuntiin, joissa Vardassa olevien tietojen perusteella on joko yksityisiä perhepäivähoitajia tai ryhmäperhepäiväkoteja tai molempia.
  • 3.1.2023 Vardan AWS-siirron UKK
   • Vardan viestintäkokonaisuuteen on lisätty ohjeistusta 23.-25.1.2023 toteutettavan AWS-siirron vaikutuksista Vardan käyttöön. Tutustu sivuun täällä.
  • 2.1.2023 Työntekijän työsähköpostiosoite on nyt mahdollista tallentaa Vardaan
   • Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle (Karvi) alkavien tiedonluovutusten yhteydessä Vardan tietosisältöön on lisätty työntekijän työsähköpostiosoite (tutustu Vardan tarkennettuun määräykseen ja ohjeeseen, jotka astuivat voimaan 1.1.2023). Lisäys liittyy varhaiskasvatuksen digitaaliseen laadunarviointijärjestelmän (Valssi) käyttöönottoon. Työntekijöiden työsähköpostiosoitteita on nyt mahdollista alkaa tallentamaan Vardaan!
   • Valssi ja arviointityökalut on tarkoitus ottaa käyttöön asteittain vuoden 2023 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa tammi-helmikuun aikana Valssi-pilotointiin osallistuvat varhaiskasvatustoimijat tallentavat työntekijöiden työsähköpostiosoitteet Vardaan. Toisessa vaiheessa 1.8.2023 alkaen Valssin voivat ottaa käyttöön myös muut varhaiskasvatustoimijat. Sähköpostiosoitteen tallentaminen Vardaan ei siis ole aluksi pakollista, joten Työsähköposti-kentän voi myös jättää tyhjäksi. Tällöin tulee huomioida, että työntekijä, jolla ei Vardassa ole tallennettuna sähköpostiosoitetta, ei pysty osallistumaan varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä Valssilla toteutettaviin arviointeihin.
   • Työsähköpostiosoite on tarkoitus tallentaa Vardaan samalla tavalla kuin muut työntekijätiedot. Mikäli tiedot työntekijöistä siirretään Vardaan integraatiolla ja varhaiskasvatustoimijan on tarkoitus osallistua 1.3.2023 alkavaan Valssi-pilottiin tai ottaa Valssi käyttöön 1.8.2023 alkaen, tulee omalta järjestelmätoimittajalta varmistaa, että tietojen siirtäminen Vardaan onnistuu suunnitellusti. Opetushallitus on tiedottanut järjestelmätoimittajia uudesta tietokentästä. Vardaan tallennetaan työntekijän henkilökohtainen työsähköpostiosoite, mikäli sellainen on käytössä. Esimerkiksi toimipaikka- tai ryhmäkohtaista sähköpostiosoitetta ei tule tallentaa työntekijän tietoihin. 

Vanhemmat tiedotteet

2022

TIEDOTTEET

joulukuu
  • 29.12.2022 Varda-rekisteröitymisten hallinta -palvelu on jatkossa Organisaatioiden rekisteröitymispalvelu
   • Organisaatioiden rekisteröitymispalvelua on hyödynnetty aiemmin vain yksityisten varhaiskasvatuksen palveluntuottajien rekisteröitymiseen Vardaa varten. Jatkossa rekisteröitymispalvelua hyödyntää myös Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA) rekisteröinneissään. Tämän vuoksi Varda-rekisteröitymisten hallinta -näkymässä on tehty pieniä muutoksia.
   • Varda-rekisteröitymisten hallinta löytyy tuttuun tapaan Opintopolun virkailijan työpöydältä kohdasta Organisaatioiden tiedot. Varda-rekisteröitymisten hallinta on nimetty uudelleen Organisaatioiden rekisteröitymiset. Klikkaamalla Organisaatioiden rekisteröitymiset pääset uudistuneeseen palvelunäkymään, josta näet käsittelyä odottavat, hyväksytyt ja hylätyt Varda-rekisteröitymiset. Jatkossakin Varda-pääkäyttäjät ja Varda-yksityisten toimijoiden käsittelijät käsittelevät saapuneet rekisteröitymiset aiemmin ohjeistetulla tavalla. Yksityinen palveluntuottaja rekisteröityy Vardaan osoitteessa https://virkailija.opintopolku.fi/varda-rekisterointi/. Kun tiedot on täytetty, kunnan edustaja hyväksyy palveluntuottajan rekisteröitymisen Organisaatioiden rekisteröitymispalvelussa. Hyväksymisen jälkeen lomakkeessa nimetty Varda-pääkäyttäjä saa sähköpostitse kutsun luoda itselleen tunnuksen Opintopolkuun ja Vardaan. Organisaatioiden rekisteröintipalvelun tarkemmat käyttöohjeet löydät täältä.
  • 22.12.2022 Opetushallitus on antanut Vardasta tarkentavan määräyksen ja ohjeen, jotka ovat voimassa 1.1.2023 lähtien. 
   • Määräyksen, ohjeen ja liitteet löydät täältä.
   • Keskeisin muutos koskee ohjeessa kuvattua mahdollisuutta tallentaa työntekijöiden työsähköpostiosoite Vardaan, mikäli varhaiskasvatuksen järjestäjä käyttää uutta digitaalista laadunarviointijärjestelmää (Valssia) arviointien toteuttamisessa. 
   • Varhaiskasvatustoimijan tulee tällöin huolehtia työntekijöiden informoinnista. Rekisteröityjen päivitetyt mallilausekkeet löytyvät täältä.
  • 15.12.2022 Lähetimme Varda-pääkäyttäjille vuoden viimeisen Ajankohtaista Vardasta -viestin.
   • Voit lukea viestin täällä.
   • Opetushallituksen Varda-tiimi haluaa kiittää varhaiskasvatustoimijoita kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista joulunaikaa!
  • 12.12.2022 Lähetimme Varda-pääkäyttäjille muistutuksen Vardan vuosiraportin tilastointipäivämäärän 31.12.2022 lähestymisestä ja tiedon laadun varmistamisen aloittamisesta vuosiraporttia varten
  • 2.12.2022 Järjestimme sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen webinaarin liittyen henkilöstötietojen tiedon laadun varmistamiseen Vardan vuosiraporttia varten.
   • Tutustu webinaarien materiaaleihin täällä. Tallenteet lisätään sivulle myöhemmin.
  • 1.12.2022 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan vietiin seuraavat muutokset:
   • Vardan käyttöliittymän Yhteenveto -näkymä päivittyy 10 min välein
   • Lisäksi Yhteenveto -näkymään tehtiin seuraavat muutokset:
    • lasten ja työntekijöiden lukumäärät muodostuvat raportoinnin määritelmien mukaisesti
     • Lapset: Lukumäärä varhaiskasvatustoimijan kaikissa toimipaikoissa olevista lapsista, joiden varhaiskasvatuspäätös ja -suhde ovat voimassa tarkasteluhetkellä.
     • Työntekijät: Lukumäärä varhaiskasvatustoimijan kaikissa toimipaikoissa olevista työntekijöistä, joilla on palvelussuhde ja työskentelypaikka voimassa eikä voimassa olevaa pidempää poissaoloa tarkasteluhetkellä.
    • lisätty näkymään lukumäärät päivittäisessä varhaiskasvatuksessa ja kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
    • lisätty näkymään lukumäärät voimassa olevista työntekijöiden työskentelypaikoista ja työntekijöiden tietoihin tallennetuista voimassa olevista pidemmistä poissaoloista
   • Katsele tietoja -näkymässä ja Syötä tietoja -näkymässä näkyy oletuksena raportoinnin määrittelyiden mukaiset voimassa olevat lasten/työntekijöiden lukumäärät
    • Lapset: Oletuksena lukumäärä varhaiskasvatustoimijan kaikissa toimipaikoissa olevista lapsista, joiden varhaiskasvatuspäätös ja -suhde ovat voimassa tarkasteluhetkellä.
    • Työntekijät: Oletuksena lukumäärä varhaiskasvatustoimijan kaikissa toimipaikoissa olevista työntekijöistä, joilla on palvelussuhde ja työskentelypaikka voimassa eikä voimassa olevaa pidempää poissaoloa tarkasteluhetkellä.
   • Myös Excel-raporteille "Voimassa olevat varhaiskasvatustiedot" ja "Voimassa olevat työntekijätiedot" nousevat vuosiraportin määrittelyt täyttävät lapset/henkilöt
    • Voimassa olevat varhaiskasvatustiedot -excel: Lukumäärä varhaiskasvatustoimijan lapsista, joiden varhaiskasvatuspäätös ja -suhde ovat voimassa valitulla tarkasteluhetkellä.
    • Voimassa olevat työntekijätiedot -excel: Lukumäärä varhaiskasvatustoimijan työntekijöistä, joilla on palvelussuhde ja työskentelypaikka voimassa valitulla tarkasteluhetkellä. Myös työntekijät, joilla on voimassa oleva pidempi poissaolo nousevat tähän raportille.
marraskuu
  • 10.11.2022 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan vietiin seuraavat muutokset:
  • Vardan Pulssi-palveluun on lisätty seuraavat lukumäärät: 
   • lapset järjestämismuodoittain
   • lapsia yksityisessä ja kunnallisessa varhaiskasvatuksessa
   • toimipaikat asiointikielen mukaan
   • Kuluvan vuoden täydennyskoulutusten lukumäärä
   • Lisäksi tilapäisen henkilöstön sekä työntekijöiden täydennyskoulutusten osalta luvut näytetään nyt vain kuluvan vuoden osalta Pulssissa.
  • Vardan käyttöliittymän Katsele tietoja -näkymä ei avaa enää oletuksena listan ensimmäisen henkilön tietoja auki. Valitse listasta henkilö, jonka tietoja haluat tarkastella klikkaamalla henkilön nimeä.
  • 3.11.2022 Vuoden 2021 varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedot on julkaistu Vipunen-palvelussa.
   • Päivityksen seurauksena myös raporttien Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ja Varhaiskasvatustoimijat ja -toimipaikat luvut ovat tarkentuneet. Vuoden 2021 vuosiraportilta kuntia koskevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuraporteista puuttuvat Uudenmaan osalta Helsingin kaupungin tiedot. Puuttuvat tiedot on ilmoitettu raportilla "-" -merkinnällä. Helsingin kaupungin osalta vuoden 2021 asiakasmaksutietoja ei julkaista Vipusessa. Lisäksi tiedot kuntien myöntämistä palveluseteleistä julkaistaan ensimmäisen kerran vuoden 2022 vuosiraportilla.
  • 2.11.2022 Järjestimme webinaarin (FI/SV) varhaiskasvatustietojen (toimija-,toimipaikka-,lapsi- ja asiakasmaksutiedot) tiedon laadun varmistamisesta Vardan vuosiraporttia varten.
lokakuu
  • 27.10.2022 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan vietiin seuraava muutos:
   • Vardan käyttöliittymän summatasoinen vuosiraportti löytyy nyt osana Excel-raportteja: 

    Käyttöliittymän summatasoinen vuosiraportti ei enää muodosta omaa raporttikokonaisuutta, vaan löytyy osana Vardasta saatavia Excel-raportteja. Vuosiraportti -Excelissä Varda-pääkäyttäjä voi tarkastella Vardan vuosiraportille poimittavia tietoja (tilastointipäivämäärä 31.12.). Varhaiskasvatustietojen lisäksi summatasoisella vuosiraportilla on nyt tarkasteltavissa myös varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot. Vardan tietosisällön hyödyntämistä on tarkoitus laajentaa siten, että vuoden 2022 vuosiraportin osana julkaistaan valtakunnallisesti ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevia tietoja. Varhaiskasvatustoimijoiden tulee huolehtia, että varhaiskasvatustietojen ohella henkilöstökokonaisuuden tiedot (työntekijätiedot, täydennyskoulutukset ja tilapäinen henkilöstö) on tallennettu Vardaan ja että Vardassa olevat tiedot ovat oikein ja ajantasaiset. Varda-pääkäyttäjä voi muodostaa Vuosiraportti -raportin kohdassa Excel-raportit valitsemalla Luo uusi Excel-raportti. Excel-raportin tyyppinä on oletuksena valittu Vuosiraportti. Voit ladata vuosiraporttiin joko kaikki tiedot (varhaiskasvatus- ja henkilöstötiedot) tai pelkästään jommankumman kokonaisuuden. Valitse ensin tilastovuosi, sitten poimintapäivämäärä. Muodosta tarkistusraportti Opetushallituksen erikseen ilmoittamalla poimintapäivämäärällä tai ennen Opetushallituksen ilmoitusta aina kuluvalla päivämäärällä. Vertaile raportille muodostuvia tietoja omassa järjestelmässänne tai rekisterissänne oleviin lukumäärätietoihin.

   • Tarkemman ohjeen Vuosiraportti -excelin käyttöön löydät täältä.
  • 10.10.2022 Olemme lähettäneet Varda-pääkäyttäjille Ajankohtaista Vardasta -viestin.
  • 6.10.2022 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan vietiin seuraavat muutokset:
   • Käyttöliittymän summatasoiseen vuosiraporttiin (https://virkailija.opintopolku.fi/varda/raportit/vuosiraportti) lisättiin seuraavat lukumäärät:
    • Varhaiskasvatuspaikkojen määrä toimijan toimipaikoissa
    • Toimipaikat toimintamuodoittain (päiväkoti, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito)
   • Pulssiin (https://opintopolku.fi/varda/pulssi/) lisätty työntekijöiden osalta muuta raportointia vastaava määritelmä: työntekijä lasketaan lukumäärään jos hänellä voimassa oleva palvelussuhde ja työskentelypaikka, eikä pidempää poissaoloa tarkasteluhetkellä Vardassa.
   • Tiedonsiirrot-raportti (https://virkailija.opintopolku.fi/varda/raportit/tiedonsiirrot/yhteenveto): Aikaleima -rajaimella mahdollisuus liikkua kuluvasta päivästä max. 90 päivää taaksepäin. Tiedonsiirtojen tapahtumat säilytetään Vardassa 90 päivää, jonka jälkeen sekä onnistuneiden sekä epäonnistuneiden tiedonsiirtojen tapahtumat tyhjennetään.

syyskuu
  • 20.9.2022 Vuoden 2021 varhaiskasvatustiedot on julkaistu Vipunen-palvelussa

   • Ensimmäinen Opetushallituksen ylläpitämän Varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) tietoihin pohjautuva varhaiskasvatuksen vuosiraportti on julkaistu opetushallinnon Vipunen-palvelussa. Vipusen tiedot ovat julkisia ja kaikille avoimia. Varhaiskasvatusta koskevia raportteja pääset tarkastelemaan täällä.
   • Vuosiraportti pitää sisällään tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista ja varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista. Vuoden 2021 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevat raportit tullaan julkaisemaan myöhemmässä vaiheessa.
  • 9.9.2022 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan lisättiin alla olevat virheviestit. Virheviestien lisäys liittyy Vardan käyttöönottojen aikataulujen vastaisiin tietoihin. Tiedoille ei voi asettaa päättymispäivämäärää ajankohdalle, joka on ennen tallennusvelvollisuuden alkamista. Tutustu tarvittaessa Vardan käyttöönottojen aikatauluihin täällä.
   • Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten varhaiskasvatuspäätöksen ja -suhteen osalta
    • MI021 Päättymispäivämäärän pitää olla 1.1.2019 tai sen jälkeen.

   • Kuntien tallentamien huoltaja- ja maksutietojen osalta
    • MA019 Päättymispäivämäärän pitää olla 1.9.2019 tai sen jälkeen.
   • Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten varhaiskasvatuspäätöksen ja -suhteen osalta
    • MI020 Päättymispäivämäärän pitää olla 1.1.2020 tai sen jälkeen

Lisäksi Puutteelliset tiedot -listaukseen lisättiin uusi viesti:

    • MA020 Asiakasmaksu ei voi olla yli 295 euroa, jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
      • Varhaiskasvatuksen korkein maksu kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa on 1.8.2022 alkaen 295 € /kk. Tätä suuremmat asiakasmaksut lapsilla, joiden varhaiskasvatuksen järjestämismuotona on JM01 (kunnan tai kuntayhtymän järjestämä), JM02 (ostopalvelu), JM03 (palveluseteli) nousevat Puutteelliset tiedot -listaukseen.
elokuu
  • 23.8.2022 Olemme lähettäneet Varda-pääkäyttäjille Ajankohtaista Vardasta -viestin. Voit lukea viestin täällä.
  • 17.8.2022 Vardan vuosiraportti on jäädytetty 17.8.2022. Jäädytysajankohdalla tarkoitetaan ajankohtaa, jonka jälkeen Vardan vuosiraportti jäädytetään eikä sen tietoihin tule muutoksia, vaikka Vardassa oleviin tietoihin tehtäisiin korjauksia. Vuoden 2021 varhaiskasvatustiedot tullaan julkaisemaan syyskuun 2022 aikana Vipunen-palvelussa. Opetushallitus tulee tiedottamaan varhaiskasvatustoimijoita, kun vuosiraportti on julkaistu.
  • 9.8.2022 Vardan syksyn 2022 webinaarikoulutusten aikataulut on julkaistu: Webinaarit 2022
   • Syksyllä Opetushallitus järjestää koulutuksia Vardan vuosiraporttiin liittyen. Koulutukset järjestetään verkossa webinaarimuotoisina.
    • Webinaari Vardaan tallennettujen varhaiskasvatustietojen laadun varmistamisesta vuosiraporttia varten järjestetään 2.11.2022 klo 10-11 ja samansisältöisenä ruotsiksi klo 12-13. Lue lisää maksuttomasta koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan.
    • Vuonna 2023 vuosiraportille tullaan lisäämään ensimmäistä kertaa myös varhaiskasvatuksen henkilöstöön liittyviä raportteja. Webinaari Vardaan tallennettujen henkilöstötietojen laadun varmistamisesta vuosiraporttia varten järjestetään 2.12.2022 klo 10-11 ja samansisältöisenä ruotsiksi klo 12-13. Lue lisää maksuttomasta koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan.
    • Jos et pääse paikalle, voit jälkikäteen katsoa tallenteen, joka lisätään koulutussivulle koulutuksen jälkeen.
  • 5.8.2022 Vardan Pulssi on julkaistu osoitteessa https://opintopolku.fi/varda/pulssi/!
   • Pulssi kokoaa keskeiset Vardan tunnusluvut helposti luettavaan muotoon. Toimijaa, toimipaikkoja, lapsia, maksuja ja työntekijöitä koskevat luvut pohjautuvat Vardassa tällä hetkellä voimassa oleviin tietoihin. Kirjautumisia koskevat luvut pitävät sisällään vuodesta 2019 alkaen Vardaan kirjautuneiden virkailijoiden yhteenlasketun lukumäärän. Katseluja koskevat luvut pitävät sisällään vuodesta 2020 alkaen Vardan Kansalaisnäkymässä tietoja katselleet lasten huoltajat sekä työntekijät. Pulssi päivitetään kymmenen minuutin välein.
  • 5.8.2022 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan vietiin seuraavat muutokset:
   • Työntekijälle kahden täysin identtisen palvelussuhteen tallentamisen estäminen: 

    Jos yrittää tallentaa täysin identtistä palvelussuhdetta käyttöliittymästä Syötä tietoja -näkymä antaa seuraavan virheviestin: PS010 Työntekijällä on jo yksi palvelussuhde identtisillä tiedoilla. Vardaan ei voi tallentaa samalle työntekijälle kahta palvelussuhdetta, jossa on samat tiedot. Tarkista palvelussuhteen sisältö. Muutoksen myötä myöskään integraatiolla ei mahdollista tallentaa täysin identtistä palvelussuhdetta työntekijälle, vaan tiedonsiirto päättyy tiedonsiirron virheisiin.

   • MA015 "Maksutiedolla on oltava päättymispäivämäärä, kun lapsella ei ole aktiivista varhaiskasvatuspäätöstä" virheen muokkaus:

Jos tekee tulevaisuuteen lapselle varhaiskasvatuspäätöksen ja -suhteen sekä maksutiedon (esim. 1.9.2022 alkaen), niin tällöin maksutieto nousee Puutteellisten raportille virheellä "Maksutiedolla on oltava päättymispäivämäärä, kun lapsella ei ole aktiivista varhaiskasvatuspäätöstä. (MA015)". Virheviestiä korjattiin siten, että maksutiedon alkamispäivämäärän täytyy olla alkanut tänään tai aikasemmin eli maksutiedon täytyy olla voimassa, jotta se nousee virheenä puutteellisten listaukseen.

   • Voimassa olevat varhaiskasvatustiedot-exceliin Maksutieto-välilehdelle lisäys: PAOS (kyllä/ei) ja PAOS-toimijan nimi + Katsele tietoja -näkymään Lapset -välilehdelle mahdollisuus hakea varhaiskasvatuspäätöksen järjestämismuodon perusteella

Muutos liittyy seuraavaan problematiikkaan: Vardan vuosiraportille nousee varsin paljon kuntia, joiden palvelusetelin minimiarvo on 0e. Palvelusetelin arvo ei kuitenkaan voi olla 0e, jos lapsen varhaiskasvatus on järjestetty palvelusetelillä. Aiemmin oli vaikea tunnistaa näitä maksuja Varda-tiedoista. Excelissä maksut eri välilehdellä kuin lasten tiedot ja siellä näkyi palvelusetelin arvo 0e myös kunnan järjestämässä vakassa olevilla lapsilla. Oli siis lähes mahdoton päätellä ilman PAOS-tietoa, onko kyseessä kunnan lapsi vai PAOS-lapsi, sillä tätä tietoa ei ollut saatavilla maksutietovälilehdellä. Muutos helpottaa lapsille tallennettujen maksutietojen tiedon laadun tarkistuksia.

   • Syötä tietoja -näkymä: ehdota päättymispäivämäärää lapsen varhaiskasvatussuhteelle/työntekijän työskentelypaikalle, kun lapsen varhaiskasvatuspäätöksellä/työntekijän palvelussuhteella on päättymispäivämäärä.

  •  
   • Syötä tietoja -näkymän näkyminen eri käyttöoikeuksilla.

Korjattu laajemmin Syötä tietoja -näkymän näkymistä eri käyttöoikeuksilla. Pelkillä katselijaoikeuksilla, tilapäisen henkilöstön tallentajaoikeuksilla tai kuntien Varda-pääkäyttäjillä ei ole tarvetta nähdä tietojen tallentamiseksi/muokkaamiseksi tarkoitettua Syötä tietoja -näkymää. Lisäksi jos integraatiolla tietoja tallentavalla toimijalla on tallentajaoikeuksia > Syötä tietoja -näkymää ei näytetä. Syötä tietoja -näkymä näkyy vain jos:

    • käyttäjä on tietojen tallentaja järjestäjä- tai toimipaikkatasolla: Varda-varhaiskasvatustietojen tallentaja, Varda-huoltajatietojen tallentaja, Varda-henkilöstö-työntekijätietojen tallentaja, Varda-henkilöstö-täydennyskoulutusten tallentaja, Varda-henkilöstö-työntekijä- ja täydennyskoulutustietojen tallentaja
    • käyttäjä on yksityisen päiväkodin, perhepäiväkodin tai ryhmäperhepäiväkodin Varda-pääkäyttäjä
    • käyttäjä on OPH katselija tai OPH admin
heinäkuu
kesäkuu
  • 10.6.2022 Opetushallitus haluaa kiittää talven ja kevään aikana tehdystä ahkerasta tiedon laatutyöstä sekä toivottaa rentouttavaa kesää kaikille varhaiskasvatustoimijoille! Vardan asiakaspalvelu palvelee koko kesän ajan osoitteessa varda@opintopolku.fi.
   • Lähetimme Ajankohtaisia Varda-asioita -viestin Varda-pääkäyttäjille Opintopolun kautta. Voit lukea viestin täällä.
    • Ajankohtaista -viestissä mukana tieto Vardan vuosiraportin jäädytyspäivämäärän siirtymisestä: Vardan vuosiraportin jäädytyspäivämäärä siirtyy kesälomien jälkeiselle ajalle!
     • Kevään tiedon laadun tarkistuksissa havaittiin laaja maksu- ja varhaiskasvatustietoja koskeva laadullinen ongelma, jonka vuoksi tietosisällön jäädytysajankohtaa on jouduttu siirtämään. Vardan vuosiraportin jäädytyspäivämäärä tullaan ilmoittamaan varhaiskasvatustoimijoille elokuun 2022 aikana. Lue lisää Vardan vuosiraportista täällä.
  • 9.6.2022 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan vietiin seuraavat muutokset:
   • Varhaiskasvatustoimijoilta saadun palautteen perusteella olemme tehneet parannuksia Vardan käyttöliittymässä
    • lapsi- ja työntekijätietojen järjestykseen Syötä tietoja -näkymässä: Syötä tietoja -näkymässä näkyy nyt Katsele tietoja -näkymän tapaan päivämäärien mukaisesti uusin tieto (varhaiskasvatuspäätös, palvelussuhde) ensimmäisenä. Lisäksi tallentaessa tietoja näkymä kohdistuu viimeksi lisättyyn tietoon (esim. palvelussuhdetietoa tallentaessa kohdistuu viimeksi lisättyyn ja pääsee suoraan lisäämään työskentelypaikkatietoa tälle palvelussuhteelle).
    • virheiden kohdistamiseen Puutteelliset tiedot -raportilla: Puutteelliset tiedot -raportilla virhelista on järjestetty virhekoodin mukaan ja ID:t ovat käänteisessä järjestyksessä. Jos henkilön tiedoissa on yksi virhe, avaamalla lomakkeen kohdistetaan näkymä suoraan kyseiseen virheeseen. Tämä on tehty helpottamaan virheiden löytymistä etenkin niiden henkilöiden kohdalla, joilla on Vardassa paljon tietoja (esim. useita palvelussuhteita tai varhaiskasvatuspäätöksiä). Tällöin Varda-käyttäjä näkee heti, mihin tietoon virhe kohdistuu ja käyttöliittymällä tallentaessa pääsee suoraan korjaamaan puuttuvan tai puutteellisen tiedon. Jos tiedoissa on useampi virhe, kohdistetaan näkymä listan ensimmäiseen virheeseen.
   • kaksi bugikorjausta PAOS-toimipaikkojen näkymiseen liittyen. Muutoksen jälkeen PAOS-toimipaikka näytetään järjestäjälle vasta, kun molemmat (palveluntuottaja ja järjestäjä) ovat lisänneet linkitykset PAOS-hallinnasta (kaksisuuntainen punainen nuoli).
   • Lisäksi käyttöliittymän koodistot järjesteltiin aakkosjärjestykseen ja jo päättyneet, passiiviset koodit näkyvät listauksen viimeisinä.


toukokuu
  • 19.5.2022
   • Varhaiskasvatustoimijoilta saadun palautteen perusteella olemme tehneet parannuksia Vardan käyttöliittymään. Käyttöliittymällä tallentavien on nyt mahdollista kopioida uuden maksutiedon pohjaksi aiemmin lisätty maksutieto, joten huoltajien tietoja ei tarvitse käsin kopioida uudelle maksutiedolle kuten aiemmin. Vastaavasti käyttöliittymätallentaja voi kopioida työntekijän uuden palvelussuhteen pohjaksi työntekijälle aiemmin tallennetun palvelussuhteen tiedot. ”Kopioi pohjaksi” -toiminto löytyy jokaisen maksutiedon ja palvelussuhteen kohdalta Syötä tietoja -näkymässä.
   • Vardan Puutteelliset tiedot -raportille on lisätty uusi viesti: HE018 "Henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta Vardassa. Ilmoita henkilötunnus Vardan asiakaspalveluun (varda@opintopolku.fi) heti, kun henkilö saa henkilötunnuksen." Viesti nousee Vardan Puutteelliset tiedot -raportille, mikäli henkilö (lapsi tai työntekijä) on tallennettu Vardaan oppijanumerolla. Viesti toimii muistutuksena olla yhteydessä Vardan asiakaspalveluun, kun henkilö saa suomalaisen henkilötunnuksen. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, viestiin ei tarvitse reagoida. HUOM henkilötunnusta ei saa lähettää tavallisessa sähköpostissa!
  • 13.5.2022 Kevään 2022 viimeinen Varda-klinikka järjestettiin perjantaina 13.5.2022. Varda-klinikkatoiminta jää kesätauolle kesä-elokuun ajaksi. Kiitos aktiivisesta osallistumisesta klinikoille! Syksyn 2022 Varda-klinikoiden aikataulut löydät jo täältä. Voit myös lähettää teematoiveita Varda-klinikoille osoitteeseen varda@opintopolku.fi.
  • 5.5.2022 Opetushallitus on muistuttanut henkilöstötietojen tallentamisesta varhaiskasvatustoimijoita, joilla OPH:n selvitysten mukaan on puutteita työntekijätietojen tallentamisessa. Varmista, että varhaiskasvatustoimijasi on tallentanut Vardaan tarvittavat henkilöstökokonaisuuden tiedot (työntekijätiedot, mukaan lukien tiedot sijaisista, täydennyskoulutustiedot sekä tiedon tilapäisestä henkilöstöstä). Voit lukea muistutusviestin täällä.
huhtikuu
  • 28.4.2022 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan vietiin muutos, joka parantaa Tiedonsiirrot-raportin latautumista. Tiedonsiirrot -raporttia voi halutessassaan rajata jatkossa Aikaleima -rajaimella tiedonsiirtoja maksimissaan seitsemän päivän aikaikkunalla. Tutustu Tiedonsiirrot -raportin käyttöohjeeseen täällä.
  • 7.4.2022
   • Lähetimme Ajankohtaisia Varda-asioita -viestin Varda-pääkäyttäjille Opintopolun kautta. Lue viesti täällä.
   • Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan vietiin seuraava muutos:
    • Katsele tietoja -näkymässä tietojen latautuminen on saattanut olla hidasta etenkin, jos tietoja on Vardassa paljon. Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan vietiin muutos, joka nopeuttaa Katsele tietoja -näkymän hakuja sekä rajauksia.
maaliskuu
  • 21.3.2022 Opetushallitus on muistuttanut Vardan vuosiraportin jäädytyspäivämäärän lähestymisestä varhaiskasvatustoimijoita. Muistutusviesti on lähetetty Opintopolun kautta seuraaville käyttöoikeusryhmille: Varda-pääkäyttäjät (kunta, yksityinen päiväkoti/perhepäivähoitaja/ryhmäperhepäivähoitaja) sekä Varda-varhaiskasvatustietojen tallentajat/katselijat ja Varda-huoltajatietojen tallentajat/katselijat. Voit lukea muistutusviestin täällä.
  • 4.3.2022 Opetushallitus on passivoinut kasvatusopillinen järjestelmä -koodiston "Muu"-koodin (KJ99) 1.3.2022. Tänään viestimme muutoksesta sekä toimipaikan kasvatusopillisen järjestelmän korjaamisesta toimijoita, joiden toimipaikoilla on selvitystemme mukaan käytössä passivoitu koodi KJ99. Jos toimipaikalla ei ole mitään erityistä kasvatusopillista järjestelmää, valitaan koodistosta toimipaikalle painotus Ei painotusta (kj98). Kasvatusopillinen järjestelmä -koodiston löydät täältä. Voit lukea lähetetyn viestin täällä.
  • 3.3.2022 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan tuotiin seuraavat muutokset:
   • Uudet virhekoodit:
    • HE017 Henkilön nimi ja/tai henkilötunnus eivät täsmää VTJ:ssä oleviin tietoihin. Poista ensin kaikki henkilöön liittyvät tiedot Vardasta, tarkista henkilötunnus sekä nimitiedot ja syötä tiedot uudelleen. Virhe syntyy silloin, kun Vardaan tallennettu henkilö ei ole VTJ-yksilöitynyt.
    • TP027 Koodiarvo ei ole voimassa valitulla ajanjaksolla. Valitse toimipaikan kasvatusopilliseksi järjestelmäksi jokin voimassa olevista koodeista. Opetushallitus on poistanut 1.3.2022 Vardan kasvatusopillinen järjestelmä -koodistosta käytöstä koodiarvon KJ99 ”Muu”. Poisto tehtiin, koska koodiarvo oli virheellinen. Kyseinen virhe nousee puutteellisten listaukseen, mikäli koodin päättymisen jälkeen voimassa olevalla toimipaikalla on kasvatusopillisena järjestelmänä passivoitu KJ99 "Muu"-koodi. Opetushallitus tulee lisäksi viestimään "Muu"-koodin passivoinnista varhaiskasvatustoimijoita ja ohjeistamaan tiedon korjaamisessa niitä toimijoita, joiden toimipaikoissa kyseinen koodi on selvitystemme mukaan käytössä.
    • PS009 Työntekijän voimassa olevalla palvelussuhteella tulee olla vähintään yksi voimassa oleva työskentelypaikka. Lisää palvelussuhteelle voimassa oleva työskentelypaikka tai päättymispäivämäärä. Mikäli palvelussuhde on voimassa, mutta työskentelypaikka ei pidemmän poissaolon johdosta ole, lisää pidempi poissaolo. Kyseinen virhe nousee työntekijöiden Puutteellisten listaan, jos tänään aktiivisella palvelussuhteella ei ole aktiivista työskentelypaikkaa tai pidempää poissaoloa. Eli esim. tänään 3.3.2022 palvelussuhde on voimassa, mutta sillä ei ole tänään voimassa olevaa työskentelypaikkaa tai pidempää poissaoloa.
   • Lisäksi tuontantopäivityksessä vietiin muutamat bugikorjaukset koskien mm. kirjainkoon käsittelyä filttereissä, jolla oli vaikutusta rajattuihin hakuihin Katsele tietoja -näkymässä. Myös käyttöoikeuksiin liittyen tehtiin bugikorjaus, jonka myötä Varda-henkilöstö-työntekijätietojen tallentaja sekä Varda-varhaiskasvatustietojen tallentaja -oikeuksilla on mahdollista käyttöliittymällä tallentaessa poistaa työntekijä/lapsi kokonaan, ellei niihin liity täydennyskoulutuksia/maksutietoja. Lisäksi Katsele tietoja Lapset -näkymään tehtiin korjaus, jonka myötä näkymässä on mahdollista rajata lasten hakemista PAOS-paikalla, vaikka PAOS-linkitys olisi jo poistettu.
   • Vardan asiakaspalveluun on tullut muutamia tapauksia, joissa esiopetuksen toimipaikka (jossa ei ole ollenkaan täydentävää varhaiskasvatusta) on tallennettu Vardaan aivan oikein, mutta toimipaikassa ei työskentele yhtään työntekijää, jotka tulisi tallentaa Vardaan (toimipaikassa työskentelee esimerkiksi vain esiopetuksen opettaja, joka ei ole Vardaan tallennettava tehtävänimike. Esiopetuksessa työskentelevän henkilöstön tiedot tallennetaan Vardaan vain, jos henkilö työskentelee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- tai hoitotehtävissä, avustajana tai päiväkodin johtajana). Tällöin kyseinen esiopetuksen toimipaikka nousee toimipaikkojen puutteellisten listaukseen virhekoodilla TP023 Voimassaoleva toimipaikka ei ole yhdenkään työntekijän työskentelypaikka. Lisää toimipaikkaan vähintään yksi työntekijä tai lisää toimipaikalle päättymispäivämäärä. Kyseinen virhe on validoitu nyt varhaiskasvatuspaikkojen perusteella. Jos toimipaikan varhaiskasvatuspaikkojen lukumääräksi tallennetaan 0, virhettä ei tule puutteellisten listaukseen.
helmikuu
  • 24.2.2022 Tuotantopäivityksen yhteydessä tuotiin Vardan Katsele tietoja- ja Syötä tietoja -näkymiin, lasten ja työntekijöiden tietolomakkeisiin Näytä lisää -toiminto. Oletuksena näkymissä näytetään henkilön viisi uusinta varhaiskasvatuspäätöstä/palvelussuhdetta/maksutietoa/täydennyskoulutusta. Kun valitset Näytä lisää, ladataan näkyviin vanhempia tietoja. Vardaan on alkanut kertymään osalle lapsista ja työntekijöistä paljon dataa, joten muutoksen avulla tällaisten henkilöiden kohdalla lomake on luettavampi ja helpommin käsiteltävissä.
  • 17.2.2022 Tuotantopäivityksen yhteydessä tuotiin korjaus Vardan Raportit-osion summatasoisen vuosiraportin vuorohoito-lukemiin. Raportin eri osioiden vuorohoitoluvut pitäisi nyt olla yhtenevät, kun raportin lataa uudemman kerran poimintapäivämäärällä 14.2.2022. Lisäksi työntekijän/lasten tietojen osalta tehtiin korjaus Syötä tietoja -näkymässä, joten jo varhaiskasvatuksessa päättäneiden lasten tai työssä päättäneiden työntekijöiden tiedot eivät enää nouse oletuksena listaukseen. Päättäneet työntekijät/lapset saa näkyviin Syötä tietoja -näkymässä valitsemalla "Näytä kaikki työntekijät/Näytä kaikki lapset".
  • 15.2.2022 Varda-pääkäyttäjille lähetetty tiedote Raportit-osion summatasoisesta vuosiraportista sekä uudesta poimintapäivämäärästä: Vuosiraportti_käyttöliittymässä.pdf
  • 11.2.2022 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardan Raportit-osioon lisättiin summatasoinen vuosiraportti. Tällä raportilla voi tarkastella Vardan vuosiraportille poimittavia tietoja. Raportti näyttää Vardan vuosiraportille poimittavat summatasoiset tiedot valitun tilastovuoden (tilastointipäivä 31.12.) ja poimintapäivämäärän perusteella. Varda-tiimi tulee viestimään Varda-pääkäyttäjiä raportista ensi viikon aikana. Viestissä tarkemmat ohjeet raportin käyttämisestä osana tiedon laadun tarkastamista sekä poimintapäivämäärästä, jota on hyvä käyttää raporttia luotaessa.
  • 7.2.2022 Olemme lähettäneet Varda-pääkäyttäjille alkuvuoden Ajankohtaista Vardasta -viestin. Kunnille ja yksityisille päiväkodeille lähetetyn viestin voit lukea täällä. Yksityisille perhepäivähoitajille ja ryhmäperhepäivähoitajille kohdennetun viestin voit lukea täällä.
  • 4.2.2022 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan tehtiin seuraava muutos:
   • Katsele tietoja -näkymässä toimipaikkoja voi rajata nyt myös ajankohdan mukaan. Lisäksi Katsele tietoja -näkymässä (lasten ja työntekijöiden näkymien tapaan) oletuksena näkyvät voimassa olevat toimipaikat kaikkien sijaan.
tammikuu
  •  27.1.2022 tuotantopäivityksen yhteydessä vietiin Vardan tuotantoon rajapintatoteutus, joka mahdollistaa varhaiskasvatustoimijan yhden lapsen/yhden työntekijän kaikkien Vardaan tallennettujen tietojen poiston rajapinnan kautta.
  • 26.1.2022 Olemme lähettäneet kuntien Varda-pääkäyttäjille kyselyn kunnan alueella toimivien yksityisten perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien lukumääristä (ajankohta 31.12.2021) ja pyytäneet vertailemaan Vardasta saatuja lukumääriä, kunnan tiedossa oleviin yksityisten perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien lukumääriin 7.2.2022 mennessä. Kyseessä on Opetushallituksen kysely, jonka avulla vertailemme kunnilta kerättyä tietoa yksityisistä perhepäivähoitajista ja ryhmäperhepäiväkodeista, Varhaiskasvatuksen tietovarannossa (Varda) oleviin yksityisiin varhaiskasvatustoimijoihin. HUOM! Kysely lähetetty vain niihin kuntiin, joissa Vardassa olevien tietojen perusteella on joko yksityisiä perhepäivähoitajia tai ryhmäperhepäiväkoteja tai molempia.

2021

TIEDOTTEET
joulukuu
  • 22.12.2021 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan tehtiin seuraavat muutokset:
   • Katsele tietoja -näkymässä maksutietoihin tuotiin lisää hakumahdollisuuksia. Kohdassa Lapset - Katsele tietoja - Varda (opintopolku.fi) > Valitsemalla hakuperusteeksi Maksutiedot, voit nyt lisäksi rajata hakua maksun perusteen ja palvelusetelin mukaan:
    • Maksun peruste: kaikki, yleinen maksuttomuus, osittainen maksuttomuus, maksu
    • Palveluseteli: kaikki, kyllä, ei
   • Maksutietoja ei voi rajata ainoastaan perusteen/palvelusetelin mukaan, vaan ne rajautuvat aina myös voimassaolon ja ajan mukaan.
   • Lisäksi tuotantopäivityksen yhteydessä tehtiin pieni muutos työntekijän täydennyskoulutusten näkymiseen: jos yhteen täydennyskoulutukseen liittyy monta eri tehtävänimikettä, näytetään ne samassa haitarissa monen eri haitarin sijaan.
   • Myös käsitteiden Päivittäinen varhaiskasvatus ja Kokopäiväinen varhaiskasvatus ymmärtämistä haluttiin selkeyttää käyttöliittymässä, joten kyllä/ei-vaihtoehtojen sijaan, valitaan nyt lapsen varhaiskasvatuspäätöstä tallentaessa joko päivittäinen TAI osaviikkoinen varhaiskasvatus ja kokopäiväinen TAI osapäiväinen varhaiskasvatus. Lapsi on päivittäisessä varhaiskasvatuksessa, jos varhaiskasvatus jakautuu viidelle arkipäivälle (ma-pe). Lapsi on osaviikkoisessa varhaiskasvatuksessa, jos varhaiskasvatus toteutuu vain joinain arkipäivinä (ma-pe), ei kaikkina arkipäivinä. Lapsi on kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa, jos varhaiskasvatusaika on yli viisi tuntia päivässä (5.01 tai yli) ja varhaiskasvatus tapahtuu arkipäivinä (ma-pe)
    Lapsi on osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa, jos varhaiskasvatusaika on viisi tuntia (5.0 tai alle) päivässä ja varhaiskasvatus tapahtuu arkipäivinä (ma-pe).
  • 20.12.2021 Olemme lähettäneet Varda-pääkäyttäjille ja varhaiskasvatusorganisaatioiden sähköpostiosoitteisiin vuosiviestin, jossa käydään läpi mitä on odotettavissa Vardassa vuonna 2022. Pääset lukemaan vuosiviestin klikkaamalla tästä. Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta 2021 ja rentouttavaa joulunaikaa! 
  • 17.12.2021 Tuotantopäivityksen yhteydessä Vardaan tehtiin seuraava muutos: Katsele tietoja-näkymässä voi nyt hakea lapsen tai työntekijän tietoja aiempaa laajemmilla hakumahdollisuuksilla. Muutoksen on tarkoitus helpottaa esimerkiksi epäonnistuneiden tiedonsiirtojen selvittämistä. Kun tiedonsiirto päättyy virheeseen tiedon päivittämisen osalta voi eri tiedon ID:lla etsiä Katsele tietoja -näkymässä, mihin lapseen/työntekijään virhe viittaa.

   Lapset-haku: etunimet, sukunimi, henkilötunnus, lapsen OID, lapsen Varda-ID, varhaiskasvatuspäätöksen ID, varhaiskasvatussuhteen ID, maksutiedon ID.

   Työntekijät-haku: etunimet, sukunimi, henkilötunnus, työntekijän OID, työntekijän Varda-ID ja tutkinnon, palvelussuhteen, työskentelypaikan, täydennyskoulutuksen IDt.

  • 14.12.2021 Olemme lähettäneet muistutusviestin puutteellisista henkilöstötiedoista varhaiskasvatustoimijoille, joilta puuttuu kaikki tai osa henkilöstökokonaisuuden tiedoista Vardasta (työntekijätiedot, täydennyskoulutustiedot, tilapäinen henkilöstö). Vardan tietoluettelosta löydät tarkemmat tietokentät Vardaan tallennettavista henkilöstötiedoista. Kuvallisen käyttöliittymäohjeistuksen henkilöstötietojen tallentamisesta löydät täältä.
marraskuu
  • 29.11.2021 Varda-klinikkatoiminta jatkuu tammikuussa 2022! Ensimmäinen klinikka järjestetään pe 14.1.2022 klo 12-13. Muut kevään klinikat löydät täältä: Varda-klinikat
  • 18.11.2021: Tuotantopäivityksen yhteydessä tehtiin Vardaan seuraavat muutokset: Yhteenveto-sivulla tilapäisten työntekijöiden tiedoissa näkyy "Tieto puuttuu", mikäli kuluvan vuoden tilapäiset työntekijät ovat raportoimatta Vardaan. Toimipaikkoja voi nyt hakea Katsele tietoja -näkymässä nimen lisäksi myös tunnisteella (organisaatio-OID ja Varda-ID). Lisäksi Yhteenveto-näkymässä neli- ja useampinumeroiset luvut on nyt jaettu hahmottamisen helpottamiseksi kolmen numeron ryhmiin lopusta alkaen ja lukujen asetteluun tehtiin pieniä muutoksia.
  • 11.11.2021: lähetimme Varda-pääkäyttäjille tiedotteen Vardassa olleesta poikkeamasta.
  • 5.11.2021:  Tuotantopäivityksen yhteydessä poistettiin tilapäisen henkilöstön tallennuksen lukitus. Tilapäisen henkilöstön tietoja voidaan nyt korjata takautuvasti.
lokakuu
  • 21.10.2021: Varda-pääkäyttäjä voi nyt muodostaa voimassaolevista toimipaikoista Excel-raportin. Raportin saa ladattua joko toimijatasolla tai toimipaikkakohtaisesti. Raportin voi muodostaa halutulla päivämäärällä, jolloin raportille nousee ne toimipaikat, jotka ovat voimassa valitulla ajankohdalla. Lisäksi Excel-raporttien salausta muutettiin siten, että salasana on piilotettuna silmän takana. Silmä-kuvaketta klikkaamalla saat salasanan näkyviin. Voit nyt myös kopioida salasanan suoraan leikepöydälle klikkaamalla kopiointi-kuvaketta. Näiden muutosten lisäksi Vardan kansalaisnäkymän värit muokattiin vastaamaan OmaOpintopolun tyylejä.
  • 19.10.2021 julkaistussa Vardan versiopäivityksessä lisättiin mahdollisuus muokata huoltajatietoa siten, että voidaan lisätä toinen huoltaja jo tallennettuun maksutietoon.
syyskuu
  • 16.9.2021. Varda-pääkäyttäjä voi nyt muodostaa henkilöstötiedoista Excel-raportin, ja tarvittaessa tietoturvallisella tavalla toimittaa salasanasuojatun raportin muille henkilöille, jotka tarvitsevat raportilla olevia tietoja Vardan tiedon laadunvarmistustyössä.
elokuu
  • 26.8.2021 julkaistussa Vardan versiopäivityksessä lisättiin salasanasuojaus Excel-raportteihin sekä lisättiin mahdollisuus muodostaa Excel-raportti puutteellisista tiedoista.
   • Kun Varda-pääkäyttäjä muodostaa Excel-raportin valituista tiedoista, sivulle muodostuu salasana, joka tarvitaan Excel-tiedoston avaamiseen. Muista ottaa salasana talteen, jos lataat Excel-tiedoston koneellesi tai toimitat sen eteenpäin toiselle henkilölle, joka tarvitsee tietoja työssään. Excel-raportti ei avaudu ilman salasanaa. Salasana säilyy Vardan raporttinäkymässä kaksi päivää siitä, kun raportti on muodostettu, samoin kuin itse raportti.
   • Kaikista puutteellisista tiedoista voi muodostaa Excel-raportin, joka sisältää puutteellisten tietojen näkymässä olevien tietojen lisäksi mm. henkilötunnuksen, tiedon turvakiellosta, lapsen ID:n, lähdejärjestelmän sekä objetkin ID:n 
   • Käsittele henkilötietoja aina huolellisesti ja huomioi tietoturva ja tietosuoja! Poistathan tiedot koneeltasi, kun et enää tarvitse niitä.
  • 19.8.2021 julkaistussa Vardan versiopäivityksessä teimme muutoksia, jotka helpottavat pidempien poissaolojen tallentamista käyttöliittymässä toimipaikkakohtaisilla käyttöoikeuksilla. Lisäsimme myös sovitusti täysimittaisen käyttöoikeustarkastelun henkilöstörajapintoihin ja poistimme poikkeuskäsittelyt koskien lapsia, joilla ei ole ollut tietoa varhaiskasvatustoimijasta.
heinäkuu1.7.2021. Vardan asiakaspalvelu palvelee myös kesälomakaudella osoitteessa varda@opintopolku.fi. Leppoisaa kesää!
kesäkuu
toukokuu
  • 27.5.2021 Vardasta on poistettu n. 10 000 lasta. Näiltä lapsilta puuttui tieto varhaiskasvatustoimijasta. Lapsiin ei liittynyt varhaiskasvatus- tai maksutietoja. Tiedot eivät näkyneet Vardassa varhaiskasvatustoimijoille, koska niitä ei pystytty yhdistämään varhaiskasvatustoimijaan.
   • Lapset ilman varhaiskasvatustoimijatietoa oli tallennettu ennen 1.9. 2020, kun Vardassa otettiin käyttöön pakollisena varhaiskasvatustoimijan tieto lasta lisättäessä.
  • 18.5.2021 on julkaistu varhaiskasvatustoimijoille Vardan uusi määräys ja sen liitteenä tietoluettelo. Kaikille varhaiskasvatustoimijoille on lähetetty määräys ja liitteet ja samat asiakirjat löytyvät myös Vardan viestintäsivuilta: Määräykset ja ohjeet .
  • 6.5.2021 lähtien Vardan varhaiskasvatustietojen tiedonsiirroissa on otettu pakollisena käyttöön tieto varhaiskasvatustoimijan käyttämästä lähdejärjestelmästä. Mikäli varhaiskasvatustoimija tallentaa tiedot käyttöliittmän kautta tieto tallennustavasta tallennetaan Vardaan automaattisesti koodilla "1 = Käyttöliittymä". Kaikki lähdejärjestelmäkoodit on julkisesti nähtävillä sivulla https://virkailija.opintopolku.fi/varda/julkinen/koodistot/vardalahdejarjestelma. Tieto lähdejärjestelmästä edellytetään seuraavissa tietokokonaisuuksissa: 
   • Toimipaikka
   • Toiminnallinen- ja kielipainotus
   • Lapsi
   • Varhaiskasvatuspäätös
   • Varhaiskasvatussuhde
   • Maksutieto
huhtikuu
  • 15.4.2021 julkaistussa Vardan versiopäivityksessä poistimme työntekijän palvelussuhteelta validoinnin. Ennen tätä validoinnin poistoa työntekijälle, jolla oli palvelussuhteella tieto varhaiskasvatusalan tutkinnosta, ei pystynyt päivittämään tai lisäämään palvelussuhdetta, jossa oli tutkintotietona "ei varhaiskasvatusalan tutkintoa tai koulutusta" (koodi 003). Validointi poistettiin, koska se esti mm. virheiden korjauksen palvelussuhteelle, jossa oli tutkintotieto "ei varhaiskasvatusalan tutkintoa tai koulutusta".
  • 8.4.2021. Olemme pyrkineet parantamaan Vardan tiedonsiirtojen raportin ymmärrettävyyttä.  8.4.2021 lähtien tiedonsiirrot raportilla näytetään käyttäjälle ainoastaan kuluvan päivän tiedonsiirtojen tapahtumat. Kalenterinäkymästä käyttäjä pystyy kuitenkin halutessaan tutkimaan tapahtumia pidemmällä aikavälillä.
maaliskuu
  • 18.3.2021. Vardan käyttöliittymässä on nyt tarjolla uusi raportti. Uusi voimassa olevien varhaiskasvatus- ja maksutietojen "Excel-raportti" löytyy Vardan käyttöliittymästä Toimijan tiedot ja Raportit -kohdasta. Raportin saa ladattua joko toimijan tiedoista kokonaan tai toimipaikkakohtaisesti. Varhaiskasvatustoimija on vastuussa raportin ja siihen liittyvien tietojen turvallisesta käsittelystä.
  • 11.3.2021 Vardassa on otettu käyttöön henkilöstötiedoissa uusi validointi. Työntekijän työskentelypaikan tehtävänimikettä ei pysty muokkaamaan, mikäli sama tehtävänimike on käytössä työntekijän täydennyskoulutuksella. Täydennyskoulutus pitää poistaa ensin ja sitten muokata työskentelypaikan tehtävänimikettä. Tämän jälkeen pitää lisätä täydennyskoulutus uudestaan. Validointia kuvaa virhekoodi TA015 ja sen kuvaus on "Työntekijän työskentelypaikan tehtävänimikettä ei pysty muuttamaan, kun sama tehtävänimike on syötetty työntekijän täydennyskoulutukselle. Poista ensin täydennyskoulutus.".
helmikuu
  • 25.2.2021 lisäsimme Vardan käyttöliittymän yhteenveto-näkymään infotekstit, kertomaan käyttäjille tarkemmin miten lukumäärätiedot on laskettu. Lisäksi lisäsimme automatiikkaa kieli- ja toiminnallinenpainotus -tietojen tallentamiseen. Jatkossa kun  tieto tallennetaan Vardaan, päivittyy kytkintieto automaattisesti arvoon Kyllä.
  • 18.2.2021 teimme seuraavaksi mainittavia ominaisuuksia Vardaan. Lisäsimme Vardan virkailijan opintopolkuun ja Vardan eri virkailijasivuille (virkailija.opintopolku.fi/varda) käyttäjäseurannan. Käyttäjäanalytiikkaa kerätään sivuston käytettävyyden tarpeisiin. Vardan virkailijassa on ilmoitus evästeistä, että käyttäjästä kerätään käyttäjätietoa. Lisäksi otimme käyttöön uuden hakurajaimen Katsele tietoja -sivulle työntekijätietojen osioon. Työntekijät välilehdellä voi nyt myös hakea tietoja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevista työntekijöistä. Tämän lisäksi Yhteenveto -tilastoissa kerromme varhaiskasvatustoimijalle, kuinka paljon voimassa olevia määräaikaisia palvelussuhteita työnantajalla on.
  • 11.2.2021 julkaisimme Vardassa uudistetun toimipaikkojen tallentamisen lomakkeen. Sujuvoitimme muun muassa seuraavan seikan. Mikäli päiväkodissa on kieli- tai toiminnallinen painotus, tallennetaan samalla toimipaikkalomakkeella painotuksiin liittyvät lisätiedot (alkamispvm; päättymispäivämäärä ja painotuksesta kertova koodistokoodi.
tammikuu
  • 28.1.2021. Opetushallitus on tehnyt seuraavia päivityksiä Vardaan:
   • Tieto varhaiskasvatustoimijan tilinumerosta on poistettu Vardaan tallennettavista tiedoista. Tilinumeroa ei enää tallenneta Vardaan ja olemassa olevat  tilinumerot poistettiin Vardasta, koska tiedolle ei ole tällä hetkellä käyttötarvetta.
   • Henkilöstötietojen osalta tehtiin seuraavia korjauksia. Pidemmän poissaolon ei enää tarvitse kohdistua palvelussuhteen keston sisälle. Jos työntekijällä on useampi peräkkäinen palvelussuhde, johon poissaolo kohdistuu, tallennetaan sama tieto poissaolosta kaikille palvelussuhteille. Lisäksi Varda hyväksyy nyt tasan 60 päivää kestävät poissaolot. Ennen korjausta Vardaan pystyi tallentamaan vain 61 päivää kestävät pidemmät poissaolot.
   • Lisäksi olemme korjanneet lapsen tietojen tallennusta käyttöliittymässä, kun kyseessä on ostopalveluna- ja palvelusetelillä järjestetty varhaiskasvatus. Vardassa ei pystynyt, lapsen perustietojen luomisen jälkeen, lisäämään lapselle päätöstä ja suhdetta.
  • 20.1. 2021. Opetushallitus on aloittanut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietojen luovutukset Vardasta Kelalle. Toteutuksen myötä Vardasta luovutetaan nyt ensimmäistä kertaa säännöllisesti tietoja viranomaistoimintaan. Tutustu Kelalle luovutettaviin tietoihin.
  • 4.1.2021 lähtien on tullut pakolliseksi tieto tilapäisestä varhaiskasvatuksesta myös integraatiolla tiedot tallentaville varhaiskasvatuksen toimijoille. Tieto tilapäisessä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista koskee kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia mukaan lukien ostopalveluna tai palvelusetelillä järjestetty varhaiskasvatus. Tieto tilapäisestä varhaiskasvatuksesta tarvitaan Kela-tiedonsiirtoja varten, jolloin tilapäisessä varhaiskasvatuksessa olevien lapsien tietoja ei luovuteta Kelalle. Samassa tuotantopäivityksessä muutettiin Vardan validointia siten, että työajaksi voi tallentaa 0. 

   • Varhaiskasvatustoimija voi merkitä sijaisen työajaksi 0 tilanteessa, jossa varhaiskasvatustoimija ei ennakkoon ole sopinut viikoittaisesta työajasta sijaisuuksia tekevän työntekijän kanssa. Sijaisille, joiden sopimuksella oleva ja/tai ennakkoon sovittu tuntimäärä on esimerkiksi 0-38 tuntia viikossa, tallennetaan työaika ylimmän tuntimäärän mukaan.

2020

TIEDOTTEET
joulukuu
  • 21.12.2020. Virhe toimipaikkakohtaisissa käyttöoikeuksissa on korjattu. Virhe esti lapsen varhaiskasvatustietojen tallennuksen silloin, kun käyttäjällä on oikeudet vain tiettyyn toimipaikkaan. Huomaathan, että toimipaikkakohtaisilla tallennusoikeuksilla voi tallentaa vain organisaation omalla järjestämis- ja tuottamisvastuulla olevien lasten tietoja. Mikäli kyseessä on palvelusetelillä tai ostopalveluna järjestetty varhaiskasvatus, tiedot tulee tallentaa käyttöoikeudella, joka on myönnetty toimijatasolla (ei yksittäiseen toimipaikkaan).

  • 17.12.2020. HO! HO! HO! Vardan raportit ovat meidän käytössä! Hyvää Joulua kaikille toivottaa Opetushallitus!

   • Vardan raportit koostuvat tiedonsiirrot ja puutteellisten tietojen raporteista, jotka löytyvät "Toimijan tiedot" alta Vardan käyttöliittymässä. 

   • Tiedonsiirrot raporttia voit tarkastalla pääkäyttäjän käyttöoikeudella ja puutteelliset tiedot -raportti näkyy tietosisältökohtaisilla käyttöoikeuksilla. 

   • Suomeksi löydät ohjeistusta täältä: Käyttöliittymän käyttöohje#4Raportit . Ruotsiksi julkaisemme saman ohjeen ensi vuoden alussa. 

   • Tässä vuoden viimeisessä päivityksessä korjasimme myös kaksi virhettä. Nyt näkyy palvelusetelin arvo käyttöliittymässä sekä kunnille ei enää näy yksityisen hoidon lapsia, jos sama lapsi on ollut myös kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. 

  • 10.12.2020. Tämän viikkoisessa tuotantopäivityksessä asennettiin pieni korjaus, joka palautti Syötä tietoja -sivun näkyviin kaikille käyttäjille. Osalle käyttäjistä suora linkki sivulle ei näkynyt käyttöliittymässä, mutta korjauksen myötä sen pitäisi näkyä kaikille käyttäjille. Tyhjennä tarvittaessa selaimen evästeet tai avaa Varda selaimen Incognito-tilassa.

  • 3.12.2020. Vardassa on otettu käyttöön uusiutuneet järjestelmän tuottamat virheviestit. Tämä on osa Vardan virheraportoinnin kokonaisuutta, jossa haluamme helpottaa varhaiskasvatustoimijoille Vardan virheviestien tulkintaa. Tietokannasta tulevat viestit on kooditettu ja viesteistä on tuotettu suomeksi ja ruotsiksi kuvaukset. Voit tutustua virheviestit koodistoon Vardan koodistosivulla: https://virkailija.opintopolku.fi/varda/julkinen/koodistot/vardavirheviestit

   • Lisäksi olemme lisänneet yleisen ohjeen Vardan tuottamista paluusanomista. -

   • Lisäksi teknisenä ominaisuutena olemme kasvattaneet Vardan tiedonsiirtojen syöttökapasiteettia 100 000 rajapintakutsuun päivässä. Ennen muutosta Vardan tiedonsiirroissa hyvksyttiin lisäys-, päivitys-, poistamisen rajapintakutsuja 50 000 päivässä per siirtävä järjestelmä.
marraskuu
  • 26.11.2020. Tietojen luovutusta varten Vardassa on otettu käyttöön tilapäinen varhaiskasvatus -kytkin, jolla saadaan poistettua Kelalle luovutettavista tiedoista tilapäisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten tiedot. Lue lisää tilapäisestä varhaiskasvatuksesta ja tietojen luovutuksesta Vardassa

   • Käyttöliittymällä tiedot tallentavalle tämä tarkoittaa, että tästä lähtien kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuspäätöksellä annetaan tieto, onko lapsi tilapäisessä varhaiskasvatuksessa (kyllä tai ei). 

   • Varhaiskasvatuksen järjestäjille, jotka tallentavat tiedot tiedonsiirron integraatiolla, uusi tietokenttä tulee pakolliseksi 4. tammikuuta 2021. Järjestelmätoimittajat voivat 26.11.2020 lähtien tuodan tiedonsiirroissa tiedon tilapäisestä varhaiskasvatuksesta. Voit halutessasi kysyä järjestelmätoimittajaltasi tarkempaa aikataulua tilapäisessa varhaiskasvatuksessa olevian lapsien tietojen siirtymisestä Vardaan.

  • 17.11.2020. Vardan lapsitietojen lomakkeella on tehty korjaus. Jos lapsi on vuorohoidossa, eivät tietokentät päivittäinen tai kokopäiväinen varhaiskasvatus ole pakollisia. Ennen tätä korjausta ja 5.11.2020 päivityksen jälkeen olivat kaikki seuraavat tietokentät pakollisia: vuorohoito sekä päivittäinen ja kokopäiväinen varhaiskasvatus.
  • 12.11.2020. Vardassa on otettu käyttöön uusi ominaisuus, jolla Varda-pääkäyttäjät pystyvät ylläpitämään varhaiskasvatustoimijan tietoja Vardan käyttöliittymässä (ml. tilinumero, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) vaikka muut varhaiskasvatus- ja maksutiedot tulisivat järjestelmäintegraation kautta. Tämä ominaisuus on tarkoitettu niille varhaiskasvatustoimijoille, joille oma järjestelmätoimittaja ei ole toteuttanut ominaisuutta yllä mainittujen tietojen ylläpitämiseen. Samalla korjasimme Vardan tietojen katselun -osioon toimipaikkojen toimintamuotojen näyttämisen. Lisäksi lasten tietojen tallentamisen lomakkeella, kun on valittuna lapselle vuorohoito, ei tästä lähtien käyttäjälle tule enää valittavaksi vaihtoehtoja päivittäinen tai kokopäiväinen varhaiskasvatus.
  • 5.11.2020. Paransimme Vardan käyttäjille lasten varhaiskasvatustietojen tallentamista käyttöliittymässä. Uudella lomakkeella käyttäjältä kysytään heti henkilötietojen tallennuksen jälkeen, onko kyseessä lapsi, jonka varhaiskasvatus on järjestetty ostopalvelulla tai palvelusetelillä. Tällä uudistuksella halusimme selkeyttää ostopalvelulla- ja palvelusetelillä järjestetetyn varhaiskasvatuksen tietojen tallentamisen logiikkaa. 

lokakuu
  • 29.10.2020. Vardan henkilöstötietojen kanssa työskentelevät pystyvät 29.10.2020 lähtien hakemaan tietoa Vardaan tallennettujen työntekijöiden täydennyskoulutuksista ja poissaoloista. Uudet tiedonhaun rajaimet löytyvät Vardasta Katsele tietoja -osiosta ja Työntekjiät -välilehdeltä. Samalla paransimme Katsele tietoja -osion toimipaikkojen tietojen näyttämistä. Siten, että tästä lähtien Vardassa näytetään toimipaikkatietojen hakutulosten lukumäärät. Toimipaikkahaussa näytetään hakurajaimien mukaan esimerkiksi, kuinka monta paiväkotia varhaiskasvatuksen järjestäjällä on, joissa järjestämismuoto on ostopalvelu (jm02).
  • 22.10.2020. Olemme avanneet teille varhaiskasvatuksen toimijat täydennyskoulutusten hallinnointinäkymän. Tässä näkymässä pääset tarkastelemaan kaikkia Vardaan tallennettuja täydennyskoulutuksia yhdellä kertaa. Tämä on uusi toiminnallisuus käyttöliittymätallentajille lisätä tai muokata useamman työntekijän täydennyskoulutuksia yhdellä kertaa. Aiemmin täydennyskoulutuksia on voinut lisätä ja muokata työntekijälle yksi kerrallaan. Täydennyskoulutusten hallinnointiin pääset ”Syötä tietoja” -osiossa olevan ”Täydennyskoulutukset” -linkin kautta. Tämä uusi täydennyskoulutusten toiminto on käytössä vain alla listatuilla käyttöoikeuksilla, jotka on liitetty varhaiskasvatuksen toimijan tasolle. Tämä ei siis aluksi toimi toimipaikkakohtaisilla käyttöoikeuksilla. Täydennyskoulutusten hallinnointinäkymä ei ole mobiiliresponsiivinen.

   Täydennyskoulutusten hallinnointinäkymä täydennyskoulutustietojen katselijoille:

   - Varda-henkilöstö-työntekijä- ja täydennyskoulutustietojen katselija

   - Varda-henkilöstö-täydennyskoulutustietojen katselija

   - Varda-pääkäyttäjä (yksityinen päiväkoti)

   Täydennyskoulutusten hallinnointinäkymä täydennyskoulutustietojen tallentajille, jotka tallentavat täydennyskoulutustiedot käyttöliittymän kautta.

   - Varda-henkilöstö-työntekijä- ja täydennyskoulutustietojen tallentaja

   - Varda-henkilöstö-täydennyskoulutustietojen tallentaja

   - Varda-pääkäyttäjä (yksityinen päiväkoti)

Käyttöliittymäohje täydennyskoulutuksen lisäämiseen usealle työntekijälle kerralla: Käyttöliittymän käyttöohje#2.5.2.7Lis%C3%A4%C3%A4samat%C3%A4ydennyskoulutususeallaty%C3%B6ntekij%C3%A4llekerrallat%C3%A4ydennyskoulutusten

syyskuu
  • 23.9.2020. Vardassa on parannettu hakutoimintoja. Katsele tietoja -osiossa sekä lasten että työntekijöiden sivuilla pystyy hakemaan lasta tai työntekijää nyt myös Vardassa käytettävällä lapsen ID tai työntekijän ID -tunnisteella.
  • Syyskuun alusta lähtien Vardasta poistui "Hae ja muokkaa" sivu. Kaikille Vardan käyttäjille ja kaikilla käyttöoikeusrooleilla Vardassa näkyy nyt "Syötä tietoja" sivu Vardan aloitussivuna. Tässä vielä koontia ja huomioita 1.9. voimaan astuneista muutoksista:
   • Syötä tietoja -sivulla voit nyt myös hakea työntekijän ja lasten tietoja oppijanumerolla tai hetulla nimitietojen lisäksi. 
   • Syötä tietoja -sivu listaa myös lapset, joilla ei ole voimassa olevaa varhaiskasvatuspäätöstä. Suosittelemme, että käytät Vardan Katsele tietoja -sivua, jos teet tiedon laadun arviointia. 
   • Syötä tietoja ja Katsele tietoja -sivuilla ensimmäisellä kirjautumiskerralla sinulle listataan lasten ja työntekijöiden tiedot kaikkien toimipaikkojen osalta huomioiden kuitenkin käyttöoikeutesi. 
   • Voit vaihtaa toimipaikkaan liittyvää hakuehtoa alasvetovalikosta Syötä tietoa -sivulla.
   • Lisäksi Katsele tietoja -sivulla sinulla on mahdollisuus valita yksi tai useampi toimipaikka tarkastelun kohteeksi. 
  • Syyskuun alusta lähtien kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset palveluntuottajat alkavat tallentaa henkilöstötietoja Vardaan sekä palveluntuottajat myös huoltaja- ja maksutietoja. Lisäksi syyskuun alusta lähtien huoltajat voivat katsella Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelun kautta Vardaan tallennettujen lastensa tietoja. Lue Opetushallituksen tiedote käyttöönotosta suomeksi tai ruotsiksi.
elokuu
  • 27.8.2020. Varhaiskasvatustoimijat voivat torstaista 27.8. lähtien hakea henkilöstökokonaisuuden käyttöoikeuksia Vardaan. Varda-pääkäyttäjät voivat vastaavasti myöntää henkilöstökokonaisuuden käyttöoikeuksia. Yksityisten palveluntuottajien Varda-pääkäyttäjille lisätään 1.9.2020 alkaen oikeus tallentaa henkilöstökokonaisuuden tietoja sekä huoltaja- ja maksutietoja. Yksityisten palveluntuottajien Varda-pääkäyttäjät (päiväkodit ja ryhmäperhepäivähoitajat) voivat myös myöntää 27.8. alkaen huoltajatietojen tallentajan ja katselijan käyttöoikeutta. Tietojen tallennuksen voi aloittaa Vardaan vasta 1.9.2020 lähtien. Lisätietoa Vardan käyttöoikeuksista.
  • 10.8.2020. Yksityisille suunnattu pikaohje tietojen tallentamisesta Vardaan on päivitetty. Pikaohje on käytössäsi suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, saksaksi, espanjaksi ja ranskaksi.
  • 6.8.2020. Olemme helpottaneet Vardassa varhaiskasvatustoimijoille lapsen tietojen poistamista. Tästä lähtien, jos varhaiskasvatustoimija poistaa kaikki lapsen huoltaja- ja maksutiedot sekä päätös- ja suhdetiedot eikä lapsella ole muita vastaavia tietoja toimijan muissa toimipaikoissa, ei lapsi (lapsi-objekti) jää enää Vardaan muistiin toimijan tietoihin.

heinäkuu
  • 16.7.2020. Lisäsimme Vardaan varhaiskasvatustoimijoille tarkistuksia lasten varhaiskasvatuspäätösten ja järjestämismuotojen suhteen. Esimerkiksi yksityinen varhaiskasvatustoimija saa tallentaa ainoastaan lasten tietoja yksityisen hoidon tuella ja ilman tukea. Lisäksi kunnat saavat tallentaa järjestämismuodoilla  ostopalvelu- ja palveluseteli, jos ostopalvelusetelitoiminnan molemminpuolinen linkitys on tehty. Yksityiset varhaiskasvatustoimijat saavat tallentaa järjestämismuodoilla ostopalvelu- ja palveluseteli ainoastaan silloin, jos molemminpuolinen linkitys on tehty ja tallenneustehtävä on siirretty yksityiselle palveluntuottajalle.

  • 9.7.2020. Paransimme Vardan käyttöliittymää (Versio 1.3.19) tuotantopäivityksessä. Lisäsimme lapsen perustietoihin näkyviin lasta yksilöivän Lapsen ID -tunnisteen. Lisäksi nimesimme henkilöä yksilöivän Vardan tunnisteen Henkilön ID:ksi. Ennen se oli Varda-id. Nyt tunnisteista käytetyt termit vastaavat Vardan tietoluettelossa käytettyjä termejä. Tunnisteiden näyttämisen lisäksi näytämme Vardassa nyt varhaiskasvatustoimijoille  selkeämmin lapsen varhaiskasvatuspäätöksen ja -suhteen (sijoitus) välisen linkityksen.

  •  2.7.2020. Päivitimme (Versio 1.3.18Vardaan seuraavat asiat. Poistimme tarkistuksen, että varhaiskasvatuksen toimipaikan alku- ja päättymispäivämäärä tulee olla varhaiskasvatustoimijan alkamis- ja päättymispäivämäärien sisällä. Lisäsimme Vardan käyttöoikeuksiin tarkistuksen, että ainoastaan varhaiskasvatuksen järjestäjä(kunta) pystyy näkemään ja tallentamaan huoltaja- ja maksutietoja lapselle, jolla järjestämismuotona on ostopalvelu- tai palveluseteli (jm02/jm03). Lisäksi ”Katsele tietoja” näkymään toimipaikkojen tietoihin lisättiin varhaiskasvatustoimijan nimi. Tämä helpottaa varhaiskasvatuksen järjestäjäkuntia erottamaan ostopalvelu- ja palvelusetelitoimintaan liittyvät toimipaikat.

kesäkuu
  • 26.6.2020. Varhaiskasvatuksen vuositilasto tuotetaan Vardan tietojen pohjalta ensimmäistä vuodelta 2021. THL tuottaa vielä vuotta 2020 koskevan vuositilaston. Lue lisää tiedotteesta suomeksi ja ruotsiksi.

  • 11.6.2020. Vardan tuotantopäivityksessä tehtiin seuraavat parannukset Vardan käyttöliittymään: lisäsimme lapsitietojen tallennuslomakkeelle uusia ohjetekstejä päivittäiselle ja kokopäiväiselle varhaiskasvatukselle ja Katsele tietoja -näkymään tiedon järjestäjästä ja tuottajasta, jos lapsi on ostopalveluna tai palvelusetelillä tuotetussa varhaiskasvatuksessa. Lisäksi lisäsimme päivämäärävalidointeja, jotka tarkistavat kieli- tai toiminnallisten painotusten päivämäärät suhteessa toimipaikan päivämääriin sekä toimipaikan päivämäärät suhteessa toimijan päivämääriin.

  • 4.6.2020. Olemme korjanneet Vardaan seuraavat asiat. Vardan varhaiskasvatuksen tietojen tallentaja pystyy tarvittaessa tallentamaan saman lapsen useamman toimijan toimipaikkoihin käyttöoikeuksillaan. Lisäksi huoltaja- ja maksutietojen rajapintasiirtoihin on tullut tarkistus, että perheen koko voi olla vähintään kaksi tai suurempi.

  • Olemme päivittäneet Opetushallituksen Vardaa koskevan määräyksen tietoluettelon (13.5.) ja sieltä Vardassa käytettyjen koodistojen linkit. Vardan päivitetty (1.6.2020) tietoluettelo löytyy täältä: Tietoluettelo

toukokuu
  • 26.5.2020. Opetushallitus on muuttanut yksityisten palveluntuottajien Varda-pääkäyttäjien käyttöoikeuksia siten, että kaikki yksityisten palveluntuottajien Varda-pääkäyttäjät voivat jatkossa lisätä, muokata ja katsella toimijan, toimipaikan ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja Vardan käyttöliittymässä ilman erillistä varhaiskasvatustietojen tallentaja -oikeutta. Organisaation Varda-pääkäyttäjä voi halutessaan sulkea pääkäyttäjien tunnuksilta tarpeettoman varhaiskasvatustietojen tallentaja -oikeuden. Yksityiset palveluntuottajat, jotka siirtävät varhaiskasvatustiedot Vardaan tiedonsiirrolla, eivät saa tallentaa tietoja käyttöliittymän kautta.
  • Opetushallitus on antanut tietojen tallentamisesta Vardaan määräyksen ja ohjeen varhaiskasvatustoimijoille. Löydät materiaalit liitteineen määräykset ja ohjeet -sivulta. Materiaali on tuotettu suomeksi ja ruotsiksi. Rekisteröityjen informoimiseen tarkoitetut mallitiedotteet löydät myös englanniksi.
  • 11.5.2020. Olemme tehneet Vardan tuotantopäivityksen. Päivityksessä korjasimme lapsen varhaiskasvatustietojen tallentamista siten, että jos lapsen varhaiskasvatuspäätökseen tallennetaan päättymispäivämäärä, niin päätökseen liittyvään varhaiskasvatussuhteeseen edellytetään myös päättymispäivämäärä. Edellä mainittu korjaus koskee varhaiskasvatustietojen tallentajia sekä Vardan käyttöliittymällä että tiedonsiirron integraatiolla. Samalla helpotimme Vardan käyttäjiä lasten varhaiskasvatustietojen tallentamisessa siten, että toimipaikkaan liitettyyn järjestämismuotoon tallennettaville lapsille voi valita yhdenmukaiset lapsikohtaiset varhaiskasvatuksen järjestämismuodot.
huhtikuu
  • 24.4.2020 Vardassa on korjattu tuotantoasennuksessa käyttäjähallintaa maksutietojen tallennuksen osalta, kun on kyseessä palveluseteli- ja ostopalvelulla tuotettu varhaishaiskasvatus.

  • 17.4.2020. Opetushallituksessa valmistaudutaan Vardan syyskuun käyttöönottoon varhaiskasvatuksen henkilöstön tietojen tallentamisen osalta. Olemme koonneet henkilöstön kelpoisuudet varhaiskasvatuksen tehtäviin tehtävänimikkeittäin ja niihin liittyvät kelpoiset tutkinnot. Tutustu henkilöstön kelpoisuuksiin.

  • 15.4.2020. Vardan viimeisimmässä päivityksessä ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan hallinnointiin on varhaiskasvatuksen järjestäjälle tuotu näkyviin toimijan OID-tunnus käyttöliittymään. Lue lisää ostopalveluna ja/tai palvelusetelillä järjestetyn varhaiskasvatuksen hallinnoinnista Vardassa.
  • 14.4.2020. Opetushallitus järjestää verkossa infon (webinaarin) Vardan henkilöstökokonaisuuden käyttöönotosta. Samansisältöiset webinaarit järjestetään 20.4. ja 23.4. Tutustu webinaarien sisältöihin ja ilmoittaudu mukaan. Nähdään webinaarissa!
maaliskuu
  • 31.3.2020. Julkaisimme tiiviin ohjeistuksen tietojen tallentamisesta Vardaan verkon eli Vardan käyttöliittymän kautta. Ohjeistus on suunnattu erityisesti yksityisille palveluntuottajille. Sivu on nimeltään Tietojen tallentaminen Vardaan ja löytyy Varda-ohjeistukset -osiosta.
  • 26.3.2020. Osassa kuntia käsitellään tällä hetkellä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tilannetta koronavirustilanteen vuoksi. Mikäli kunta tekee esimerkiksi maksuhyvityksiä koronan vuoksi, tiedot tallennetaan Vardaan vain, mikäli kunnassa tehdään asian vuoksi uusi maksupäätös. Vardaan tallennetaan maksutietojen osalta vain suunnitelmatason tietoa, ei toteumaa.
  • 25.3.2020. Opetushallitus on tehnyt varhaiskasvatustoimijoille ja järjestelmätoimittajille ohjeistuksen Vardan tietojen tallennustavan muutostilanteisiin: Tallentamistavan vaihtaminen
  • 25.3.2020. Vardaa päivitetään to 26.3.2020 klo 10-11 välillä. Päivitys aiheuttaa Vardaan arviolta 5-30 minuutin käyttökatkon. Vaikka Vardan käyttäminen ei käyttökatkon aikana ole mahdollista, Vardan uusien käyttäjien kutsuminen ja käyttöoikeuksien hallinta toimivat katkon aikana normaalisti.
  • 24.3.2020. Opetushallituksen Varda-asiakasviestintä keskittyy tukemaan varhaiskasvatustoimijoiden toimintaa koronavirustilanteessa. Tähän liittyen emme tällä hetkellä julkaise varhaiskasvatustoimijoille Vardan kuukausittaista sähköistä ajankohtaistiedotetta emmekä uutiskirjettä. Keskitämme yleisen viestinnän Vardasta toistaiseksi tälle Ajankohtaista-sivulle, josta se on vapaasti varhaiskasvatustoimijoiden käytössä.
  • 23.3.2020. Koronavirustilanne voi aiheuttaa sen, että lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen kuukauden ajan koronaviruksen leviämiseen varautumisen takia. Jos lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei koronavirustilanteessa pääty, lapsen varhaiskasvatuspäätöstietoja Vardassa ei tarvitse päättää. Jos huoltaja sopii varhaiskasvatuksen järjestäjän kanssa, että lapsi ei enää osallistu varhaiskasvatukseen esimerkiksi koska huoltaja haluaa hakea Kelalta kotihoidon tukea, lapsen varhaiskasvatuspäätöstieto Vardassa tulee päättää. Kun lapsi palaa varhaiskasvatukseen, tiedot tallennetaan jälleen ohjeistuksen mukaan Vardaan.

  • 17.3.2020. Mikäli et yksityisenä palveluntuottajana vielä ole rekisteröitynyt Vardaa varten, huolehdithan siitä nyt, sillä hyväksytyn rekisteröitymisen jälkeen Opetushallitus voi lähettää organisaatioosi varhaiskasvatustoimijoille suunnattua viestintää koronaviruksesta. Rekisteröityminen Vardaa varten tehdään osoitteessa https://virkailija.opintopolku.fi/varda-rekisterointi/. Tutustu ohjeistukseen: rekisteröityminen Vardaa varten.
helmikuu
tammikuu

2019

TIEDOTTEET
joulukuu
marraskuu
lokakuu
  • 4.10.2019
Varda-tiimi on mukana Varhaiskasvatusmessuilla 4.10.2019 Finlandia-talolla - tervetuloa Opetushallituksen ständille (paikka nro 13)!
syyskuu
elokuu
  • Varda on esillä seuraavissa
Aluehallintovirastojen tilaisuuksissa elo-syyskuussa 2019: Lounais-Suomen varhaiskasvatuspäivät Turussa 22.8., Varhaiskasvatuslaki 1. vuotta Kuopiossa 3.9. ja Varhaiskasvatuksen muutokset ja uudistukset Rovaniemellä 17.9. Tervetuloa mukaan kuulemaan Vardan ajankohtaisista asioista.
heinäkuu
  • Klinikkatoiminta jatkuu pe 16.8. alkaen klo 10.30-11:30. Klinikka-toimintaa järjestetään aina 31.12.2019 saakka.
Lue lisää Varda-klinikoista ja tule mukaan!
kesäkuu
toukokuu
huhtikuu
  • 5.4.2019
Tiedote kuntiin ja kuntayhtymiin: Vardan henkilostö-kokonaisuuden käyttöönotto lykkääntyy | Meddelande till kommunerna och samkommunerna: Uppgifter om personalen förs in i Varda senare än planerat
maaliskuu
  • 21.3.2019
Kutsu yksityisille varhaiskasvatustoimijoille: Webinaari varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan käyttöönotosta 16.5. ja 20.5. ja pyyntö yhteystietojen toimittamisesta
helmikuu
  • 18.2.2019
Varda-tiedote organisaatiopalvelun ylläpitäjille  |  Varda-meddelande till upprätthållarna av organisationstjänsten
tammikuu
  • 18.1.2019
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda käyttöön 6.2.2019 | Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) tas i bruk 6.2.2019

2018

TIEDOTTEET
joulukuu
marraskuu
lokakuu
  • 24.10.2018 UKK-listausta päivitetty
   Lisäsimme UKK-listaukseen mukaan Varda-klinikalla esiinnousseita kysymyksiä. Tutustu UKK-listaukseen.
  • 9.10.2018 Esiopetustiedot tallennetaan suoraan KOSKI-palveluun
   Esiopetusta koskevat tiedot tallennetaan sekä varhaiskasvatuksen tietojärjestelmistä että perusopetuksen tietojärjestelmistä suoraan KOSKI-palveluun 1.1.2019 lähtien. Näin tiedot saadaan systemaattisesti suoraan siihen palveluun, johon ne on lain mukaan tallennettava. Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen toimipaikassa esiopetuksessa olevien lasten tietoja ei tallenneta ensin varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan ja siirretä sieltä KOSKI-palveluun. KOSKI-tiimi ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen järjestelmätoimittajiin ja huolehtii esiopetustietoihin liittyvästä tiedonsiirrosta järjestelmätoimittajien kanssa. KOSKI-tiimin tavoittaa sähköpostitse osoitteesta koski@opintopolku.fi. Lisätietoja KOSKI-palvelusta: oph.fi/koski.

Sivun sisältö

Ajankohtaista Vardasta -viesti

Opetushallitus julkaisee Varda-pääkäyttäjille sähköpostitse lähetettävää Ajankohtaista Vardasta -viestiä noin joka toinen kuukausi.

Vuoden 2024 Ajankohtaista Vardasta -viestit (suomeksi ja ruotsiksi)

Vuoden 2023 Ajankohtaista Vardasta -viestit (suomeksi ja ruotsiksi):

Vuoden 2022 Ajankohtaista Vardasta -viestit (suomeksi ja ruotsiksi):

Huoltokatkot ja häiriöt

Tutustu Vardan huoltokatkoihin ja häiriöihin täällä

Muu Varda-viestintä

Vardassa on siirrytty viestintään pääasiassa Varda-käyttöoikeuksien pohjalta, joten on tärkeää, että jokaisella organisaatiolla on Varda-pääkäyttäjä(t). Opetushallitus ei enää siis ylläpidä yhteystietolistausta Varda-tietovastaavista ja Varda-järjestelmävastaavista, vaan viestii suoraan Varda-pääkäyttäjille. Tarvittaessa olemme lähettäneet viestintää myös suoraan organisaatioiden sähköpostiosoitteisiin.

Uutiskirjeet

Vardan ajankohtaisia asioita julkaistaan Opetushallituksen varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen uutiskirjeessä. Voit tilata uutiskirjeen osoitteessa https://uutiskirje.oph.fi/.


Raportoinnin ajankohtaiset

Tässä osiossa julkaisemme Vardasta tehtävään raportointiin liittyviä ajankohtaisia asioita ja tiedotteita. Toimintavuodesta 2021 eteenpäin varhaiskasvatuksen vuosiraportti on tuotettu Opetushallituksen ylläpitämän varhaiskasvatuksen tietovarannon tietojen pohjalta. Vuosiraportti julkaistaan vuosittain opetushallinnon Vipunen-palvelussa osoitteessa https://vipunen.fi. Tiedot ovat julkisia ja kaikille avoimia. Lisäksi Tilastokeskus julkaisee vuosittain Suomen virallisen tilaston (SVT) Vardan tietoihin pohjautuen. 

Suunnitellut julkaisut ja tiedonkeruut


Kevät 2025:  Vuoden 2024 varhaiskasvatustietojen (toimija-, toimipaikka-, lapsi- ja asiakasmaksutiedot) sekä henkilöstötietojen (työntekijä- ja täydennyskoulutustiedot sekä vuokrattu henkilöstö) julkaisu Vipunen-palvelussa

Suunnitteilla olevat uudet raportit Vipuseen

vuosi 2025: Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tietojen raportointi Vipuseen

2024

kesäkuu

 • 6.6.2024 Vuoden 2023 varhaiskasvatus- ja henkilöstötiedot on julkaistu opetushallinnon Vipunen-palvelussa 
  • Vuosiraportti pitää sisällään tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.
  • Varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta julkaistut tiedot pitävät sisällään kolme raporttia, joissa on tarkasteltavissa kunnittain ja maakunnittain vakituinen ja määräaikainen henkilöstö tilastointipäivämääränä 31.12.2023 sekä vuoden 2023 aikainen vuokrattu, henkilöstöpalveluyritysten kautta hankittu varhaiskasvatushenkilöstö. Julkaistuihin henkilöstöraportteihin liittyvät puutteet on ilmoitettu portaaliteksteissä sekä raporttiselitteillä. Puuttuvia vuoden 2023 henkilöstötietoja ei julkaista Vipunen-palvelussa.

toukokuu30.5.2024 Vardan vuosiraportille siirtyvät varhaiskasvatus- ja henkilöstötiedot on jäädytetty 30.5.2024.
 • Vuosiraportille siirtyvien varhaiskasvatus- ja henkilöstötietojen jäädytys tarkoittaa sitä, että tietojen poiminta Vardan vuosiraportille on tehty päivämäärällä 30.5.2024, jolloin virallisella vuosiraportilla tarkastellaan tuolta ajankohdalta Vardasta poimittuja tietoja toimijoista, toimipaikoista, lapsista, asiakasmaksuista, työntekijöistä ja vuokratusta henkilöstöstä tilastointipäivänä 31.12.2023. Jäädytyspäivämäärän jälkeen vuosiraportin tietoihin ei tule muutoksia, vaikka Vardassa oleviin tietoihin tehtäisiin korjauksia. Vuotta 2023 koskevat tiedot tullaan julkaisemaan Vipunen-palvelussa kesäkuun alussa. Tiedot ovat julkisia ja kaikille avoimia. Tulemme tiedottamaan varhaiskasvatustoimijoita, kun vuotta 2023 koskevat tiedot on julkaistu.

2023


joulukuu

14.12.2023 Ensimmäiset valtakunnalliset varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat raportit on julkaistu Vipunen-palvelussa!

 • Julkaistut tiedot pitävät sisällään kolme raporttia, joissa on tarkasteltavissa kunnittain ja maakunnittain varhaiskasvatuksen vakituinen ja määräaikainen henkilöstö tilastointipäivämääränä 31.12.2022 sekä vuoden 2022 aikainen vuokrattu, henkilöstöpalveluyritysten kautta hankittu varhaiskasvatushenkilöstö. Raporteilla olevat puutteet on merkitty portaaliteksteihin sekä raporttiselitteisiin. Tutustu julkaistuihin henkilöstöraportteihin täällä. 
 • Henkilöstöraporttien julkaisun yhteydessä julkaistiin myös uusi Varhaiskasvatuksessa olevat lapset äidinkielen mukaan -raportti, joka sisältää maakuntatasoista tietoa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista äidinkielen mukaan tilastointiajankohtana 31.12. Tutustu raporttiin täällä.

11.12.2023 Tilastokeskus on julkaissut SVT-tilaston vuoden 2022 varhaiskasvatustiedoista (mukaan lukien Ahvenanmaan tiedot)

marraskuu

27.11.2023 Vardan vuosiraportille siirtyvät henkilöstötiedot on jäädytetty 20.11.2023!

 • Vuosiraportille siirtyvien henkilöstötietojen jäädytys tarkoittaa sitä, että henkilöstötietojen poiminta Vardan vuosiraportille on tehty päivämäärällä 20.11.2023, jolloin virallisella vuosiraportilla tarkastellaan tuolta ajankohdalta Vardasta poimittuja tietoja työntekijöistä ja vuokratusta henkilöstöstä tilastointipäivänä 31.12.2022. Täydennyskoulutukseen liittyviä tietoja ei julkaista vuoden 2022 osalta. Jäädytyspäivämäärän jälkeen vuosiraportin tietoihin ei tule muutoksia, vaikka Vardassa oleviin tietoihin tehtäisiin korjauksia.
 • Henkilöstötiedot tullaan julkaisemaan opetushallinnon Vipunen-palvelussa joulukuun 2023 aikana. Vuoden 2022 varhaiskasvatustiedot (toimija-, toimipaikka-, lapsi- ja asiakasmaksutiedot) on julkaistu Vipunen-palvelussa toukokuun 2023 alussa. Joulukuussa julkaistavat henkilöstöraportit täydentävät näitä aiemmin julkaistuja raportteja. Tiedot ovat julkisia ja kaikille avoimia. Tulemme tiedottamaan varhaiskasvatustoimijoita, kun varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot on julkaistu.
syyskuu

12.9.2023 Varhaiskasvatuksessa olevat lapset -Powerbin taulukon "Lasten määrä järjestämismuodoittain ja osuus varhaiskasvatuksessa olevista lapsista" prosenttiosuuden muodostamistapaa on muutettu

 • Taulukko ei vertaa enää lukuja kokonaisväestön samanikäisiin lapsiin, vaan osuudet lasketaan sarakekohtaisesti vertailukohtana varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärä.

6.9.2023 Vuoden 2022 henkilöstötietojen julkaisu siirtyy myöhemmäksi loppusyksyyn 2023

 • Tarkistuksissa havaittujen tiedonlaadun puutteiden takia, henkilöstötietojen julkaisua tullaan siirtämään myöhemmäksi loppusyksyyn. Vuotta 2022 koskevien henkilöstötietojen julkaisu tulee tapahtumaan kuitenkin ennen vuodenvaihdetta. Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatustoimijoilla on 31.10.2023 asti aikaa varmistaa vuotta 2022 koskevien henkilöstötietojen oikeellisuus Vardassa.
kesäkuu

15.6.2023 Tutustu varhaiskasvatuksen Muualla verkossa -osion sisältöihin:

Tilastokeskus > Varhaiskasvatuksen tilastot (2021-)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos > Varhaiskasvatuksen tilastot (1997-2020)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos > Indikaattoritietoa Sotkanetissä
Opetushallitus > Reaaliaikainen Vardan tallennustilanne Pulssi-palvelussa
Opetushallitus > Tietoa Ukrainasta paenneista varhaiskasvatuksessa
Opetushallitus > Tietopalvelut
OECD > Online Education Database

huhtikuu

3.5.2023 Vuoden 2022 varhaiskasvatustiedot (toimija-, toimipaikka-, lapsi- ja asiakasmaksutiedot) on julkaistu Vipunen-palvelussa

Aiemmin julkaistujen raporttien lisäksi mukana on ensimmäistä kertaa julkaistavat Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu -raportit yleisesti ja osittain maksuttomasta varhaiskasvatuksesta sekä kuntien myöntämistä palveluseteleistä. Lisäksi Varhaiskasvatuksen Avainluvut -raportti on uudistettu kokonaan. Varhaiskasvatuksen toimipaikkojen avainlukuja voi jatkossa tarkastella osana Varhaiskasvatustoimijat ja -toimipaikat -raportteja. Vuoden 2022 varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot tullaan julkaisemaan syksyllä 2023 Vipunen-palvelussa.

3.5.2023 Kuntien Asiakasmaksujen tunnuslukuja -raportille on tehty maksun perusteen rajaus "Maksu"-luokkaan.

Raportti sisältää vain Vardan maksun peruste -koodiston luokkaan ”Maksu” tallennetut asiakasmaksutiedot. Raportti sisälsi aiemmin virheellisesti maksut myös luokista ”Yleinen maksuttomuus” ja ”Osittainen maksuttomuus".

24.4.2023 Tietojen poiminta vuosiraportille on tehty aiemmin ilmoitetun 06.04.2023 sijasta poimintapäivämäärällä 24.04.2023!

Virallisella vuosiraportilla varhaiskasvatustietojen osalta tarkastellaan tuolta ajankohdalta Vardasta poimittuja tietoja toimijasta, toimipaikoista, lapsista ja asiakasmaksuista tilastointipäivänä 31.12.2022. Uusi poiminta tehtiin, koska 06.04.2023 tehdyssä poiminnassa havaittiin tiedonlaadun puutteita, jotka vaativat korjauksen ennen tietojen lopullista poimintaa vuosiraportille.

06.04.2023 Vardan vuosiraportin varhaiskasvatustiedot on poimittu
Vardan vuosiraportin toimija-, toimipaikka-, lapsi ja asiakasmaksutiedot on jäädytetty. Vuosiraportin jäädytys tarkoittaa sitä, että tietojen poiminta Vardan vuosiraportille on tehty poimintapäivämäärällä 06.04.2023, jolloin virallisella vuosiraportilla varhaiskasvatustietojen osalta tarkastellaan tuolta ajankohdalta Vardasta poimittuja tietoja toimijasta, toimipaikoista, lapsista ja asiakasmaksuista tilastointipäivänä 31.12.2022. Jäädytyspäivämäärän jälkeen vuosiraportille siirtyviin varhaiskasvatustietoihin ei tule muutoksia, vaikka Vardassa oleviin tietoihin tehtäisiin korjauksia.

Vuoden 2022 varhaiskasvatustietojen julkaisu opetushallinnon Vipunen-palvelussa tapahtuu huhtikuun aikana. Opetushallitus ilmoittaa varhaiskasvatustoimijoille, kun varhaiskasvatustietoja koskevat raportit ovat katseltavissa Vipusessa.

Vuoden 2022 osalta tullaan julkaisemaan tietoja ensimmäistä kertaa myös varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Ensimmäistä kertaa julkaistavien henkilöstötietojen (työntekijä- ja täydennyskoulutustiedot sekä vuokrattu henkilöstö) osalta julkaisu tapahtuu alustavan suunnitelman mukaan syyskuussa 2023. Varhaiskasvatustoimijoilla on henkilöstötietojen osalta aikaa tehdä korjauksia elokuun 2023 loppuun. Opetushallitus ilmoittaa Varda-pääkäyttäjille myöhemmin tarkemmista henkilöstötietojen jäädyttämiseen ja julkaisuun liittyvistä ajankohdista.

2022
joulukuu

20.12.2022 Vipusen vuoden 2021 "Yksityisen asiakasmaksut suuruusluokittain" -raportille on korjattu määrittelyvirhe

Määrittelyvirheen vuoksi maksuluokkaan 0-290e kuuluvia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on ollut virheellisesti maksuluokassa 291-400e. Maksuluokkien kokonaismäärät muuttuivat seuraavasti: maksuluokassa 0-290e asiakasmaksujen määrä 2337 -> 2661 ja maksuluokassa 291-400e asiakasmaksujen määrä 2733 -> 2409.

Ett definitionsfel har korrigerats på rapporten Privata klientavgifter enligt storleksklass. På grund av definitionsfelet har klientavgifter inom småbarnspedagogiken i avgiftsklassen 0–290 euro felaktigt funnits i avgiftsklassen 291–400 euro. Det totala antalet klientavgifter för avgiftsklasserna förändrades enligt följande: antalet klientavgifter i avgiftsklassen 0–290 euro från 2 337 till 2 661 och i avgiftsklassen 291–400 euro från 2 733 till 2 409.

9.12.2022 Tilastokeskus on julkaissut ensimmäisen Vardan tietoihin pohjautuvan varhaiskasvatustilastonsa

Tilastokeskuksen julkaisu on tarkasteltavissa täällä. Tiedot on saatu Opetushallituksen varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda) ja Ahvenanmaan varhaiskasvatustiedot Ahvenanmaan tilasto- ja tutkimustoimistolta (ÅSUB).

marraskuu

2.11.2022 Vuoden 2021 vuosiraportille on lisätty tiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Päivityksen seurauksena myös raporttien Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ja Varhaiskasvatustoimijat ja -toimipaikat luvut ovat tarkentuneet. Vuoden 2021 vuosiraportilta kuntia koskevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuraporteista puuttuvat Uudenmaan osalta Helsingin kaupungin tiedot. Puuttuvat tiedot on ilmoitettu raportilla "-" -merkinnällä. Helsingin kaupungin osalta vuoden 2021 asiakasmaksutietoja ei julkaista Vipusessa. Tutustu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuraportteihin täällä.

Vuoden lopun (31.12.2021) tiedot on poimittu Vardasta 7.10.2022.

Uppgifter om klientavgifter inom småbarnspedagogiken har lagts till på årsrapporten för 2021. Till följd av detta har även siffrorna i rapporterna Barn som deltar i småbarnspedagogik och Aktörer och verksamhetsställen inom småbarnspedagogik preciserats. I rapporterna om klientavgifter inom småbarnspedagogiken i kommunernas årsrapporter för år 2021 saknas för Nylands del uppgifter om Helsingfors stad. Uppgifterna som saknas anges på rapporten med "-". Uppgifter om klientavgifter år 2021 publiceras inte för Helsingfors stads del i Vipunen.

syyskuu

20.9.2022 Ensimmäinen Opetushallituksen ylläpitämän Varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) tietoihin pohjautuva varhaiskasvatuksen vuosiraportti on julkaistu opetushallinnon Vipunen-palvelussa

Vipusen tiedot ovat julkisia ja kaikille avoimia. Varhaiskasvatusta koskevia raportteja pääset tarkastelemaan täällä.

Vuosiraportti pitää sisällään tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista ja varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista.

Vardaan suunnittelut muutokset

Varda on ylläpidossa, mutta Vardassa tehdään edelleen pienkehitystä. Vardan teknisen vuosikellon tarkoituksena on havainnollistaa varhaiskasvatustoimijoille ja järjestelmätoimittajille, mitä päivityksiä Vardaan on tehty sekä kuvata Vardaan tulevia muutoksia, jotta uudistuksiin osataan varautua ennakoivasti.


Vardan tekninen vuosikello kuvaa sitä, mitä päivityksiä Vardaan ollaan tekemässä tai on menneiden kalenterivuosien aikana tehty. Vuosikelloon on kuvattu, mihin tietosisältöön tai Vardan toimintoon päivitykset vaikuttavat, mitkä ovat päivitysten ominaisuudet sekä vaikutukset ja mikä on päivitysten toteutustapa. Lisäksi vuosikelloon on kuvattu päivitysten alustava aikataulu.

Vuosikellon tarkoituksena on havainnollistaa varhaiskasvatustoimijoille ja järjestelmätoimittajille, mitä päivityksiä Vardaan on tehty sekä kuvata Vardaan tulevia muutoksia, jotta uudistuksiin osataan varautua ennakoivasti.

Vuosi 2024

Vaikutus  integraatioihin (Kyllä/Ei/Ehkä)

Ominaisuustammihelmimaalishuhtitoukokesäheinäelosyyslokamarrasjoulu
Ei

Yksityisten palveluntuottajien organisaatiotiedot Soteri-lupajärjestelmän kautta

Mitä tarkoittaa: Yksityisten palveluntuottajien perustiedot voitaisiin saada suoraan Soteri-lupajärjestelmästä.Muutos tuotantoon 1.7.2024 alkaen
Kyllä

Arkistointiratkaisun kehittäminen

Mitä tarkoittaa: Vardan tiedot tullaan siirtämään pysyvään arkistoon Kansallisarkiston seulontapäätöksellä säilytysajan päättyessä. Aikataulu: vuodesta 2024 eteenpäin

Ei

Käyttöliittymä varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tietojen keräämiseksi Vardaan

Mitä tarkoittaa:  Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen toteutumista on tarkoitus seurata ja raportoida Vardan kautta v. 2024 alkaen summatasolla.

Toteutus tuotantoon arviolta tammikuussa 2024


Ensimmäinen tilastointipäivä 31.5.2024 → tiedot tallennettava Vardaan 30.6.2024 mennessä

Toinen tilastointipäivä 31.12.2024 → Tiedot tallennettava 31.1.2025 mennessä
Kyllä

Rajapintatoteutus varhaiskasvatuksen tuen tietojen keräämiseen

Mitä tarkoittaa:  Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen toteutumista on tarkoitus seurata ja raportoida Vardan kautta v. 2024 alkaen summatasolla.

Toteutus tuotantoon arviolta tammikuussa 2024


Ensimmäinen tilastointipäivä 31.5.2024 → tiedot tallennettava Vardaan 30.6.2024 mennessä

Toinen tilastointipäivämäärä 31.12.2024 → tiedot tallennettava 31.1.2025 mennessä
Kyllä

Toimipaikan kielipainotukseen on lisätty uusi koodisto, joka kuvastaa kielipainotuksen tyyppiä. Kielipainotuksen tyypin pakollisuus 1.1.2024 integraatiotiedonsiirroissa.

Mitä tarkoittaa: Lähdejärjestelmästä tulee lähettää tieto kielipainotuksesta (oletuksena ei), kielestä, painotuksen alku- ja loppupäivämäärästä sekä uutena tietona kielipainotuksen tyyppi (koodisto) 1.1.2024 alkaen.

Kielipainotuksen tyyppi pakolliseksi 1.1.2024 alkaen


Kyllä

Asiointikieli toimintakieleksi -rajapintamuutos 1.1.2024 alkaen

Mitä tarkoittaa:

Vardan toimipaikan asiointikieli muuttui toimintakieleksi kesäkuussa 2023. Kentän nimi muuttuu rajapinnassa. asiointikieli_koodi -> toimintakieli_koodi.

asiointikieli_koodi muuttuu rajapinnassa toimintakieli_koodiksi 1.1.2024 alkaen


Vuosi 2023

Vaikutus  integraatioihin (Kyllä/Ei/Ehkä)

Ominaisuustammihelmimaalishuhtitoukokesäheinäelosyyslokamarrasjoulu
Ehkä

Varda-komponenttien siirto Pilveen (AWS)

Mitä tarkoittaa: Vardan alustaratkaisuksi vaihdetaan AWS. Backendin osoite ja IP-osoitteet muuttuvat. IP-avaukset tehdään uudelleen.

1. vaiheen tuotantoonsiirto

jatkokehitys...

Kyllä

Rajapintatoteutus työntekijän työsähköpostiosoitteen tallentamiseen (valinnainen tieto)

Mitä tarkoittaa: Työntekijän työsähköpostiosoite vaaditaan, jos varhaiskasvatustoimija toteuttaa itsearviointeja Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmällä (Valssi)

tuotannossa 2.1.2023 alkaen
Ei

Käyttöliittymätoteutus työntekijän työsähköpostiosoitteen tallentamiseen (valinnainen tieto)

Mitä tarkoittaa: Työntekijän työsähköpostiosoite vaaditaan, jos varhaiskasvatustoimija toteuttaa itsearviointeja Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmällä (Valssi)

tuotannossa 2.1.2023 alkaen
Kyllä

Rajapintatoteutus varhaiskasvatuksen tuen tietojen keräämiseen

Mitä tarkoittaa: 

Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen toteutumista on tarkoitus seurata ja raportoida Vardan kautta v. 2024 alkaen summatasolla.


toteutuksen määrittelyt alkaa syksyllä 2023, toteutus alkuvuodesta 2024


Ei

Käyttöliittymä varhaiskasvatuksen tuen tietojen keräämiseen

Mitä tarkoittaa: Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen toteutumista on tarkoitus seurata ja raportoida Vardan kautta v. 2024 alkaen summatasolla.

toteutuksen määrittelyt alkaa syksyllä 2023, toteutus alkuvuodesta 2024


Ei

Yksityisten palveluntuottajien organisaatiotiedot Soteri-lupajärjestelmän kautta

Mitä tarkoittaa: Yksityisten palveluntuottajien perustiedot voitaisiin saada suoraan Soteri-lupajärjestelmästä. Tuotantoon arviolta 1.1.2024 alkaen

Ei

Arkistointiratkaisun kehittäminen

Mitä tarkoittaa: Vardan tiedot tullaan siirtämään pysyvään arkistoon Kansallisarkiston seulontapäätöksellä säilytysajan päättyessä. Aikataulu: vuodesta 2024 eteenpäin

Ehkä

Henkilötunnusuudistus

Mitä tarkoittaa: Vardaan tuki uudenmuotoisten henkilötunnusten tallennukseen (dvv.fi/hetu-uudistus) 

Toteutettu QA:lle, ei vielä tuotannossatuotannossa 6.4.2023 alkaenEi

Uusi rajapinta Vardan ja Vipusen välille

Mitä tarkoittaa: Vuosiraportille muodostettavat varhaiskasvatus- ja henkilöstötiedot on mahdollista siirtää rajapinnalla

Tuotannossa

syksy 2023
Ehkä

Toimipaikan asiointikielen tilalle toimipaikan toimintakieli. Toimintakieliä voi olla toimipaikalla 1-n kpl

Mitä tarkoittaa: Kerätään jatkossa toimipaikan toimintakieli asiointikielen sijaan. Mikäli lähdejärjestelmässä on eri kenttä toimintakielelle, tulee se tallentaa jatkossa Vardaan asiointikielen sijaan. Muutos tuotantoon arviolta touko-kesäkuun aikana.


Tuotannossa 2.6.2023 alkaen

Kyllä (jos toteutuu)

Alustava suunnitelma: Lapsikohtainen toimintakieli

Mitä tarkoittaa: Toimintakieli voitaisiin kerätä lapsikohtaisesti, jolloin saataisiin tieto kerättyä tarkemmin. Vaihtoehtoisesti uuden ryhmä-tiedon kautta


Kyllä

Toimipaikan kielipainotukseen lisätään uusi koodisto, joka kuvastaa kielipainotuksen tyyppiä. 

Mitä tarkoittaa: Lähdejärjestelmästä tulisi tieto kielipainotuksesta (oletuksena ei), kielestä, painotuksen alku- ja loppupäivämäärästä sekä uutena tietona kielipainotuksen tyyppi (koodisto). Muutos tuotantoon arviolta touko-kesäkuun aikana (pakollisuus 1.1.2024 alkaen).


Tuotannossa 15.6.2023 alkaen (pakollisuus 1.1.2024 alkaen).

Kyllä (jos toteutuu)

Alustava suunnitelma: Lapsikohtainen kielipainotus (tarkentuu)

Ehkä

Täydennyskoulutuskoodisto

Mitä tarkoittaa: Luokitellaan täydennyskoulutukset valmiin koodiston avulla. Vapaa tekstikenttä poistuu. Käyttöönotto vaiheistetusti siten, että voidaan alussa tallentaa täydennyskoulutus oletuksena esim. Tuntematon -luokkaan.

Ei

Vardan automaattimuistutukset

Mitä tarkoittaa: Vardasta lähetetään automaattisia muistutuksia, kun edellisestä tietojen päivittämisestä tai kirjautumisesta on kulunut liian kauan. Tuotantoon arviolta touko-kesäkuun aikana


Tuotannossa 1.6.2023 alkaen

Ei

Luovutusrajapinnan toteutus Aluehallintovirastolle (Avi)

Mitä tarkoittaa: Vardasta on tarkoitus luovuttaa tietoja Aveille lakisääteisten tehtävien hoitoon

Vuosi 2022

Vaikutus  integraatioihin (Kyllä/Ei/Ehkä)

Ominaisuustammihelmimaalishuhtitoukokesäheinäelosyyslokamarrasjoulu
Ei

Tietovaranto siirtyy AWS:ään

 
Ei

Rajapintatoteutus Vardan tiedoista Tilastokeskukselle jatkuu

Mitä tarkoittaa: Vardasta luovutetaan tietoja Tilastokeskukselle lakisääteisten tehtävien hoitoon

11.1.2022

Tietoluovutus rajapintatoteutus Tilastokeskukselle: organisaatiotiedot, lasten varhaiskasvatustiedot

Ehkä

Toteutettu: Rajapintatoteutus lapsen varhaiskasvatustietojen poistoon

Mitä tarkoittaa:

Vardasta pystyy poistamaan yksittäisen lapsen varhaiskasvatus- ja maksutiedot yhdellä kertaa

27.1.2022

Toteutus asennettu tuotantoon
Ehkä

Toteutettu: Rajapintatoteutus työntekijän tietojen  poistoon

Mitä tarkoittaa:

Vardasta pystyy poistamaan yksittäisen työntekijän palvelussuhde- ja työskentelypaikka,  poissaolo- ja täydennyskoulutustiedot yhdellä kertaa

27.1.2022

Toteutus asennettu tuotantoon
Ei

Luovutusrajapinnan toteutus Aluehallintovirastolle (Avi)

Mitä tarkoittaa: Vardasta on tarkoitus luovuttaa tietoja Aveille lakisääteisten tehtävien hoitoontestauksessatestauksessatestauksessatestauksessatestauksessatestauksessatestauksessa


Kyllä

Työsähköpostikentän lisäys työntekijän tietohin (ei pakollinen kenttä)

Mitä tarkoittaa:

Vardan tallennettavaan työntekijöitä koskevaan tietosisältöön tehtävä lisäys. Työsähköpostiosoite on edellytys sille, että varhaiskasvatustoimija voi käyttää Valssi-järjestelmää varhaiskasvatuksen itsearvioinneissa v. 2023 alkaentestauksessatestauksessatestauksessa


Ei

Luovutusrajapinnan toteutus Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle (Karvi) 

Mitä tarkoittaa: Vardasta on tarkoitus luovuttaa tietoja Karville lakisääteisten tehtävien hoitoon v. 2023 alkaen

testauksessatestauksessa

Vuosi 2021

Vaikutus

Ominaisuus

tammihelmimaalishuhtitoukokesäheinäelosyyslokamarrasjoulu
Tiedonsiirrot

Uusi tietokenttä varhaiskasvatustietoihin

Mitä tarkoittaa: Tieto tilapäisestä varhaiskasvatuksesta lapsille, jotka ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Tietosisältö: Lapsen varhaiskasvatuspäätös (jm01/jm02jm03)

Tyyppi: (boolean T/F)

4.1.2021 pakolliseksi Vardan tiedonsiirroissa


Tiedonsiirrot

Uusi tietokenttä varhaiskasvatustietoihin

Mitä tarkoittaa: Tieto lähdejärjestelmästä lapsen varhaiskasvatustietoihin.

Tietosisällöt: Lapsi, varhaiskasvatuspäätös, varhaiskasvatussuhde, maksutieto, toimipaikka, toimipaikan toiminnallinen painotus, toimipaikan kielipainotus.

Tyyppi: koodistokoodi

Lähdejärjestelmäkoodisto: https://virkailija.opintopolku.fi/varda/julkinen/koodistot/vardalahdejarjestelma03/2021

vapaaehtoiseksi Vardan tiedonsiirroissa


3.5.2021 pakolliseksi Vardan tiedoinsiirroissa


Tiedonsiirrot

Käyttöoikeustarkastelu henkilörajapintoihin

Mitä tarkoittaa: toteutetaan vaka-järjestäjäkohtainen henkilön luonti

Tietosisällöt: henkilö, lapsi, työntekijä

Tyyppi: POST-kutsu
19.8.2021 tuotantoonTiedonsiirrot

Koodistojen käyttö

Mitä tarkoittaa: Vardaan tallennetaan koodin alkamis- ja päättymispäivämäärät, jonka perusteella niitä voi käyttää tietosisällön luonnissa tai päivityksessä.

Tietojen luovutus Vardasta

Tietojen luovutus Kelalle. Käyttöönotto alkaa 18.1.2021

Mitä tarkoittaa: Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten tiedot lastenhoidon tuen hakemusten käsittelyyn ja tuen tarkistamiseen Vardasta Kelalle.

Tietosisällöt: Katso tarkempi kuvaus toimitettavista tiedoista:

Tietojen luovutus ja käyttö


19.1.2021 ensimmäinen tiedonsiirto


Tietojen luovutus Vardasta

Tallennettujen tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen vuosiraportin tietoja varten

Mitä tarkoittaa: Varhaiskasvatustoimijat tarkistavat Vardaan tallennettuja tietoja Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan. Tarvittaessa varhaiskasvatustoimijat korjaavat tallennettuja tietoja. Tämä saattaa lisätä yhteydenottoja järjestelmätoimittajiin.Aloitus 1.11.2021 webinaarilla
Tietojen luovutus Vardasta

Rajapinta Vardan tiedoista Tilastokeskukselle

Mitä tarkoittaa: Vardasta luovutetaan tietoja Tilastokeskukselle lakisääteisten tehtävien hoitoon

Rajapintatoteutuksen suunniteltu aloitus


Käyttöliittymäkehitys

Omien tietojen katselunäkymä huoltajille ja varhaiskasvatusalan työntekijöille helmikuusta 2021 lähtien.

Mitä tarkoittaa:

 • Huoltajat voivat katsoa omia Vardaan tallennettuja varhaiskasvatuksen maksutietoja.
 • Työntekijät voivat katsoa omia Vardaan tallennetttuja työntekijätietojaan.
02/2021 


Käyttöliittymäkehitys

Vardaan tallennettujen varhaiskasvatustietojen tiedostoraportti

Varhaiskasvatustoimijalle voimassa olevien varhaiskasvatustietojen ja maksutietojen raportti


03/2021 
Käyttöliittymäkehitys

Vardaan tallennettujen toimipaikkojen tiedostoraportti

Excel-raportti voimassa olevista toimipaikkatiedoista


DL 10/2021

Koodistot

Mahdolliset koodistoihin tehtävät muutokset

Tarkentuu syksyn 2021 aikana

Määräys ja ohjeUusi määräys ja ohje VardastaUusi määräys ja ohje annettu 18.5.2021
 • No labels